እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 35 guests and no members online

ሰራዊት ህግደፍ ብዓቐን ኮነ ብዓይነት ኣዝዩ ብምድኻሙ  ኣዘዝቲ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝኣተውን ተገሊጹ።

ብዓቐንን ብዓይነትን ምንቁልቋል ወተሃደራቶም ዘሻቐሎም ጀነራላት ህግደፍ፡ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ሓውሲካ፡ ዓዲ ዓዲ እናኸዱ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ገፊፎም ኣብ ከባቢ ዓላ ናብ ወተሃደራዊ ተዕሊም የእትውዎም ከም ዘለው ቤት ጽሕፈት

ዜና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 20 መጋቢት 2017 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ።

ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብዘይካዚ፡ ኣብ ከባቢ ከረን ንመንበሪ ውጉኣት ሓርነት ተባሂሉ ዝተሃነጽ ኣባይቲ ንሓደ ኩባንያ ከም ዝተዋህበ፡ ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዝነበሩ ውጉኣት ኲናት ጸገም ከይፈጥርሉ ብምስጋእ፡ነናብ ትደልይዎ ዞባታት ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹምብዝብል ምስምስ ፋሕፋሕ የብሎም ከም ዘሎ፡ ይኹንምበር እዞም ምሉእ ኣካል ዘይብሎም ሓርበኛታት ተበታቲኖም ናብ ዝኸድዎ ቦታ ስለ ዘይብሎም ኣብ ከቢድ ጸገም ውዲቖም ምህላዎምን ኣረዲኡ።

ትካላት ሰብኣዊ ረዲኤት፡ ኣመሪካ ንሰብኣዊ ረድኤት ትልግሶ ዝነበረት ገንዘብ እንተቐኒሳቶ

ኣብ ልዕሊ ተጸበይቲ ሓገዝ ተጽዕኖ ክፈጥር ክብሉ ስግኣቶም ገሊጾም

ኣመሪካ ብባህሪያውን ሰብ ዝሰርሖ ምኽንያታትን ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተፈናቐሉን ካልኦት ከም ትምህርትን ጥዕናን ንዝኣመሰሉ ትካላትን ዝውዕል ትልግሶ ዝነበረት ገንዘባዊ ሓገዝ ከም እትቅንስ ምግላጻ፡ ዝተፈላለዩ ኣብ ሰብኣዊ ረድኢት ዝተዋፈሩ ማሕበራት፡ ኣብ ተጸበይቲ ረድኢት ከቢድ ተጽዕኖ ክፈጥር ክብሉ ዝሓደሮም ስኽፍታ ይገልጹ ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ክጽብጽባ ቀኒየን ኣለዋ።

ኣመሪካ ንፕሮግራም መግቢ ዓለም እታ ዝለዓለ ገንዘብ እትስልዕ ሃገርያ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 2 ቢሊዮን ዶላር ኣበርኪታ ዝበላ እተን ማዕከናት ዜና፡ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለው ኣብ ዝዝርበሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ምምሕዳር ትራምፕ ንውድብ መግቢ ዓለም ንልግሶ ዝነበርና ገንዘብ ክንቅንሶ ኢና ምባሉ ኣብ ተሓገዝትን ሰበስልጣን ትካላት ረዲአትን ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ክብላ ሓቢረን።

ውድብ መግቢ ዓለም ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕን ህጹጽን ሓገዝ ኣብ ዘደልየሉ ዘሎ ኣሸጋሪ ወቕቲ፡ ብመሰረት ምምሕዳር ትራምፕ ኣቕሪብዎ ዘሎ ንድፊ፡ እቲ ንትካላት ረዲአት ትልግሶ ዝነበረት ገንዘብ፡ 30% ክጎድልዩ። በዚ ንዝፍጠር ጎደሎ ዝመልእ ድማ ዛጊት ኣይተረኽበን ክብል ኣረጋጊጹ።

ኣብ ዶባት ኤርትራ ኢትዮጵያ ካብ ዝጸንሐ ፍልይ ዝበለ

ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ምድላዋትን ይግበር ኣሎ ክትብል ረድዮ መድረኽ ሓቢራ።

  ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ናይ ውግእ ምድላዋት ዝመስል ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ይረአ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዓሰብን ጸሮናን ካብ ዕለት 13 መጋቢት 2017 ጀሚሩ ከቢድን ማእከላይን ኣጽዋር ምድላው፤ ሓደስቲ ድፋዓት ብዶዘራት ሙኽዓት፤ ምንቅስቓስ ሰራዊት፤ ንጥፈታት ይረአ ምህላዉ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ምስዚ ምድላዋት ዝተኣሳሰር ተባሂሉ ዝግመት፤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሚዒጥር ብጥርጥራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ዜጋታት፤ 15 መጋቢት 2017 ነጻ ከም ዝተለቁ፡ ታዕሊም ዘይወሰዱ ናብ ታዕሊም፡ ዝተዓለሙ ከኣ ናብ ኣሃዱታቶም ከም ዝተላእኩ፡  ብተመሳሳሊ ዕለትን ኣገባብን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤይቶውን እሱራት ከም ዝተለቁን ዝገለጸት መድረኽ፡ እቲ ኩነታት ከም እናሃለወ 11 መጋቢት 2017 ኣባላት ስለያ ግንባር ዝነበሩ 13 ወተሃደራት ህግደፍ ካብ መነኽሰይቶ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩን ኣረጋጊጻ።

ናይ ሜጀርነት ሓላፍነት ዝነበሮ ወተሃደር ህግደፍ፡ ህይወት ዜጋታቱ ንምድሓን ክብል ናይ ህይወት ዋጋ ከም ዝኸፈለ ተፈሊጡ።

ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ንምስጋር ተበጊሶም ዝተባህሉሞ፡ ብኸቢድ ጥሜት፡ ድኻምን ሕማምን ተጠቒዖም እናሃለው ኣብ ትሕቲ ተኲስካ ቅተል መምርሒ ዝተዋህቦ ሰራዊት ከም ዝወደቑ፡ ሜጀር ኣባዲ ሃይለ ዝተባህለ መራሒ ናይ ኣብ ከባቢ መስሓል ኣኽራን ዝነበረት ኣሃዱ፡ ብኩነታቶም ደንጊጹ፡ ህይወቶም መታን ከድሕኑ ጉዕዞኦም ክቕጽል ከም ዝፈቐደሎም፡ ከም ኣጋጣሚ ኣብ ዓዲ ጠላዕ ብካልኦት ኣባላት ስለያ ስለ ዝተታሕዙን፡ ሜጀር ኣባዲ ጉዕዞኦም ክቕጽሉ ከም ዝፈቀደሎምን ብምግላጾም፡ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ብሰብኣውነት ዝብል መረዳእታ ኣቕሪቡ ክሰምዕዎ ስለዘይከኣሉ፡ እቲ ምስሕሓብ ናብ ብረት ምምዛዝ ማዕቢሉ ሰለስተ ቀቲሉ ከምዝተሰወአን ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገሊጹ።

ብካልእ ዜና፡ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣት ኤርትራ ኣብ ዝርከብ መደበር ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ 4 መጋቢት 2017 ሰዓታት ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ከሎማገርሰለዝተባህለ ቦታ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ፡ ኣብ መደበር ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ጅቡትን ከም ዝነበሩን ኣረዲኡ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰልማን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 24-03-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel