እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 62 guests and no members online

ግርም’ባ ከተምስል ጓይላን ዳንኬራን ምውዳብ

ወዲ-ሰብ ተማሂሩ ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃ እንተበጺሑ፡ ሰሪሑ እንተፍርዩን ተጠቃሚ ፍርያቱ እንተኾይኑን፡ ወይ እንተዝኾነለይ ዝብሎ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተተሳኺዕሉ፡ ወለዲ ኣበባ ውላዶም እንክሪኡ፡ ደቂ ደቆም እንክስዕሙ፣ ከም ህዝቢ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተጨፍሊቑ ተረጊጹ ጸኒሑ፡ ብቃልሱን መስዋእቱን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ምስ ዝዕወት፡ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ተቓሊሱ ብ1991 ብዓወት ዝተጸንበለ፡ ድሙቕ ሓባራዊ ሃገራዊ ዓወት ምስ ዘመዝግ ክሕጎስ፡ ክፍሳህ፡ ንሓቀኛ ውሽጣዊ ሓጎሱን ስምዒቱን ከኣ ከከም ባህሉን ደረጃ ምዕባለኡን ብጓይላን ዕልልታን ክግለጽ፡ ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽል ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ’ዩ።

ምኽንያቱ ታሕጓስ መግለጺ ውሽጣዊ ርውየት’ዩ፡፡ ጎይላን ዕልልታን ከኣ ክልተን ካብ ክልተ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት፡ ከም መሰነይታ ውሽጣዊ ታሕጓሶም ስምዒቶም ብተግባር ብምንቅስቓስ ኣካላት ኣቢሎም ዝገልጽሉ’ዩ።   ታሕጓስ ደሊኻ ትውለዖ ኣይደለኻን ተጥፈኦ ብድሌትን ሕጊ ደቂ ሰባትን ዝእዘዝ ኣይኮነን። ብሕጊ ተፈጥሮ’ዩ ዝእዘዝ። ደቂ-ሰባት ግጥምን ዜማን ከውጽኡ ይኽእሉ። ድምጻውያን ክኾኑ ይኽእሉ። ዝተፈላለዩ መሳርሒ ሙዚቃ ክሃርሙ ወይ ክመልኩ ይኽእሉ ይኾኑ። ህዝባዊ ድዩ ሃገራዊ በዓላት ምኽንያት ብምግባር ብዙሓት ሰባት ዝራኸብሉ መድረኻት ክውድቡ ይኽእሉ። ካብ’ዚ ወጻኢ ግን ብኣታቶም ንዝተጎድአ ብውሽጡ ንዝሓዘን ኣብ ስቓይ ንዝርከብ ሰብ ኮነ ህዝቢ ኣገዲዶም ወይ ኣደናጊሮም ከሓጉሱ ፈጺሞም ኣይክእሉን። ሰባት ትእዛዝ ከኽብሩ ኣብ ዝተባህልዎ ኣዳራሽ ክኸውዱ፡ መግለጺ ሓጎስ ዝመስል ኣካላዊ ወስታ ከርእዩ ይኽእሉ። ሓዘንን ሓጎስን ብሓደ ወዲኖም ክኸዱ ግን ከቶ ኣይከኣሎምን። ስለምንታይ ምሕጓስ ኮነ ምሕዛን ብሕጊ ተፈጥሮ ዝምራሕ ‘ምበር ብድሌትን ትእዛዝን ደቂ-ሰባት ዝውሰን ስለዘይኮነ።

ጉጅለ ህግደፍ ጸረ-ሰላም’ዩ። ጸረ-ህዝቢ’ዩ። ጸረ-ደሞክራሲ’ዩ። ጸረ-ልምዓት’ዩ። ጸረ-ሓድነት’ዩ። ጸረ-ሃይማኖታዊ ኣምልኾ’ዩ። ጸረ-ማዕርነት ደቂ-ኣንስትዮ’ዩ። ጸረ-ፍትሒ’ዩ። ኣድላዊ’ዩ። ፈራሕ ጨካን’ዩ። ብሕጊ ኣይምራሕን ኣይመርሕን። መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት ኣየኽብርን። ኣባ ጓይላ ዕግርግር’ዩ። ጽልእን ኲናት ዝመጽኣሉ ክምህዝ ሰለም ዘይብሉ መንግስታዊ ጉጅለ’ዩ። እዚ ኩሉ ዝተገልጸ ስም ንምጥፋእ ኣይኮነን። ጠቐነ ኣይኮነን። ብዝኣመኖ ዝተኻሕደ ህዝቢ ኤርትራ ብተግባር ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት፡ ንቤት ማእሰርትን መቓብርን ብቐጻሊ ዝኮዓት ዘሎ መሬት ኤርትራ ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ። ከም መግለጺ ናይ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ኣረሜናዊ ምሕደራ ከኣ ህዝቢ ካብ ምውቕ ገዛኡን ብሕታዊት መግለጺት መንነቱ ዝኾነት ሃገሩን በሪሩ ይጠፍእ ኣሎ። ህግደፍ ኣብ ዘመሓድራ ኤርትራ ካብ ድኽነትን ሞትን ወጻኢ ጥዑም ህይወት የለን ኢሉ ደምዲሙ ኣሎ። ነዚ ከኣ’ዩ ፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ምህላው፣ ህግደፍን መሻርኽቱ ነጋዶ ሰብን ኣብ ቅድሚኡ ምህላዎም፣ ናውቲ ኣካላት ተመዝሒቑ ከም ዝሽየጥ፡ ኣብ ምድረ በዳ ብጽምእን ጥሜትን ሞት ከም ዘጋጥም፡ ማዕበል ባሕሪ ንሕስያ ከምዘይብሉ እናፈለጠ፡ እነን ንዕድለይን እንተሓለፍኩ ይሓልፍ እንተተረፍኩ ድማ ህይወት ኣኽተመ ዝብል ውሳነ ሒዙ ዝብተን ዘሎ።

እዚ ዝተግባሩ ጉጅለ ህግደፍ፡ በዚ ስቓይ’ዚ ንዝሓለፉ ወይ ድማ ከም ኤርትራውያን ነዚ ጭቡጥ ህልዊ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ብቐረባ ንዝፈልጡ ኤርትራውያን መድረኻት ጓይላን ዳንኬራን ወዲቡ ሆ ከብሎም ምስማዕ ንለባም፡ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦን ሰብኣዊ ሓልዮትን ንዘለዎ ሰብኣዊ ፍጡር ዘደንጹ’ዩ። ዘስደምም’ዩ። ብርግጽ ጉጅለ ህግደፍ ባህሪኡ ተግባሩን እቲ ልዕል ክብል ዝተገልጸ ስለዝኾነ ኣቐዲሙ’ውን ክቡጽ’ዩ። ህዝቢ እናተበተ፡ ቁራስ ሕብስቲ ስኢኑ ብሓለንጊ ጥሜት እናተሳቐየ፣ መተርከስ ጎረሮ ዝኸውን ማይ ስኢኑ ፍርቂ ናይ ስራሕ ግዜኡ ኣብ ኣለሻ ማይ እናሕለፎ እንከሎ፡ ዓድታት ብስእነት ሰብ እናባደማ እንከለዋ፡ ህዝቢ ኣብ ከቢድ እህህታን ቃንዛን እናሃለወ ፈስቲቫላት ዝተሰምየ መድረኻት ክውድብ እንከሎ ሕቖ ዘለዎ መንግስቲ መሲሉ ንኽረአ’ዩ። ካልእ ዕላማ የብሉን። ነቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘካየዶ ዘሎ ፈስቲቫል ዝተሰምየ ናይ ጥፍኣት መድረኻት፡ ወከልቱ ዘስምዕዎ መደረ ብጽሞና ንዝተኸታተለ፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ኣደራሽካ ኣኪብካ ምስሎም ብምዝርጋሕ ዘለኻ መሲልካ ንተዓዛቢ ንምድንጋርን ገንዘብ ክትቅርም ካብ ምሕላን ወጻኢ፡ ረዚን ፖለቲካዊ ቁም-ነገር ዘይብሉ ምዃኑ’ዩ።

እቲ ዝገርም ግን ንሱስ ከምኡ ይግበር፡ ንሕዙናትን ጥቑዓትን ኣኪቡ ሳዕስዑን ዓልሉን ኢሉ ብነብሶምን ብገንዘቦምን እናተጻወተ ኣለኹ ኣይሞትኩን ኢሉ ብምድንጋር ከስተንፍስ ይፈትን። እቶም ኣብ ኣዳራሹ ዝተረኽቡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ግዳያቱ ዝኾኑ ወገናት’ከ ኣብ ኤርትራስ ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ ወይ ኣመራርሓ ኢሳያስ ኣይኮነን ተሓንበለ ዘብል ፍሽኽ ክትብል ዝደፍእ ነገር ከምዘየለ ጠፊእዎም ድዩ? ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ርህይዎ ኣሎ፡ ሃገር ትምዕብል ኣላ ዝብል ተረድኦ ኣለዎም ማለት ድዩ? ፍጹም ክእመን ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ብምስልን ድምጽን ዝተዓዘብናዮ ከበሮ ትሪም መምስ በለት ኣይ ኣውያት ኣይ ዕልልታ ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ዝስማዕ ዝነበረ ድምጺ፡ ፈስቲቫል ኤርትራ ተሰይሙ ክንሱ ንኤርትራዊ ባህሊ ዘይውክል ኣከዳድናን ኣሰራርሓ ጸጉርን ገለ ካብ ዝተፈላለየ ውልቃዊ ድሌታት ዝብገስ ዋላ እናሰይጣን ይኹን ምስላ ኣብ መስኮት ተለቪዥን እንተቐረበስ ፍሉይ ዕዳጋ ትረክብ ስለ ዝመስላ’ዩ። ገለ ኣብ መሬትን ቦድን ገንዘቦም ስለ ዝተታሕዞም ዘቃባጥሩ’ዮም። እቶም ካልኦት ከኣ ንስለያን ካልእ ገበናዊ ተግባር ዝተዋፈሩ፡ ብደምን ህይወትን ወገናቶም ኣብ ምቾት ክነብሩ ዝወሰኑ ህልዋት ዘይህልዋት’ዮም።

ስለዚ እቲ ተለቪዥን ህግደፍ ዘመሓላለፈቶ ናይ ወናማትን ሕጉሳት ዝመስል ምስሊ፡ ዝተጋነነ’ዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብሓዘን ብብኽያት ነጸላኻ ዘደርቢ፡ ብቑጠዐ ድማ ዘነድር ዘዕጥቕ ደኣምበር፡ ብሓቂ ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ብታሕጓስ ወኻዕካዕ ዘብል ኣይኮነን። ጥዑይ ኣእምሮ ንዘለዎ ኣብ ኤርትራዊ ባይታ ዘሎ ሓቂ ፈጺሙ ንሳዕስዒትን ዕልልታን ዝዕድም ኣይኮነን። ካብ ተሳተፍቲ መደባት ጥፍኣት ህግደፍ ክውሰድ ዝኽእል መልእኽቲ ከኣ፡ “ኣብ ሓደ ርእሲ ክልተ መልሓስ” ከም ዝበሃል ምስላ፡ ሓዘንካ ንውሽጢ ገይርካ ብደገኻ ብኣካላዊ ምንቅስቓስካ ንጎይታኻ ከተዕግብ ምፍታን ከንቱ ምስሉይነት’ዩ። ኣንጻር ሓቀኛ ሙዚቃዊ ወነ’ዩ። ኣንጻር ተፈጥሮ’ዩ። ብዝተፈላለየ ተጽዕኖ ዝተኣከበ ውሽጠ ሕሩር ኮይኑ ብጎይተቱ ንኽፍቶ፡ ንብረቱ ከይተሓዝ፡ ንኤርትራ ምእታው ከይኽልከል፡ ብስግኣት ዝተዋሕጠ ብውሽጣዊ ስምዒት ዘይተደፍአ ዘይኮንካዮ ምምሳል’ዩ። እዚ ከኣ ኣብ ነብስኻ ካብ ዘይምትእምማን ዝምጩ ውዱቕ ሕልና’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-08-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel