ደሞክራሲያ http://democrasia.org/index.php?lang=en Fri, 28 Jul 2017 02:34:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.0.3 en-gb መርበብ ደሞክራስያ.ኦርግ ምስራሕ ጀሚሩ http://democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:corning-museum-to-get-new-wing&catid=2&Itemid=101&lang=en http://democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:corning-museum-to-get-new-wing&catid=2&Itemid=101&lang=en

4 EPDF Newመርበብና፡ ብዘጋጠሞ ቀሊል ዘይነበረ ተክኒካዊ ጸገማት ዝኣክል፡ ንሓደ ውሱን እዋን ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ብምጽንሑ ይቕርታ ንሓትት። ካብ ሎሚ ንደሓር ድማ ነቲ ጸገማት ብዝከኣል መጠን ፈቲሕና እቲ ግቡእ ዕዮኡ ከም ዝጅምር ኰይኑ ምህላዉ ንበጻሕቲ መርበብና ነበስር።

Read More...

]]>
j.maasho@comlink.org (ምምሕዳር) መፈለምታ Wed, 08 Feb 2012 11:01:14 +0000
ምስ ደሞክራሲያ.ኦርግ ንዝፍጸም ልውውጥ http://democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:amid-uproar-graphic-painting-of-south-african-president-is-removed-from-gallery&catid=2&Itemid=101&lang=en http://democrasia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:amid-uproar-graphic-painting-of-south-african-president-is-removed-from-gallery&catid=2&Itemid=101&lang=en
ስም

Democrasia.Org c/o

Eritreischen Demokratischen Jugend Union in Deutschland e.V. (EDJU e.V.)

ኣድራሻ

Postfach 2306 - 76011 Karlsruhe Germany

admin-office@democrasia.org, webmaster@democrasia.org,

ስም ባንክን

ቍ. ሕሳብ

Frankrankfurter Sparkasse

IBAN: DE59 5005 0201 0320 8102 83

SWIFT-BIC: HELADEF1822

ፋክስ  +49 721 470 363 81
]]>
j.maasho@comlink.org (ምምሕዳር) መፈለምታ Wed, 08 Feb 2012 11:01:14 +0000