እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 36 guests and no members online

ካልኦት ዘዝበልዎ እናደገምካ ብተስፋ ካብ ምባር፡ ኣብ መሬትካ ሰቢትካ ናትካ ምግባር

መሰረት ኣብ ዘለዎ ተስፋ ምግባር ዝነበረ፡ ዝቕጽልን ኣወንታውን’ዩ። ምኽንያቱ ካብ ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮ ተማሂረ፣ ሰሪሐ፣ ነጊደ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገርየ፡ ንነብሰይ ኮይነይ ጸገም ቀርባ ስድራ ቤተይን ሃገረይ ኣብ ምቅላል ገለ ቁም-ነገር ከበርክት’የ ኢልካ ምትስፋው መሰረት ዘለዎ ብሩህ ተስፋ’ዩ። ነዚ ብሩህ ተስፋ ናብ ፍረ ንምልዋጥ መደባት ኣውጺእካ ብስራሕ ምስእተሰንዮ ከኣ ዝያዳ ሞራልን ድምቀትን ይህልዎ። ናይ ብሓቂ ፍረኡ ዝረአ ተስፋ ከኣ ንጭቡጥ ዓቕምኻን ትነብረሉ ዘለኻ ኩነታትን ዘገናዘበን ምስ ዝኸውን’ዩ። ጭቡጥ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዓቕምኻ ኣብ ጸብጻብ ከየእተኻ መግዝኢ ባኒ ስኢንካ ጾምካ እናሓደርካ፡ ካልኦት ንነብሶም ክሕሾም ንዘውጽኦ ፖሊሲ እናማዕደኻ፡ ብኣቋራጭ ወናኒ ፋብሪካ ክትከውን ምትስፋው ግን ፍረ ዘይብሉ ከንቱ ሕልሚ’ዩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዘይነበረካ ዘምጽእ’ዩ። ኩሉ ተስፋታትን ሕልምታትን ዓቕምኻ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኢድካ ዘሎ ሃብትን ጸጋታትን ብግቡእ ብምጥቃም ክጅምር እንከሎ’ዩ ጽቡቕ ዝኸውን። ናትካ ከይገበርካ ካልኦት ብዘውጽኡልካ ፖሊሲ እናተመራሕካ፡ ብመጽናዕትን ምርምርን ብዘረጋገጽዎ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ብኣቋራጭ ማዕሪኦም ክትስራዕ ምትስፋው ባዶነት’ዩ ንምባል’ኳ ዝኸብድ እንተኾነ ልክዕካ ዘይምፍላጥ ከም ዘለዎ ግን ዝከሓድ ኣይኮነን።

ብዙሓት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምሕደራኦም ከየመዓራራዩን፡ ኣብ ልኡላዊ ግዝኣቶም ዘሎ ጸጋታት ብግቡእ ከይተጠቕሙን ብይበሃል ኣሎ ሃብቲ ናይ ካልኦት ተኻፊሎም ክነብሩ እናማዕደው ዘመኑ ዘመነ ስልጣነ’ዩ። ሰፋሕ ዓለም ብግሎቫላዜንሽን ጸቢባን ተቐራሪባን’ያ። ናተይ፣ ባህለይ፣ ግዝኣተ ዝበሃል መድረኽ ዝሰገሮ ድሑር ኣተሓሳስባ’ዩ። ምስ ዘመን ኣምጸኦ ስልጣነ ( ግሎቫላዜሽን) ምኻድን ምቅድዳምን’ዩ ዘውጽእ ..ወዘተ እናተባህለ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተደጋጊሙ ክግለጽ፡ መንግስታት ፖሊሲታቶም ምስኡ ኣጠዓዒሞም ክቐርጹ፡ ብፍላይ’ቲ ገና ኣብ ናይ ንእስነት ዕድሜኡ ዝተቐበሎ ወለዶ፡ ክሳብ ንስሩት ኣወንታዊ ባህሉ፣ ታሪኹ፣ ቋንቋኡ፣ ሃይማኖቱ፣ ብምንዓቕን ብምቁንጻብን ብመስኮት ቴለቪዥን ዝረኣዮን ብመርበባት ሓበሬታን ፊልምን ዝተዓዘቦን ንምምሳል፡ ኣብ ኣከዳድናኡን ቆርበቱን ዘይነበረን ክጥዒ ዘይብሉን ለውጢ ብምትእትታው ገዛኢ ኣተሓሳስባ ኮይኑ ጸኒሑ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ዓለም ዋላ’ኳ ብመራኸቢታት ዝተቐራረበት እንተመሰለት፡ ብተግባር ግን ካብ ዝነበረቶ ሰፊሓን ተፈላልያን ደኣምበር ኣይጸበበትን። እቲ ንዓለም ኣቐራሪብዋ ዝበሃል ዘሎ መራኸቢታት ዋንነቱ ናይ ውሑዳት፡ ኣግገሎቱ’ውን ከከም ኩነታቱ ብድሌት ውሑዳት ዋናታቱ ዝውሰን’ዩ። ዘመሓላልፎ መልእኽቲ’ውን ከምኡ ኣወንታዊ ጎኑ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ምስ ንግድን ትርፍን ተቓኒዩ፡ ንዝነበረ ናይ ህዝብታት ኣወንታዊ ክብርታት፣ ሃይማኖታዊ ስነ-ምግባር፣ ፈሪሓ እግዝኣብሄርን ሓበራውነት መንስፈሳት ኣህሲሱ፡ ግዝያዊ ህይወት ንዓይ ይጥዓመኒ ጨካን ነፍሰ ፍትወትን ኣብ ኣእምሮ ደቂ-ሰባት ክስዕርር ዝገበረ ኣሉታዊ ገጹ’ዩ።

ግሎቫላዜሽን ክኒዮ’ቲ ብመራኸቢ ብዙሓንን ፍርያት ስነ-ጥበብን ኣቢሉ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም የቀራርብ ኣለኹ ብዝብል ዝብሕጉጎ ዘሎ ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታት፡ ኣብ ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃብትን ክብረት ሰብኣዊ መሰላትን ፈጢርዎ ዘሎ ጋግ’ውን ኣዝዩ ገዚፍን ኣሰካፍን’ዩ። ዓለምና ብኣህጉራትን ልኡላውያን ሃገራትን ዝተኸፋፈለት’ያ። ይኹን’ምበር ነቲ ኣህጉራትን ልኡላዊ ሃገራትን ዝመርሑን ዘመሓድሩን መንግስታትን ውድባትን’ኳ እንተሃለው፡ ብተግባር ግን ንዓለም ብፖለቲካዊ መዳይ ዘመሓድሩን ሃብቲ ዝቆጻጸሩን ግን ብመንጽር ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት’ዮም። እቶም ውሑዳት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከቡ ሰብ ዓበይቲ ኢንዱስትሪያዊ ትካላት፡ ኣብ ዝነብርሉ ዘለው ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ፡ ርሑቕ ማይላት ተጓዒዞም ብስመ ግሎቫላዜሽንን ፖሊሲ ነጻ ዕዳጋን ባህሪያዊ ጸጋታት ናይ ዘይማዕበላ ሃገራት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ብምግምባት፡ ሚሊዮናት ዘይኮነ ብቢሊዮን ዝቑጸሩ ሰብኣውያን ፍጡራት ውሕስነት ዕለታዊ መግቢ ስኢኖም ንሓደጋ ክቃልዑ’ዩ ገይርዎም ዘሎ። ግሎቫላዜሽንን ፖሊሲ ነጻ ዕዳጋን ብመንጽር ክብረት ሰብኣዊ መሰላት ምስ እንምልከት’ውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ሰብ ከም ሰብ ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። ብህይወት ዘንብሮ መሰረታዊ ነገራት ክረክብ ኣለዎ …ወዘተ ዝብል ዝደጋገም መግለጺታት ምስማዕ’ኳ ልሙድ እንተኾነ፡ ኣብ ባይታ ግን ኣይረአን። ኩሉ ብኣንጻሩ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ብዙሓትን ውጹዓትን ዝፍጸም ኢ-ሰብኣዊ ጭካኔ ካብ ምድግጋሙ ዝብገስ፡ ብስቓይን ሞትን ደቂ ሰባት ዘይግደስ ኣተሓሳስባ ይስዕርር ከም ዘሎ ኢና ንዕዘብ ዘለና።

ሃንደስቱ ብዙሕ ዝመደርሉ፡ ብዙሓት ድማ ናቶም ገዲፎም ብኣቋራጭ ሰብ ጸጋ ክኾኑ፡ ዝዓበይሉ ኣወንታዊ ባህልን ሃይማኖታዊ ስነ-ምግባርን ረሲዖም፡ ብግዝያዊ ዘብለጭልጭ ነገራዊ ረብሓታት ተማሪኾም፡ ገንዘብ ንምርካብ ብኣንጻር ተፈጥሮ ዝሃቦም መሲሎም ክረኣዩ፡ ጫፍ ሒዞም ዘመኑ ዘመነ ግሎቫላዜሽን’ዩ ኣብ ዝደለኻዮ ዓለም ከይድካ ሰሪሕካ ምንባር ዝኽልክለካ የለን እናበሉ ከጫፍርሉ ንዝጸንሑ ዝህርም ኩነታት ይምዕብል ከምዘሎ ዘመላኽቱ ነገራት ይቀላቐሉ ኣለው። እቲ ንመሰል ውጹዓትን ብዙሓትን ዝማጎት፣ ብክብረት ሰብኣውነትን ምክፍፋል ሃብትን ዝግደስ ጸጋማዊ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ለጠቕ ዝበለሉ፡ ንረብሓ ውሑዳት ዝጣበቕ ኣረኣእያ የማናዊ ክንፍታት ድማ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ክቆጻጸር ተስፋ ዝሰነቐሉ ውድዕነት ይፍጠር ኣሎ። ሓድሽ ተመራጺ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣመሪካ ናይ ኣመሪካውያን ጥራሕ’ያ። ካብ ካልእ ዝመጽእዋ ስደተኛታት ክትቅበል የብላን፡ ኣመንቲ ምስልምና ክኣትውና የብሎምን፡ መሰል ደቂ-ኣንስትዮ ኣይነኽብርን፡ ዓለም ብሓይሊ’ያ ክትመሓደር ዘለዋ፡ ከምኡ ንምግባር ከኣ ሓንቲ ሓያል ኣመሪካ ምርግጋጽ’ዩ ዕላማይ ክብል ብወግዒ ዝገለጾ፡ ንግሎቫላዜሽን ፖሊሲ ነጻ ዕዳጋን ተስፋኛታትን ዝሃርም’ዩ። ናይ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምጻእ ዝሰምዑ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ የማናውያን ሰልፍታት ዘስምዕዎ መግለጺ ሓጎስ፡ ኣብ ምርጫታት ዘቃልሕዎ ዘለው ኣኽራሪ ዓሌታዊ መልእኽቲ፡ ኣብ ላቲን ኣመሪካ ምስምስ እናፈጠርካ ኣብ ልዕሊ ጸጋማዊ ኣረኣእያ ኣለዎም ዝበሃሉ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ውዲታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ክምዘን እንከሎ ግሎቫላዜሽንን ነጻ ዕዳጋን ዝበሃል ብሃንደስቱ ይህረም ከም ዘሎ ትርዳእ።

ስለዚ መፍትሒ ናይ’ዚ፡ ባህልኻ፣ ሃይማኖትካ፡ ልኡላዊ መሬትካ፡ ነጻ ፖለቲካዊ ሕርያኻ ገዲፍካ፡ ካልኦት ዘዝበልዎ እናደገምካን ኣብኣቶም ድማ ተሓንጊርካ ብኣቋራጭ ዘይነበረት ዓለም ፈጢርካ በዓል ጸጋ ክትከውን ካብ ምትስፋው፡ መዓንጣኻ ኣስጢምካ ዘለካ ውሽጣዊ ጸገማት ብኩለ-መዳያዊ ቃልሲ ኣሊኻ፡ ኣብ መሬትካ ሰቢትካ ብናትካን መንነትካን ኮሩዕካ ንምንባር ምርብራብ’ዩ። ከምኡ ምግባር ምስ ዘይከኣልን ዓለም ብግሎቫላዜሽንን ፖሊሲ ነጻ ዕዳጋን ጸቢባ’ያ ገና ናብ ሓደ ቁሸት ክትቅየር’ያ እናበልካ ብተስፋ ምንባር እንተትመሪጹ ግን፡ እዚ ናትናዩ ንስኻ ስደተኛ ኢኻ፡ ኣይንደልየካን ናብ ሃገር ኪደልና ኢሉ ምስናይ ውርደቱ ዘገድድ ስምዒታት ልዕልና ይሕዝ ከም ዘሎ ምግንዛብ ጽቡቕ’ዩ። ስለዝኾነ ናትካ’ዩ ናትካ’ሞ ናብ ናትና ንጠምት። ዘለና ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገማት ብቓልሲ ፋቲሕና ብናትና ንኹራዕ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 06-01-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel