Print 

ክልተ ባንክታት ስዊዘርላንድ ምስ ነቭሰን ሪሶርስስ ዝተባህለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ወርቂ ተዋፊሩ ጉልበት ኤርትራውያን ዝምዝምዝ ዘሎ ኩባኒያ ብርኪ ከም ዘለውን ተገሊጹ።

ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቀጻልነት ባይቶ ሓቢሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎዕዞ ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ዘይምቅዳው ኣብ ደውታ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ፡ ካብ መጀመርያ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ንነጀው ግን፡ ብመንገዲ ሽማግለ ዘተ ናይ’ተን ውድባት ኣቢሉ ኣብ ምምይጥ ከም ዝጸንሐ፡ ቀጺሉ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣባል ውድባት ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ፡ ነቲ ብሽማግለ ዘተ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ኣድላዪ ምምሕያሻት ብምግባር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑን ብ4 ነሓሰ 2017 ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓባራዊ ኣኼባ ፖለቲካዊ መሪሕነት ውድባት ኣረጋጊጹ።

ሓባራዊ ኣኼባ መሪሕነት ፖለቲካዊ ውድባት ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ባይቶ ኣብ ደውታ ዝኣተወሉ ምኽንያት ድኽመት ፖለቲካዊ ውድባት ምዃኑ ከም ዝገምገሙ፡ ነቲ ድኽመታት ንምእላይ ድማ ሓባራዊ ሰሚናር ከካየዱ ከም ዝተሰማምዑ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ።

እዚ ወገን 15 ን 6 ን ፖለቲካዊ ውድባት እናተባህለ ኣብ ዝተወሰኑ ነጥብታት ክሰሓሓብ ዝጸነሐ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ነቲ ሕጂ ዝበጽሕዎ ብመንገዲ ሰሜናር ኣቢልካ ቀጻልነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ከረጋግጽ ትጽቢት ዝገበረሉ ስምምዕ ብወከልቲ ክልቲኡ ወገን፡ ማለት ወከልቲ 15 ውድባት 6 ውድባት ከም ዝፈረምሉ፡ ንሰሚናር መበገሲ ዝኸውን መምርሒ ንኣወሃሃዲት ሽማግለ ሰሚናር ተዋሂቡ ከም ዘሎን ድማ ወሲኹ ኣረዲኡ።

ፈስቲቫል ካስል ካብ 4-6 ነሓሰ 2017 ተኻየዱ።

ፈስቲቫል ካስል 2017 “ሓይልና ኣብ ሓድነትና” ብዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ደሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያትን ሓርበኛታትን ምስ ውድባት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ብሓባር ከም ዝተኻየደ፡ ኣብ መኽፈቲ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ካስል 2017 ዝተዋህበ ቃል ኣመልኪቱ።

ቃል ኣሰንዳኢት ሽማግለ፡ ሓደ ካብ’ቲ ዕድመ መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘናውሕ ዘሎ ምኽንያት፡ ኣብ መንጎ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ተወሃሂድካ ምስራሕ በኺሩ ብምህላው ምዃኑ፡ ፈስቲቫል ካስል 2017 ፖለቲካዊ ውድባት ብሓባር ከካይድዎ ኣብ 2015 ብዝተዋህበ ለበዋ መሰረት ፡ መሓዙት ውድባት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ከካይድዎ ብዝጸንሑ ልዑል ጻዕሪ ናይ ሎሚ ዘመን ፈስቲቫል ብሓባር ከካይድዎ ከም ዝበቕዑን ኣረጋጊጹ።

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ቀጺሉ፡ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ነዚ ፈስቲቫል ንምክያድ ዘበርከትዎ ወፈያን፡ ዘርኣይዎ ተወፋይነትን ምስገና ነቕርብ፡ ከምኡ’ውን ዕድመና ተቐቢሎም ኣገዳሲ ወረቓቕቲ ሒዞም ተዳልዮም ንዘለው ምሁራትን ምኩራትን ተቓለስቲ ኣሕዋት፡ ብስም ተሳተፍቲ ፈስቲቫል ልዑል ምስገና ነቕርበሎም ኢሉ።

ክልተ ባንክታት ስዊዘርላንድ ምስ ነቭሰን ሪሶርስስ ዝተባህለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ወርቂ ተዋፊሩ ጉልበት ኤርትራውያን ዝምዝምዝ ዘሎ ኩባኒያ ብርኪ ከም ዘለውን ተገሊጹ።

 ክልተ ባንክታት ስዊዘርላንድ፣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ተዋፊሩ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ተሻሪኹ ጉልበት ኤርትራውያን ብባርነት ምስ ዝምዝም ዘሎ ነቭሰን ሪሶርስስ ዝተባህለ ካናዳዊ ኩባኒያ ብርኪ ገዚአን ዘይፍትሓዊ ኣታዊ የኻዕብታ ከም ዘለዋ ኣር.ቲ.ኤስ. ንዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ብምጥቃስ ረድዮ ኤረና ብ6 ነሓሰ 2017 ኣፍሊጣ።

ሃገራዊ ባንክ ስዊስ (SNB) ከምኡ’ውን ናይ ዙሪክ ካንቶን ባንክ (ZCB) ምስ’ቲ ብባርነት ዕደና የካይድ ኣሎ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ኩባኒያ ነቭሰን ብርክታት ብምግዛእ፡ ሃገራዊ ባንክ ስዊስ ዘለዎ ብርኪ 1.2 ሚሊዮን ዶላር በጺሑ ከም ዘሎ፡ ስለምንታይ ምስ’ዚ ብባርነት የስርሕ ኣሎ ተባሂሉ ዝኽሰስ ዘሎ ትካል ትሰርሑ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ክምልስ እንከሎ፡ ተገዳስነትና ኣብ ንግድን ኣታዊታቱን ‘ምበር ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ናይ’ቲ ትካል ተራ የብልናን ዝብል መልሲ ከም ዝሃበን ኣረጋጊጻ።

እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ማዕከን ሓበሬታ ብሓሙስ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና፣ ሃገራዊ ባንኪ  ዙሪክ ካንቶን ባንክ ብወገኑ፣ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይ 2017 ጥራይ፣ ኣብ ነቭሰን ሪሶርስስ ንዝነበሮ ዋንነት ብርኪ ብ12.7 ሚእታዊት ክብ ብምባል ናይ 685 ሽሕ ዶላር ወፍሪ ኣካዪዱ ከምዘሎ ይግለጽ። ዕደና ወርቂ ቢሻ 60 ሚእታዊት ብነቭሰን ሪሶርስስ 40 ሚእታዊት ከኣ ብመንግስቲ ህግደፍ ዝውነን ኮይኑ፣ ብነጻ ጉልበት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝሰርሕን ኣረዲኣ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 09-08-2017