ደሞክራሲያ http://www.democrasia.org/index.php?lang=en Thu, 25 May 2017 18:03:31 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.0.3 en-gb ናይ ሜጀርነት ሓላፍነት ዝነበሮ ወተሃደር ህግደፍ፡ ህይወት ዜጋታቱ ንምድሓን ክብል ናይ ህይወት ዋጋ ከም ዝኸፈለ ተፈሊጡ http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:2017-03-25-11-53-46&catid=2&Itemid=101&lang=en http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:2017-03-25-11-53-46&catid=2&Itemid=101&lang=en

ሰራዊት ህግደፍ ብዓቐን ኮነ ብዓይነት ኣዝዩ ብምድኻሙ  ኣዘዝቲ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝኣተውን ተገሊጹ።

ብዓቐንን ብዓይነትን ምንቁልቋል ወተሃደራቶም ዘሻቐሎም ጀነራላት ህግደፍ፡ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ሓውሲካ፡ ዓዲ ዓዲ እናኸዱ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ገፊፎም ኣብ ከባቢ ዓላ ናብ ወተሃደራዊ ተዕሊም የእትውዎም ከም ዘለው ቤት ጽሕፈት

Read More...

]]>
embaye.berhane@t-online.de (ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ) መፈለምታ Sat, 25 Mar 2017 10:53:46 +0000
ናይሓዘንመግለጺ http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:2017-02-13-12-09-30&catid=2&Itemid=101&lang=en http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:2017-02-13-12-09-30&catid=2&Itemid=101&lang=en

ናይሓዘንመግለጺ

ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ /ሆደ/ ሎሚ ዕለት 10-02-2017 ተጋዳላይኣቡበከርስሌማን    (ኣቡ ዳልያ)

Read More...

]]>
embaye.berhane@t-online.de (ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ) መፈለምታ Mon, 13 Feb 2017 11:09:30 +0000
መርበብ ደሞክራስያ.ኦርግ ምስራሕ ጀሚሩ http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:corning-museum-to-get-new-wing&catid=2&Itemid=101&lang=en http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:corning-museum-to-get-new-wing&catid=2&Itemid=101&lang=en

4 EPDF Newመርበብና፡ ብዘጋጠሞ ቀሊል ዘይነበረ ተክኒካዊ ጸገማት ዝኣክል፡ ንሓደ ውሱን እዋን ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ብምጽንሑ ይቕርታ ንሓትት። ካብ ሎሚ ንደሓር ድማ ነቲ ጸገማት ብዝከኣል መጠን ፈቲሕና እቲ ግቡእ ዕዮኡ ከም ዝጅምር ኰይኑ ምህላዉ ንበጻሕቲ መርበብና ነበስር።

Read More...

]]>
j.maasho@comlink.org (ምምሕዳር) መፈለምታ Wed, 08 Feb 2012 11:01:14 +0000
ምስ ደሞክራሲያ.ኦርግ ንዝፍጸም ልውውጥ http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:amid-uproar-graphic-painting-of-south-african-president-is-removed-from-gallery&catid=2&Itemid=101&lang=en http://www.democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:amid-uproar-graphic-painting-of-south-african-president-is-removed-from-gallery&catid=2&Itemid=101&lang=en
ስም

Democrasia.Org c/o

Eritreischen Demokratischen Jugend Union in Deutschland e.V. (EDJU e.V.)

ኣድራሻ

Postfach 2306 - 76011 Karlsruhe Germany

admin-office@democrasia.org, webmaster@democrasia.org,

ስም ባንክን

ቍ. ሕሳብ

Frankrankfurter Sparkasse

IBAN: DE59 5005 0201 0320 8102 83

SWIFT-BIC: HELADEF1822

ፋክስ  +49 721 470 363 81
]]>
j.maasho@comlink.org (ምምሕዳር) መፈለምታ Wed, 08 Feb 2012 11:01:14 +0000