እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ብቕጥራን ተለቢጡ ጽቡቕ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ፡ ኣመቱ ዝገብር ኣካል ስለዘየለ ብዘሕዝን መልክዑ ተኾዓዒቱ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ።

ገዚፍ ባጀት ሰሊዐ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ህንጸት ትሕተ ቅርጻዊ መደባት ልምዓት የካይድ ኣለኹ እናበለ ክጀሃር ዝስማዕ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብዙሓት ኤምባሲታትን ኣብያተ ጽሕፈት ኣህጉራውያን ውድባትን ዝርከቡላ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ኣስመራ፡ ቅድም ዝነበረ መልከዓ፡ ጽሬታን ምቹእነታን ነበረ ኮይኑ፡ ብቕጥራን ተለቢጡ ዝነበረ ጎደናታታ ተኾዓዒቱ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ብምዃኑ ነበርቲ የማርሩ ከም ዘለው፡ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

መንግስቲ ኣሎ ክትብል ኣጸጋሚ’ዩ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ። መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወግዒ ከም ዝበሎ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ’ዛ ዋና ከተማ ሃገር እዚ ዝበሃል ልምዓታዊ መደባት ኣይተኻየደን። ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ፣ ሕጽረት ቀረብ ጸዓትን ማይን ተደጋጊሙ ዝዝረበሉ ግን ከኣ ፈታሕን ፍታሕን ዘረኸበ ጉዳይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብገዛእቲ ስርዓታት ዝተሰርሐ ጎደናታት ድማ ኣይኮነን ንመኪና ኣጋር ክሓልፈሉ ኣብ ዘይኽእል ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ በጺሑ ኣሎ። ህዝቢ ዝኸፍሎ ግብሪ ኣበይ ይውዕል ኣይፍለጥን። ሃገራዊ ባጀት ኣይንገርን። ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል መረረ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ኣሎ ክብሉ ኣረዲኦም።

ኣማራጺ ዝሰኣኑ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብናቶም ተበግሶ በቲ ድሩት ዓቕሞም ገንዘብ ኣውጺኦም፡ ንኣማሓደርቶም ፍቓድ ሓቲቶም ገለ ብጉልበቶም ኣብ ገለ ከኣ ዶዞራት ተኻርዮም ነቲ ጎዳጉዲ ይደፍንዎ ኣለው። ነበርቲ ኣብ ሻውልን ከባቢኣን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሓደ ርኡይ ኣብነት ከምዝኾነን ኣፍሊጦም።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ዝርከቡ ትሕተ ዕድመ ህጻናት ብተላገብቲ ሕማማት ይሳቐዩ ኣለው።

ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳውብ ቦታታ ተረኺቦም ካብ ኤርትራ ክትሃድሙ ሓሲብኩም ብዝብል ምኽንያት፡ ኣብ ከባቢ ናቕፋ ተኣሲሮም ዝርከቡ ህጻናት ብተመሓላላፊ ሕማም ቆርበት ይሳቐዩ ኣለው ክትብል መርበብ ኣሰና ብ18 መጋቢት 2017 ገሊጻ።

እቶም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኣብ ክሊ 14ን 15 ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት፡ ስድራ ቤቶም ገለ ኣብ ኤርትራ ገለ ከኣ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ’ዮም ዝበለት ኣሰና፡ እቲ ስርዓት ብመደብ ምስ ስድራ ቤቶም መታን ከይራኸቡ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣሲሩ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክህቦም ምጽናሑ ጸብጺባ። እቲ ሕማም ብሰንኪ ርስሓትን ስእነት ጽሩይ ዝስተ ማይን ዝመጽአ’ዩ ተባሂሉ ከም ዝግመትን ግልጺ ገይራ።

Loading...

You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ’ቲ ህዝቢ ኣብ ምስቓይ ዝርከብ

ብሃገራዊ ድሕነት ዝጽዋዕ ገበነኛ ትካል ዘሎ ብልሽውና ኣዚዩ ገኒኑ ምህላዉ ተሓቢሩ።

ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ፡ ስልጣኖም ንሰብ ገንዘብ ብምክራይ፡     Print     https://www.erimedrek.com/2017/03/%e1%8a%a3%e1%89%a5-%e1%88%8b%e1%8b%95%e1%88%88%e1%8b%8e%e1%89%b5-%e1%88%93%e1%88%88%e1%8d%8d%e1%89%b2-%e1%88%83%e1%8c%88%e1%88%ab%e1%8b%8a-%e1%8b%b5%e1%88%95%e1%8a%90%e1%89%b5-%e1%8b%98%e1%88%8e/" title="Email Article">  Email

እሱራት ኣብ ምውጻእ፡ መውጽኢ ቪዛ ኣብ ምውሃብ፥ ካብ ሃገር ንዝወጽኡ ዜጋታት ቦታ ብምችቻው ዘይተኣደነ ገንዘብ ይግሕጡ ከም ዘለው ረድዮ መድረኽ ብ17 መጋቢት 2017 ጸብጺባ። 

ከም ኣብነት ሓንቲ ምስ ሓሙሽተ ደቃ ብመኪና ዶብ ክትሰግር ዝተታሕዘት ዜጋ ብፍሉይ ትእዛዝ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ነጻ ተለቒቓ፡ ኣብ ሰሙና ብላንድክሩዘር ናብ ካርቱም ከም ዝሰገረት፡ እቲ ጀነራል ብተመሳሳሊ ተግባር ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከም ዝቕበልን ኣረዲኣ።

ኣብተን ሚኒትሪታት ዘሎ ብልሽውናን ወገነይ ወገንካ፡ ኣብ መግዛእታዊ ታሪኽ ናይ ኤርትራ’ውን ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ምዃኑ፡ በዚ ግዕዙይ ምሕደራ ድኻታትን ኣያ ዘይብሎምን ዜጋታት ኣዝዮም ይህሰዩ ምህላዎምን ኣረጋጊጻ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብምፍራስ ኩምራ ጎሓፍ ህይወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ላፍቶ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፍሉይ ስሙ ቆሸ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ፡ ኣስታት ንፍርቂ ክ/ዘመን ዝተኣከበ ኩምራ ጎሓፍ ብሃንደበት ብምንሃሉ፡ ልዕሊ 100 ህይወት ሰብ ከምዝጠፍአ ተለቪዥን ኢትዮጵያ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ሓለፍቲ መንግስቲ ብምጥቃስ ኣቃሊሓ።

እቲ ዘሕዝን ሓደጋ ብ11 መጋቢት 2017 (ብዕለት 2 መጋቢት 2009 ግእዝ) ኣብ ሰዓታት መሸት ከም ዘጋጠመ ዝገለጸት እታ መንግስታዊ ተለቪዥን ዛጊት 113 ሰባት ከም ዝሞቱ፡ ደሃዮም ዝጠፋአ ሰባት ስለዘለው ቁጽሪ ምውታት ክውስኽ ተኽእሎ ምህላውን ሓቢራ።

እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ሰባት ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዝነበሮም ከም ዝኾኑ፡ ሬሳኦም ዝተረኽበን መንነቶም ዝተነጸረን በብእምነቶም ንቡር ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ከም ዝተገብረሎም፡ ብህይወት ዝተረፉ ካብ’ቲ ቦታ ኣልጊስካ ንምጥያሶም፡ ህዝቢ፡ መንግስትን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፋት ብምውጻእ ይረባረቡ ከም ዘለውን ተለቪዥን ኢትዮጵያ ኣረጋጊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ሃንደበታዊ ጃምላዊ ህልቂት ናይ ሰለስተ መዓልቲ፡ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ኣዊጁ’ዩ ቀኒዩ።

በዚ ኣጋጣሚ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ በቲ ዘጋጠም ሓደጋ ዝተሰመዓ መሪር ሓዘን እናገለጸት፡ ህይወቶም ንዝሰኣኑ መንግስተ ሰማያት፡ ንቀረባ ቤተ-ሰብ መወቲ፡ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ትብል።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 20-03-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel