እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 37 guests and no members online

ዜናታት ሃገር !

  • ሃብቲ ዓሳ ኤርትራ ብወጻእተኛታት ይምዝመዝ ኣሎ።

ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ብዝርከባ ሃገራት ከምኒ የመንን ምስርን፣ ኣብ ማያትን ዘሎ ዓሳታት ከይ ኣኸለን፣ ኣብ ማያት ኤርትራ ብምእታው፣ ሕጊ ዘይፍቅዶ ኣገባብ ምግፋፍ ዓሳ ብምጥቃም፣ ብዝተራቐቕን፣ ካብ ቊጽጽር ወጻኢ ብዝኾነን ኣገባብን ናውትን፣ ለይቲ ምስ መዓልቲ ገደብ ዘይብሉ ምግፋፍ ዓሳታት ኣብ ገማግም ኤርትራ የካይዳ ምህላወን፣ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝላኣኽዎ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ግምት ዘይወሰደን፣ ዓሳታት ዝፈርዩሉን ዝዓብዩሉን ግዜ ፈጺሙ ዘየገድሶን፣ ወፍሪ ዓበይቲ ኮባንያታት ምስሪ፣ ንሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ዘዕኑ ኣገባብ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ ፍጹም ምጽናት ዘብጽሕ ኣገባብ ይኽተላ ምህላወን፣ ኣብዚ መዳይ’ዚ ዓሚቚ ፍልጠትን ተመክሮን ዘለዎም ኤርትራውያን ኣጠንቂቖም ክብል እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ኣብ መንጎ ስርዓት ህግደፍን፣ እዞም ናይ ወጻኢ ኩባንያታትን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት፣ ካብቲ ዝድልብዎ መኽሰብ 60 ሚእታዊ ንስርዓት ህግደፍ ክወሃብ፣ ዝተረፈ 40 ሚእታዊ ከኣ ነተን ኩባንያታት ክተርፍ ምዃኑ ተፈሊጡ። ናይ ደጊ ባጤራ ዘምጽእ ክሳብ ዝኾነ ከኣ፣ ሃብቲ ሃገርና ዋላ ይዘመት ንገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ፈጺሙ ቅጭጭ ከም ዘይብሉ ኣብ ዝሓለፈ መድረካት ብዘይማትእ ክረጋገጽ ክኢሉ ኢዩ።

ኤርትራውያን ገፈፍቲ ዓሳ፣ ናብ ኣስገዳድ ዕስክርና ብምውሳዶም ይኹን፣ ወይ ድማ፣ ብሰንኪ’ቲ ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊኦም ክካየድ ዝጸንሐን ዘሎን ኩሉ መዳያዊ ጽቕጥታትን ግፍዕን፣ ሃገሮም ራሕሪሖም፣ ናብ ዓዲ’ማቶም ክስደዱ ተገዲዶም ኢዩም። ስለ’ዚ ከኣ፣ ጉጅለ ህግደፍ ሃብቲ ሃገርና ንበይኑ፣ ምስ ውጻእተኛታት መሻርኽቱ ኮይኑ፣ ክዕንድረሎ ይርከብ ኣሎ።

ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብምንቅስቓስ፣ ዓበይቲ መራኽብ ኮባንያታት ምስሪ ኣብ ጋማግም ኤርትራ ናብ ወፍሪ ምግፋፍ ክወፍራ ከለዋ ዘርኢ ስእልን፣ ከምኡ’ውን ንምግፋፍ ዓሳ ተባሂለን ንኤርትራ ዝተለገሳ ምዕቡላት መራኽብ ኣብ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ተዓሽግን ብዘይ ዝኾነ ፍርያት መዓልቲ ይቚጽራን፣ ይምረታን ምህላውን ዘርኢ ስእሊ ኣልዒሎም ምስ ዜናዊ ጸብጻብ ዝለኣኽዎ ምስዚ ዜና ኣተሓሒዝና ነመሓላልፎ።

ህይወት ናይ’ቶም ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንምምሕያሽን፣ ጸጋታት ቀይሕ ባሕሪ፣ ህዝብና፣ ብግቡእ ንክጥቀመሉ ተባሂሉ ዝተወጠነ ፕሮጀክት ንምምዋል፣ ስርዓት ህግደፍ፣ 21 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ካብ ልምዓት ባንኪ ኣፍሪቃ ተለቂሑ ምንባሩ ዝፍለጥ ኢዩ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ ኣብ ገልዓሎን፣ ጢዖን ዕድን፣ ኣድላዪ ትሕተ ቅርጻ ንምህናጽን፣ መኽዝን ዓሳ ንምቛምን፣ ጽሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝህሉ ንምግባርን፣ በረድ ዝሰርሓን ዘፍርያን ትካላትን ናውቲ ንምጥራይን፣ ኤለትሪክ ንምዝርጋሕን፣ ከም ውጽኢቱ ከኣ፣ ዓቕሚ ሰብ ክብ ንምባልን ተባሂሉ ዝተሓተ ልቓሕ ምንባሩ ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ጉጅለ ህግደፍ ግን ከም ናይ ወትሩ ባህርያቱ፣ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ምስ ኣተወ፣ ነቲ ተወጢኑ ዝነበረ መደባት ኣብ ግብሪ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይውዕል ገይርዎ ይርከብ።

  • ኣብ ድሮ በዓል ፋሲካ ዋጋታት መግቢ ኣብ ኤርትራ ሰማይ ዓሪጉ።

ኣብ ድሮ በዓላት ፋሲካ፣ ዋጋ ስቤዛ ሰማይ ከም ዝዓረገ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሓቢሮም። ዋጋ ስቤዛ ካብ ዓቕሚ ህዝብና ንላዕሊ ኮይኑ ብምህላዉ፣ ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ጸገም ተሸሚሙ ኣሎ። ኣብ ዕዳጋታት ኣስመራ፣ ብዙሓት ዓው ኢሎም ቁጠዐን ምዕዝምዛምን የርእዩ ምህላዉም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ሓለፍቲ ስርዓት ህግደፍ፣ ብፍላይ ድማ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት፣ ናህሪ ዋጋታት ደው ክብል ኢዩ፣ ዕዳጋታት

ክንቊጻጸሮ ኢና ዝብል ቃላት ብተደጋጋሚ ከስምዑ’ኳ እንተጸንሑ፣ ኩነታት ዕዳጋ ብኣንጻሩ ሰማይ ዓሪጉ፣ ዝኾነት ስድራ ቤት እቲ ዝተሓተ ናይ ህይወት ጠለባት ከተማልእ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ

በጺሓ ምህላዋ ተፈሊጡ።

ከም ኣብነት ናይዚ ናህሪ ዋጋታት፣ ካብ ኣስመራ ዝበጽሓና ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ፣ ኪሎ ሽጉርቲ 25 ናቕፋ፣ ኪሎ ኮሚደረ 35 ናቕፋ፣ ኪሎ ድንሽ 48 ናቕፋ፣ ኪሎ ጻዕዳ ሽጉርቲ 180 ናቕፋ፣ ደርሆ ካብ 400 ክሳብ 450 ናቕፋ በጺሑ ኣሎ። ሓደ ናይ ኣመሪካ ዶላር ከባቢ 2.4 ናቕፋ ከም ዝኾነ ዝተፈልጠ ኢዩ። መጠነኛ እቶት ሰራሕተኛ ኣብ ኤርትራ ከባቢ 30 ናይ ኣመሪካ ዶላር ኣብ ወርሒ ክኸውን ከሎ ፣ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኣብ ሃገርና ብጣዕሚ ዓቢ ምዃኑን፣ መብዛትኦ ኣፍራዪ ዓቕሚ ድማ፣ ከም ጊላ ኣብ ወትሃደራዊ ኣገልግሎት ስርዓት ህግደፍ ከም ዝርከብ ህዝብናን ዓለምን ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ብተወሳኺ፣ ኣብ ወጻኢ ዝንበሩ ኤርትራውያን፣ ንስድረኦም ገንዘብ ኣብ ምልኣኽ ዓቢ ጸገም የጋጥሞም ኣሎ። ምኽንያት ናይ’ዚ ብዓብዩ፣ ምስቲ ግጉይን ገባትን ቁጠባዊ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ዝተኣሳሰር’ኳ እንተኾነ፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ፣ ኤርትራ ብዋሕዲ ባጤራ ናቕፋ ትሳቐ ብምህላዋ፣ ህዝቢ ኣብ ዓቢ ጸገም ኣቲዩ ከም ዘሎ እቲ ዝበጽሓና ጸብጻብ ሓቢሩ።

ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልና !

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ !!

15 ሚያዝያ 2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel