እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 84 guests and no members online

ዜናታት ውሽጢ ሃገር

ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ “ እንዳ ማርያም ”  ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣድማ ኣካይዶም !!

ሓረስቶት ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ሕረሻዊ ማእቶት ከቃጽልዎ ይግደዱ ኣለዉ።

  • ስመራ፣

ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ “እንዳ ማርያም” ኣስመራ፣ ብሰኑይ ዕለት 02 ጥሪ 2017፣ ኣንጻር ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ኣድማ ከም ዘካየዱ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ’ቲ ቦታ ጸብጻብ ኣመሓላሊፎም። ተማሃሮ “እንዳ ማርያም”፣ መግለጺ ናይ ቁጠዐኦም፣ ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝገልጽ፣ ባንዴራ ኤርትራ ኣውሪዶም ከም ዝቐደድዋ ተፈሊጡ።

ምንጭታትና፣ ምክንያት ናይ’ዚ ኣዳማ’ዚ ንምፍላጥ ድህሰሳ ኣብ ዘካየድሉ፣ ኩነታት ሃገር ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይጓዓዝ ብምህላዉን፣ ብገለ ኣካላት ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ መጀመርታ ሓዲሽ ዓመት 2017 ኩነታት ሃገር ንምምሕያሽ ንጽገና ዝምልከት ኣገዳሲ ስጉምትታት ክውሰድ ኢዩ፣ ከምኡ’ውን ብዙሓት ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ክፍትሑ ኢዮም ዝብል ክፍኖ ዝጸንሐ መናፍሕ ሓቀኛ ዘይምዃኑ ስለ ዝራኣዩን፣ እዚ ስርዓት’ዚ ክጽገን ይኽእል ኢዩ ዝብል ዝነበረ ገለ ታስፋታቶም ስለ ዝበነነን ኢዮም እቶም መንእሰያት ሓያል ኣድማ ክገብሩ ዝመረጹ ዝብል ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺቦም። እዚ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ መንእሰያትን ተማሃሮን ዝተሓጽረ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ ሰፊሕ ኣካላት ሕብረተሰብና ሰፊኑ ዘሎ መንፈስ ምዃኑ እቲ ዝበጽሓንና ዜና ኣረጋጊጹ።

ስርዓት ህግደፍ ነቲ ተመሃሮ ዘልዓልዎ ናዕቢ ንምግታእ፣ ሓይልታት ጸጥታ ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳ ማርያም ሊኢኹ፣ 27 ዝኾኑ ተመሃሮ ብምውሳድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዳጒንዎም ምህላዉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣረጋጊጾም።

  • ሰሜናዊ ባሕሪ

ዓበይቲ ሓለፍቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ”ፍሽይ- ምራራ” (ሰሜናዊ ባሕሪ) ዝርከብ ሰፊሕን ስቡሕን ሕርሻዊ መሬት ጫት ይዘርእዎ ምህላዎምን፣ ካብኡ ዝተረኽበ ዓቢ ማእቶት ከኣ ካብ ኩሉ ቦታታት ኤርትራ ኣብ ወጻእን ብሰፊሑ ኣብ ምዝርግሑ ተዋፊሮም ምህላዎምን፣ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ። ኣብዚ መዳይ’ዚ፣ ቀንዲ ተዋፈርቲ ኮይኖም ዘለዉ፣ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ጀነራል ሑመድ ካሪካሪን፣ ምስ ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህርን ምዃኖም፣ ነዚ ብቱዂራት ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣረጋጊጾም። ቀንዲ መዋፈሪ ጫትን ንዕኡ ዝጥቀሙ ናይ ምእንጋድን ኮይኑ ዘሎ ሰፈር፡ ጀነራል ካሪካሪ ኣመሓዳሪ ዓሰብ እንከሎ ዝተዋህቦ ገዛ፣ ሎሚ ከኣ ከም መዕረፍ ኣጋይሽ ዝፍለጥ ”ራስ ጎምቦ” ዝተባህለ ሰፈር ምዃኑ’ውን ተረጋጊጹ። ኣብዚ ቦታ’ዚ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑ፣ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝመደበሮም ናይ ዓረብ ኢማራትን ናይ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ወትሃደራት’ውን ከም ዝመላለሱ ምንጭታትና ሓቢሮም።

በዓልቲ ቤቱ ንጀነራል ካሪካሪ ኣብ ኣስመራ ብዙሓት መንእሰያት ጫት ክምርቅኑ ዝምላለስሉ ቦታ (ስግረቶ) ኸፊታ ምህላዋ ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ስርዓት ህግደፍ ይኹን ጀነራላቱ፣ ነዚ መጻኢ ዕድል መንእሰያትና ዘበላሹን ኣብ ባህልና ዘይነበረ ጣባያት ዘተኣታቱን ንግዲ፣ ዘይተኣደነ ሃብቲ ይድልቡ ምህላዎም ዝተፈልጠ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

ፍሸይ ምራራ ቡን ዝዝረኦ ዝነበረ ስቡሕ መሬት ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ገባቲ ስርዓት ካብ ዋናታቱ መንዚዑ ባዕሉ ይጥቀመሉ ብምህላዉ፣ መሬቱ ሓሪሱ ዝናበር ዝነበረ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ድኽነትን ጸገምን ከም ዝርከብ ተረጋጊጹ።

  • ሓረስቶት ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ሕረሻዊ ማእቶት ከቃጽልዎ ይግደዱ ኣለዉ።

ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝነብሩ ብዙሓት ሓረስቶት ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ሕረሻዊ ማእቶት ከቃጽልዎ ከም ዝተገደዱ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ። ነዚ ክገብሩ ዘገደዶም ምኽንያት፣ ሰበ ስልጣን ህግደፍ፣ ደቕኹም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንከይኸትቱ ኣህዲምኩሞም ካብ ዝብል ክሲ ብምብጋስ፣ ከም መቕጻዕቲ፣ ናይ ሎሚ ዓመት ማእቶት፣ ብሕሱር ዋጋ ናብ መንግስታዊ ትካል’ምበር ናብ ካልእ ክትሸጥዎ ኣይፍቀድን ኢዩ ሰለ ዝበሎም ምዃኑ ተፈሊጡ። ስርዓት ህግደፍ እዚ ገባቲ ውሳነ’ዚ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ከተግብርዎ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈን፣ እዚ ክጸርዎ ሰለ ዘይከኣሉ፣ ሓረስቶት ሃገርና፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰራየን ኣከለ ጉዛይን ዝነብሩ፣ ፍረ ጻዕሮም ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝምንዝዖም፣ ዋላ ንጥመ ብምባል፣ እቲ ማእቶት ከንድድዎ ከም ዝተገደዱ እቲ ዝበጽሓና ዜና ብተወሳኺ ሓቢሩ።

  • ደሴትዳህላክ፣

ገለካብኣባላትሓይሊባሕሪኤርትራ፣ንስርዓትህግደፍብምርሕራሕ፣ካብመደበሮምኣብደሴትዳህላክነቒሎምብንኡሸትይመርከብገይሮም፣ብሰሉስዕለት 28 ታሕሳስናብጋማግምሱዳንከምዝበጽሑምንጭታትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራሓቢሮም።እታመርከብ፣ኣብርእሲኣባላትሓይሊባሕሪ፣ገለስድራቤታት’ውንሒዛናብሱዳንብሰላምከምዝበጽሐትተረጋጊጹ።ቀጥታመሬትሱዳንምስበጽሑ፣ኣብሱዳንዑቕባከምዝሓተቱውንተፈሊጡ።ቀንዲምኽንያትናብሱዳንምስዳዶም፣ብሰንኪምሕደራህግደፍን፣ጨቋኒጸጥታዊኣተሓሓሕዛትካላቱንምዃኑሓደካብቶምኣባላትሓይሊባሕሪንእሙን ምንጭና ሓቢሩ።ሓይሊባሕርን፡ከምኡውንክፍለሰራዊት 61 ኣብልዕሊህዝቢ ደረቱ ዝሓለፈግፍዕንምብስባስንይፍጽሙምህላዎም ተረጋጊጽ። ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፣ነቶምብናእሽቶጀላቡተጠቒሞምንነብሶምንንስድራቤቶምንዘመሓድሩዝነበሩባሕርኛታት፣ኣብደሴትዳህላክይኹንኣብመላእ ገማግም ቀይሕ ባሕሪብምሉእስለዝኣገድዎምን፣ከምኡ’ውንነዳዲፈጺሙብዘይምህላዉን፡ህዝብናኣብደቡብን ሰሜንንቀይሕባሕሪኣብኣስካሕካሒኩነታትከምዝርከብምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣረጋጊጾም።ስርዓትህግደፍ፡ኣብልዕሊነበርቲደሴትዳህላክጽኑዕቊጽጽርንኽገብር፣ምክትልኣዛዚሓይሊባሕሪመልኣኪተኽለማርያምዝተባህለብወዲፍተውራሪዝፍለጥሓላፊ፣ናብቦታከምዝላእከተፈሊጡክብልእቲዜናብተወሳኺኣፍሊጡ።እዚውንከይተርፍ፣ናይቲቦታመንእሰያትብፍላይድማደቂኣንስቲዮናብግዴታዊወትሃደራዊኣገልግሎትንክወስድዎም፣ሓይልታትስርዓትህግደፍጽዑቕጓስጓስየካይዱምህላዎምተፈሊጡ።እዚንወዲከምዝንኢዩድማ፣ዜጋታትናሃገሮምራሕሪሖም፣ ከጋጥሞም ዝኽእል ኩሉ ሓደጋታት ከየገደሶም፣ናብፍቖድኡ ክስደዱ ተገዲዶም ዘለዉ።

“ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” !!!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

04/01/2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel