እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 73 guests and no members online

ኣብ እንዳ ህግደፍ ሓተትን ተሓታትን ኩሎም ሓደ።

ሓደ ህዝቢ ንዝመርሖ ዘሎ መንግስትን መራሒ መንግስትን ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምሕደራኡ ኮነ፡ ናይ ደገ ፖሊሲታቱ፡ ከም ህዝቢ ክረኽቦ ዝነበረሞ ዝተነፍጎ መሰላት፣ቃል ተኣትይሉ ዘይተተግበረ ፖሊሲ ወይ መምርሒ፣ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ግፍዕታት ዝግተኣሉን ፈጸምቲ ገበን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተተሉ፡ ጉዳይ ቁጠባዊ ገስጋስን ማሕበራዊ ፍትሕን …ወዘተ ኣመልኪቱ ኣጥቢቑ ክሓትትን ግቡእ መልሲ ክረክብን መሰሉ’ዩ። እቲ መንግስትን መራሒ መንግስትን ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ናይ ኩንትራት ግዜኦም ክሳብ ዝውድኡ ሕግን ስርዓት ኣኽቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም። ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ክሳብ ዝሰርሑ ኣብ ስልጣን ከቐጽሎም፡ እምነት ኣብ ዝሰኣነሎም ከኣ ስለምታይ ኢሉ ክሓቶምን ከውርዶምን ስልጣኑ’ዩ። ከም’ዚ ክኸውን ግን እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብመንገዲ ህዝባዊ ምርጫ ዝተረኽበን ሕጋውን ክኸውን ኣለዎ። ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት ዝሰፈኖ ደሞክራስያዊ ሃዋህው ምህላው ምርግጋጽ የድሊ።

ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ሒዞም ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ውድባት ብነጻነት ዝዋስእሉ ጥጡሕ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት፣ ከምኡ’ውን ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዝፈቕዶ ዓንቀጻት መሰረት ገይሮም ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኮይኖም ንመሰል ህዝብን ክብረት ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ዝጣበቑ ስቪካዊ ማሕበራት፡ ብሞያዊ ስነ-ምግባር ዝግዝኡ ነጻ ትካላት መራኸቢ ብዙሓን ብነጻነት ዝዋስእሉ ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ብሓጺሩ ህዝቢ ወይ ህዝብታት ንመንግስትን መራሒ መንግስትን ብዘይስግኣት ብነጻነት ሓቲቶም መልሲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ፡ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ንቡርን ቅቡልን ዝምድና ክህሉ ምስ ዝኽእል’ዩ።

እሞ ኣብ ናይ ሎሚ ፖለቲካ ኤርትራ፡ ህዝቢ ንመንግስትን መንግስታዊ ኣካላትን ብነጻነት ዝሓተሉ ደሞክራስያውን ሕጋውን መድረኽ ኣሎ’ዶ ንዝብል ሕቶ፡ መልሱ ፈጺሙ የለን’ዩ። ኣብ ዘይህላወ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላትን፡ ሕግን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን፣ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓትን ንጥፈታት ስቪካዊ ማሕበራትን ንሓደ ጭው ዝበለ ብደም ንጹሃት ዝጨቀወ ታሪኽ ዘለዎ መራሒ ደኣሞ እንታይ ኢልካ’ዩ ክሕተት? መን’ከዩ ክሓቶ? ጋዜጠኛ ዝብል ሞያዊ መጸውዒ ዘለዎም ናብ እሙናት ካድራት ውልቀ መላኺ ዝተቐየሩ ሰባት፡ መንግስቲ ምስ’ቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ዘሎ ዝተወደበ ተጻብኦታት፡ ጸገማት ህዝቢ ንምፍታሕ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ተጸሚዱ ኣሎ። ነዚ ከም በዓል ወኪል ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘረጋገጽዎ’ዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቐመጦ ሸቶታት ሚሊኒየም’ውን ካብ’ቶም ቀዲሞም ዘዕወቱ ሓደ’ዩ ብዝብል ዝተቓነየ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ነቲ መላኺ ስርዓት ብዘገልግል መልክዑ ተሓርዩ ተጸኒዑ ተጻሒፉ ዝተዋህቦም ሕቶታት እንተቕረቡ ንርእይቶ ህዝቢ’ዶ ክውክል ይኽእል’ዩ?

ኣብ መንጎ ተሓታቲ መራሒ ህግደፍን ክሓቱ ዝሕረዩ መጋበርያታትን ብፖለቲካዊ ርእይቶ፡ ብሞያዊ ስነ-ምግባር፣ ብህዝባውን ሃገራውን ሓልዮት ፍልልይ ክሳብ ዘይሃለወ፡ እንታይ ክሓቱ እንታይ መልሲ ክርከብ ትጽቢት ይግበር። ኩሎም ሓደ’ዶ ኣይኮኑን? ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝተዳለወ ሕቶታት ክምልስ’የ ዝብል ዘሎ ናይ’ቲ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ሕሙስ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃንዳስን መራሕን’ዩ። እዞም ንመራሒና ካብ ክቐርብሉ ዘለዎም ሕቶታት ብዝብል ብመራኸቢታት ናይ’ቲ ስርዓትን ናብ’ቲ ስርዓት ቅርበት ዘለዎም መወዓዋዕትን ዝብተን ዘሎ ሓሳብ ቅድሚ መድረኽ ከኣ እቲ ቃለ-መጠይቕ ርዝነት ዘይብሉ ንምዃኑ ኣማቲ’ዩ። ብቃና ናይ’ዞም ንፕረዚደንት ክቐርበሉ ዘለዎ ሕቶታት ህዝቢ ዝብሉ መወዓዋዕቲ፡ ህዝቢ ይበተን ይብረስ፡ ሃገር’ውን ነበረት ትኹን ኢሳያስ ንበረልና ንበር በሃልቲ’ዮም። ስለዚ ካብ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ክብተን ዝገብር ሃገር ዘዕኑ ዘሎ መራሕን ነዚ ጨካን መራሒ ዘምልኹ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ዝኾኑ ሓተትን እንታይ ሓድሽ ነገር ክመጽእ ትጽቢት ይግበር?

እዞም ኣምለኽቲ ውልቀ መላኺ ከም’ቲ ኣብ መራኸቢታት ቀሪቦም ብህዝብን ልኡላዊ ክብሩን ከም ዝግደሱ ዝምድርሉ ብሓቂ ሓልዮት ህዝብን ንቡር ሕጋዊ ኣካይዳ ስርዓተ መንግስታትን ብርዝነት ዝሪኡ እንተዝነብሩ፡ እዚ ውልቀ መላኺ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ 2017 ኣብ ዕለቱ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቡ ወግዓዊ መግለጺ ዘየስመዓሉ ምኽንያት ከተሓሳስቦም፣ ከቐንዝዎም፣ ከቖጠዖም ነይርዎ። ቀጻልነት ህግደፍን ኢሳያስን ኣብ ስልጣን ደኣምበር፡ ብዛዕባ ልኡላውነት ህዝብን ሕግን ምንም ስለዘይመስሎም ግን፡ ትኹረት ኣይህብዎን። ስለምንታይ ብድሌት ሓደ ሰብ ከምኡ ይኸውን ኣይዓጅቦምን። ናይ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዮሃና እንቋዕ ኣብጸሓኩም ኣብጸሓና፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሩና መደባት እዝን እዝን ኣዐዊትና፡ እዝን እዝን ድማ በዚ ምኽንያት’ዚ ኣይተዓወተን። ንመጻኢዓመተ 2017 ድማ ከም’ዚ ዝበለ መደባት ክንፍጽም መደብ ሒዝና ኣለና ዝብል መግለጺታት ሰሚዖም ኣብ ክንዲ ቅዱስ ክንኢ ዘሕድሩን ስለምንታይ ንሕና’ኸ ዝብል ሕቶ ዝፈጥረሎምን ከም ደጋሚት ዑፍ ካብ መራኸቢታት ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ንዝተናፈሰ ከም ዘለዎ ወሲዶም መምርሒኦም ገይሮም ክሰርሕሉ ይረኣዩ።

በቲ በለ በቲ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ሕነ ዝነበሮ ዝመስል ውልቀ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዓስን እንታይ መግለጺ ይህብን ብዘየገድስ፡ “ንዓሻ እንታይ ተመሲሕካ ኣይትበሎ ክዳኑ ኩለሎ” ከም ዝተባህለ፡ እንታይ ከም ዝብል፡ ከይበለ እንከሎ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ብባህሪኡ ተጃሃሪ፡ መደናገሪ፡ ካብ ህዝብን ሕግን ሃዳምን ጎይታ መብጸዓን ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ካብ ዝሰማዕናዮ ዝተፈልየ ነገር ሒዙ ክመጽእ ከም ዘይክእል ከሎ ገና ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ’ዚ ውሽጢ 25 ዓመታት ዓቕምና ከም’ዚ’ዩ። ከም’ዚ ክንገብር ኢና። ከም’ዚ ኢልናዮም ነጊርናዮም። ተኣምር ክንሰርሕ ኢና። ማዕረ በዓል እከለ ክንስራዕ ኢና …ወዘተ ከይሰማዕና ዝሓለፍናሉ ዓመት የለን። እቲ ዝተባህለ ኣብ ባይታ ክትግበር ግን ኣይረኣናን። ሕጂ ደኣሞ ከም ስርዓት በተሓሳስባን ብተግባርን ኣብ ዝደኸመሉ፡ ውሽጣዊ ምቖት ስኢኑ ከከም ዝጥዕሞ በብውልቁን ብደረጃ ንኡሳን ጉጅለታትን ምሉእ ስዕረት ከይመጽአ ሃብቲ ንምኽዕባት ሃነፍነፍ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ መድረኽ፡ እንታይ ሕቶታት ከምዘዳሉን ከመይ ከም ዝምልሶን ንምርዳእ እንታይ ከጸግም?

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡09-01-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel