እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 55 guests and no members online

(መልሲ ካብዉሽጡሑሩር)

ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎኣንቢብኩምፍረዱ፡ዓሻተመሲልካድራሮምወደኣሎም፡ያኣክልምንእኣስ፡ነቲሕስንሳኻንኣታሐሳስባካንእንበር፡

Read more: ዓሻ ተመሲልካ ድራሮም ወደኣሎም፡

ምርቓ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ‘ምበር ኣብ ፖለቲካስ ምቓረት የብሉን።

ማሕበራዊ ጉዳያት ሓደ ክፋል ምናልባት’ውን ዝዓዘዘ ካብ ዕለታዊ ህይወትና ዝሕዝ ክፍሊ’ዩ። ጥዕናና ባህልና ሃይማኖትና ከኣ ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ዮም ዝሕቆፉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት ምስናቶም ድሕረ ባይታን ምዕባለን ዝኸይድ ወይ ዝግለጽ ገዛኢ ዝኾነ ኣወንታዊ ባህልታት ኣሎ።

Read more: ምርቓ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት...

ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ፡

ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ

ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ኣዳለውቲ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ይበሃል እንታይ ይጸሓፍ፡ ከመይ ኣለኹም ሰነይ ክትህልው ልባዊ ትምኒተይ’ዩ። እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹ መልእኽቲ መሰረታዊ ትሕዝቶኣ

Read more: ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ...

ክልተ ፍረ ዘይብሉ: ክልተ እምብረ ቃለ-መጠይቕ

ብዘይ ዝኾነ ቃል ኣጋንኖ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድቕድቕ ፖለቲካዊ ጸልማት’ዩ ዝነብር ዘሎ። ብዛዕባቲ ህዝቢ ዝሓልፎ ናይ ጸልማት ህይወት

Read more: ክልተ ፍረ ዘይብሉ: ክልተ እምብረ...

ህዝብን ኣመሉ ዘይገድፍ መንግስትን

ብ ኣማኑኤል ሳህለ

ኣብ ዝኾነ፡ ህዝቢ ወይ እኩብ ሰብ ዚነብረሉ ክልል፡ ስርዓትን ርግኣትን ንኺህሉ፡ ህዝቢ ድማ ብሰላም ሓሪሱን ነጊዱን መታን ኪነብር፡ ሓደ ብላዕሊ ኾይኑ ዘመሓድር “ኣያ”ን ንኣኡ ምስ ታሕቲ ዘራኽቡዎ ደገፍትን

Read more: ህዝብን ኣመሉ ዘይገድፍ መንግስትን

ሕልሚፈሪሕካከይደቀስካኣይሕደርን

ሕልሚ ኣብ ዝደቀስካሉ ግዜ ብዓይኒ ሕልናኻ ዝረኤ ዘይጭበጥ ሕልናዊ ሓሳባት እዩ። ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ኣብ ሕልሞም ዝተራእዮም ሕልናዊ ክስተት’ዚ፡ ምስ ሕሉፍን ህልውን መጻእን ማሕበራውን ነገራውን ኩነታቶም ብምዝማድ፡ ንገሊኡ ብኣወንታ ንገሊኡ ድማ ብኣሉታ ነናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉምን መፍትሕን ብምሃብ ኣካል መንፈሳውን መለኮታውን እምነቶም ብሂሎምን ገቢሮም ዝርእይዎ ጉዳይ እዩ።

Read more: “ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ...

ኣተሓሳስባና እንተዘይማዕቢሉ፡ ዓመት ብዓመት ምትካኡ ዘምጸኦ ፋይዳ የለን።

ሰዓት፣ ዕለት፣ ወርሒ፣ ዓመት፣ ዘመን ….ወዘተ ወዲ-ሰብ ነመለክዒ ግዜ ዝፈጠሮም’ምበር፡ ባዕሎም ንምንቅስቓሳት ወዲ-ሰብ ዝቆጻጸሩ፡ ኣእምሮ

Read more: ኣተሓሳስባና እንተዘይማዕቢሉ፡ ዓመት...

ናይ ሃገር በዓል ቤት ህዝቢ፡ ረኻቢ መከራ ህዝቢ፡ ፈታሒ ጸገም ህዝቢ’ዩ።

ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓይሊ ምንጪ ህዝቢ’ዩ። ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም እንክፍጠር፡ ነገራት ኣብ ምቕላስ፡ ኣብ ምእላይ፡ ኣብ

Read more: ናይ ሃገር በዓል ቤት ህዝቢ፡ ረኻቢ...

ደረጃታት ንቕሓትን መንነትን

መንነት፡ ቀስ እናበለ ዚጥረ እምበር ምሳኻ ዚፍጠር ንቕሓት ኣይኮነን። እዚ ድማ ምስቲ ሕብረተሰብኣውን ባህላውን ቁጠባውን ኣከባቢኻ ብምውሳእን ብተግባርን ብግብረመልስን ይከናወን። ንሃገር ብዚምልከትውን፡ ሓንቲ ሃገር ንመንነታ ቀስ እናበለት ደኣምበር ብሓደ ግዜ ኣይተጥርዮን እያ። ሓንቲ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ ብእተፈላለየ ባህልን እተፈላለየ ታሪኻውን ፖለቲካውን ማሕበረሰብኣውን

Read more: ደረጃታት ንቕሓትን መንነትን

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel