እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 72 guests and no members online

ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ መጽናዕትን ሕግን ከም ቃሕታኻ እትሰርሓሉ መደብ ኣይኮነን።

ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መደብ ኩለን እዘን ኣስታት 200 ዝኾና ሃገራት ዓለምና ዝጥቀማሉ መደብ ኣይኮነን። ንኣብነት ገለ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ላቲን ኣመሪካን ይትረፍ ብተግባር ክሰርሓሉስ፡ ካብ ዝፍልጥዎ ዘይፈልጥዎ ይበዝሑ ክብል እደፍር። ሓሳበይ ዝይዳ ብሩህ ንምግባር፡ እዚ መደብ ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ክ/ዓለማት ፈጺሙ ኣይስረሓሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። እተን ነዚ መደብ ብተግባር ዝሰርሓሉ ሃገራት ኣዝየን ውሑዳት፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይን መዓስን ይትግበር ኣፍልጦ ዘይብሎም ድማ ብዙሓት ምዃኖም ንምሕባርየ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ከም በዓል ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝበላ ኣህጉራትን ሃገራትን ካብ ነዊሕ ግዜ ተኣታትዩ ብስርዓት’ዩ ዝስረሓሉ። ይስረሓሉ ክብል እንከለኹ ከም’ዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ትውልዲ ምሉእ ንምቕታል፡ ህዝቢ ድማ ንምብታን ዝዓለመ ድሌት ውሑዳት ንምፍጻም ብጎነጽ ዝኸይድ መደብ ዘይኮነስ፡ ንጹርን ወግዓውን ፖሊሲ ተቐሪጽሉ፡ ህዝቢ ድማ ኣሚንሉ ብዘይ ዝኾነ ምዝባዕ ብዝተታሕዘሉ ውጥን መሰረት ዝሰርሕ’ዩ። ኣብ ሃገራዊ ቅዋም ሰፊሩ፣ ባጀት ተሰሊዕሉ፡ ናይ ግዜ ገደብ ተገይርሉ፡ ኣብ’ቲ መደብ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሳተፉ መንእሰያት ኣበየናይ ዓውዲ ከም ዘገልግሉ ተነጺሩ፡ መንእሰያት ብሃረርታ ዝጽበይዎን መጻኢ ህይወቶም ዝቕልስ ተመክሮ ዝቐስምሉን’ዩ።

ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ብስሙ እንተዘይኮይኑ፡ ብሕግን ብተግባርን ኣንጻር ናይ’ዚ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝትግበር’ዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ድሌትን ንምርዋይ ዝተሃደሰ ደኣምበር፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዘፍቅዶን ኮይኑ፡ ብዝተነጸረ ፖሊሲ ዝስረሓሉ ኣይኮነን። ንህልውና ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቁ ዝርከብ ባርነታዊ ኣገልግሎት’ዩ። እዚ ገዛኢ ጉጅለ ንህዝቢ ዝመርሓሉን ዝምረሓሉ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ከም ዘይብሉ፡ ብንጹር ንምቕማጥ እቲ ገለ ጸዲቑ ኢሎም ዝዛረበሉ፡ ገለ ከኣ ከነጭራሹ ዘይቅበልዎ ቅዋም 97፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መይቱ’ዩ ዝበሎን ቅዋም ኣብ ዘይተተግብረሉ፡ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዘይተጨበጠሉ ዝተኣወጀን ዝተተግበረን ብምዃኑ፡ ካብ’ቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝትግበር ቅኑዕ መደባት መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ። ንቅዋም ዝምልከት እቲ ውልቀ መላኺ ቀጺሉ ዝበሎ ምዝካር’ውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ኣብ’ዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ 2017 ግዜ ምስ ሓለፈ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ነቲ ቅዋም ዝብል ስም ከይተረፈ ከምዘይደልዮ፡ ንሱ ዝመረጾ ስም ሂቡ ካልእ ብካልኦት ህዝቢ ዘይፈልጦም ሰባት ገይሩ ይነድፍ ከም ዘሎ ዘስመዖ ዓሻ መደረ መሰረት፡ ኤርትራ ብቅዋም ከም ዘይትምራሕ ብሩህ ከም ጸሓይ ቀትሪ’ዩ፡፡ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ዕላማ ኣልቦ ግዱዳት ሰባት ዝነጥፍሉ ሃገር ከደን ናይ ባርነት ዕዮ ደኣምበር፡ ዜጋታት ሃገራዊ ግቡኦም ዝፍጽምሉ፡ ተመክሮ ድማ ዝቐስምሉ ዓውዲ ኣይኮነን።

ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮነናት ጉጅለ ህግደፍ ዝኾነ መብራህቱ ልብሱ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2017 ነቶም በስገዳድ ወሲዶም፡ በስገዳድ ዘሰልጠንዎም መንእሰያት ምረቓ ኢሉ ኣብ ዝገለጾ መድረኽ ተረኺቡ ዘስመዖ መደረ ድማ ካልእ ዝገርም ሰነኹ’ዩ፡፡ ሃገራት ንመደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከከም ቃሕታአን’የን ዝሰርሓሉ፡ ስለዚ ከኣ ንሕና’ውን ከም ዝጥዕመና ገይርና ንሰርሓሉ ኣለና ክብል ገሊጹ። እዚ ብመጽናዕቲ፡ ብሕጊ፡ ብድሌት ህዝቢ ዘይኮነ ኣብ ስልጣን ዝሓኾረ እኽብካብ ጉጅለ ከም ቃሕታኡ ብህይወት መንእሰያት ኤርትራ ይጣላዕ ከም ዘሎ’ዩ ብተዘዋዋሪ ኣረጋጊጹ። እዚ ሓቂ’ዩ። ቅዋም ኣብ ዘይብሉ፡ ሕጋዊ ስልጣን ኣብዘይጨበጠሉ፡ ህዝቢ ኣብዘይዓገበሉ ብቕልጽሙ ተጠቒሙ ዝኣወጆ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ህዝባዊ ተቓውሞ ምስ ኣጋጠሞ’ዩ። ብግዴታን ሓውሲ ግዴታን ደኣምበር ብዕግበቱ ዝተሳተፎ መንእሰይ ድማ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይከዱ ንምቕጻዕ ዓሊሙ ሃገራዊ ግቡኡ ዘይገበረ ካብ ናይ መሬት ተጠቃምነትን ካልኦት ሃለኽቲ ነገራት ከይረክብ ዝተገብረሉ፡ ወለዲ ኣብ ክንዲ ነቲ ፖሊሲ ተቓዊሞም ዝሃደሙ ደቆም 50 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ ክእሰሩን ብናይ ጉልበት ስራሕ ክቕጽዑን ዝተፈርደሉ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ መደብ ምዃኑ ዘማትእ የብሉን።

ወዮ ደኣ ብውልቀ ሰብ ተሸይሙ ንውልቀ ሰብ ከኣ ዘገልግል ጀነራል ኮይኑ ‘ምበር፡ ሃገራት ከከም ዝጥዕመን’የን ዝሰርሓሉ ክብል እንከሎስ ነብሱን ስርዓቱን’ዩ ዘቃልዕ ዘሎ። ምኽንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓደ ኩለን ሃገራት ዝሰርሓሉ መደብ ኣይኮነን። ካልኣይ እተን ብፖሊሲ ደረጃ ዝሰርሓሉ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ከኣ ብልዑል ሓላፍነታዊ ጥንቃቐ’የን ዝሰርሓሉ። ንዜጋታተን ኣይኮነን ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ባርነታዊ ዕዮ ክጸምዳኦም ሞያዊ ተመክሮ ኣብዘይረኽብሉ ዓውዲ’ውን ኣይምድባኦምን’የን።ስለምንታይ ዜጋታት’ዮም። ተረከብቲ ሃገር’ዮም። ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝግበር ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ሰብ ኣበይ ክትምደብ ትደሊ ዝያዳ ተፈርየሉ ዓውዲ እንታይ’ዩ ተባሂሉ እውን’ዩ ዝሕተት። ብዝተታሕዘሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ መሰረት ዕማሙ ምስ ወደአ ከኣ ምስ መንግስቱ ተመሳጊኑ ናብ በርገሳዊ ህይወቱ ይምለስ።

ወዮ ደኣ ዓሳክር ኢሳያስን ፍንፉን ስርዓቶምን ብዘይካና የለን በሃልቲ ስለዝኾኑ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣወንታዊ ተመክሮ ክወስዱ ኣይወሓጠሎምን ‘ምበር፡ ኣብ ከም በዓል ጀርመን ኢጣሊያ ንኣብነት መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ክንዲ ኣብ ወተሃደራውን ካልእ ክብድ ዝበለ ዕዮን ኣብ ስቪላዊ ዕዮ ጥራሕ ከም ዝፍጸም ብክኢላታት መጽናዕቲ ዝገብርሉ ዘለው ወቕቲ’ዩ።

ካብ ፍቕረይ ታእዛዝ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 15-03-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel