እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 77 guests and no members online

ኣብ ባጽዕ ዝርከብ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ከም ዝተሰርቀ ተፈሊጡ።

ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ዝርከብ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት 2017 ብደቂ-ራሻይዳ ከም ዝተሰርቀ፡ ኣብቲ ባንክ ኣብ መሸመዓት ተቛጺሩ ዝነበረ ሓድሽ ባጤራ ናቕፋ፡ ናይቲ ባንክ መስትያት፤ ሰቢሮም ብምእታው፡ ብመካይን ጽዒኖም ከምዝወሰድዎ ብ1 ሚያዝያ 2017 ዝወጸ ጻብጻብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ሓቢሩ።

እቶም ዘረፍቲ ኣቐዲሞም ኣብ ከባቢ ግርማይካ ምስ ዝነበረ ናይ ኮለነል መዓርግ ዘለዎ ሓላፊ ጸጥታ፡ ተዋዲዮም ከም ዝነበሩ፡ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ብካልኦት ተመሳሳሊ ተግባራት ዘለዎም ሰባት ስለ ዝተፈልጠ፡ ኣብ መንጎኦም ብዝተኸስተ ዘይምስምማዕ፡ ካብ’ተን ገንዘብ ጽዒነን ዝነበራ መካይን እታ ሓንቲ ኣብ ቅድሚኣ ንዝነበሩ ሓለዋ ጥሒሳ ንሱዳን ከም ዘምለጠት እተን ክልተ ግን ከም ዝተታሓዛን እቲ ዜና የረድእ።

ፍልይ ዝበለ ዜና፡ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዋሕዲ ከምዘለዎ፡ ኣብ ገለ ከተማታት ሱዳን ብፍላይ ከኣ ከሰላ ዝርከብ ድኳናት ግን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብዙሕ ናቕፋ ተኾሚሩ ከም ዘሎ፡ ዋናታት ናይ’ዚ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮነናት ህግደፍ’ዮም ዝብል ዝዓበየ ግምታት ምህላውን እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን።

ልዕሊ ሓደ ዓመት ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ መራሒ ሃገር ዘይምንባሩ፡ እታ ሃገር ዘላቶ ተነጽሎ ከምዘመልክት ተገሊጹ።

ኤርትራ ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጺላ ከምዘላ ዘመልክት፡ ልዕሊ ሓደ ዓመት ናብ’ታ ሃገር ዝበጽሐ መራሒ ሃገር ዘይምንባሩ’ዩ። መራሕቲ ሃገራት ዝበጽሕዋ ሃገር ትሕዝቶኡን ውጽኢቱን ብዘየገድስ፡ ካብ ቀሊል መርኣያ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከም ዝውሰድ፡ ዲፕሎማሰኛታት ሓቢሮም ክትብል ረዲዮ ኤረና ብ31 መጋቢት 2017 ሓቢራ።

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ናብ ሓሙሽተ ሃገራት ማለት፡ ስዑዲ ዓረብ፣ ሱዳን፣ ቀጠር፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ግብጺ ምስብጻሕ ከም ዝገበረ፡ ካልእስ ይትረፍ፡ ካብ’ዘን ምስ ጉዳይ የመን ብዘተኣሳሰረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዝምድና መስሪተን ዘለዋ ሃገራት ዓረብ’ኳ ሓደ መራሒ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ናብ ኤርትራ ዑደት ዘይምግባሩ፡ ንኤርትራ ኣንጻር የመን ክጥቀማላ ካብ ዘለዎን ድሌት እንተዘይኮይኑ፡ ምስ’ቲ መንግስቲ ስትራተጂካዊ ዝምድና ከምዘይብለን ዘረድእ’ዩ ምባሎምን ኣረዲኣ።

መራሒ ህግደፍ ኣስታት ን10 ዓመት ዝኸውን ናብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ምብጻሕ ክገብር ብተደጋጋሚ ሕቶ ከቕርብ ከም ዝጸንሐ፡ ኮይኑ ግን ብወገን ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ኣወንታዊ መልሲ ይረክብ ዘይምንባሩ፡ ድሕሪ’ቲ ናይ የመን ኩነታት ምስተፈጥረ ግን ኣብ 2015 ናብ’ታ ሃገር ዑደት ገይሩ ምስ ንጉስ ሳልማን ከም ዝተራኸበን እቶም ዲፕሎማሰኛታት ገሊጾም ትብል ረዲዮ ኤረና ኣብ’ቲ ናይ 31 መጋቢት 2017 ዜናዊ ሓበሬታኣ።

ብካልእ ንስደተኛታት ዝምልከት፡ ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ብመንገዲ ቼክ ሪፓብሊክ ኣቢሎም ናብ ሃገረ እንግሊዝ ክኣትው ዝፈተኑ ሰለስተ ኤርትራ ከም ዝሓዙ፡ መይል ኦን ላይን ንዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጻ። ካብ’ዚ ከይወጻእና ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራ ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዎ ኤርትራውያን ብወግዒ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ባይታ ዳህሳስ ንምግባር ወኪላ ናብ ኤርትራ ሰዲዳ ከም ዘላ፡ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ብምዃኑ፡ ካብኡ ሃዲሞም ዝወጹ መሳኪን ስደተኛታት ናብኡ ክምለሱ ምግባር ግጉይን ዝኾነ ውሕስነት ዘይብሉን’ዩ ዝብል ወቕሳታት ከም ዘሎን ኣብ’ቲ ናይ 31 መጋቢት ዜና ፈነወኣ ኣረዲኣ።

ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረን ካብ 2001 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ዝርከብን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቕ፡ ንሽልማት ዓለማዊ ሓርነት ፕሬስ 2017 ከም ዝተረቑሐ ተገሊጹ።

እታ ዳይረክተር ጀነራል ብተወሳኺ ንመሰረታዊ ሓርነታት ንምጥባቕ ትብዓትን ተወፋይነትን ከምዘድሊ ብምሕባር: ንዳዊት ይስሓቕ ነዚ ሽልማት’ዚ ብምሃብ መልእኽቲ ከነመሓላልፍን ኣበርክቶኡ ከነጉልሕን ስለዝደለና ኢና ከም ዝበለት፡ ፕረዚደንት ናይ’ቶም ኣህጉራውያን መመይቲ ሽማለት ዩኔስኮ ጁለርሞ ካኖን ብወገኑ፡ ዳዊት ኢሳቕ ብዘይክስን መስርሕ ፍርድን ኣስታት ን16 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ኣሎ። በዚ ሽልማት ኣቢልና ድማ ይፈታሕ ንብል ኣለና ከም ዝበለን እቲ ሓበሬታ የረድእ።

ፕረዚደንት ናይ ኣህጉራዊ መመይቲ ሽልማት ዩኒስኮን ጁለርሞ ካኖን ሲላ ቦንኮ ብወገኑ፡ ዳዊት ኢስሓቕ ንኣስታት 16 ዓመታት ብዘይ ክስን መስርሕ ፍርዲን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። ነዚ ሽልማት ብምሃብ ድማ ዳዊት ይስሓቕ ይፈታሕ ንብል ኢሉ። እቲ ሽልማት ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ኣብ ጃካርታ ኢንዶኒዥያ ኣብ ዝጽንበል ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓርነት ፕሬስ ከም ዝወሃብ፡ ተዓዋቲ ድማ 25 ሽሕ ዶላር ከም ዝርከብን ወሲኹ ሓቢሩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 03-04-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel