እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 19 guests and no members online

ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ ዝምርሑ ሰባት፡ ዝበሃልዎ ኣይሰምዑ ዝደለይዎ ኣየስምዑ

ባህሪ ደቂ-ሰባት ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ገለ ቅኑዓትን ለባማትን እናሃለወ ሓሳቦም ክገልጹ ኣይክእሉን። ገለ ብክፋእ ዝመልኡን ነብሶም ከመሓድሩ ዘይኽእሉ ክንሶም ብመልሓሶም መሲሎም ዝነብሩ ኣለው። ገለ ፍትሓውን ደሞክራስያውን ኣረኣእያ ኣለዎም። ገለ ጸረ-ፍትሕን ደሞክራስን ኣረኣእያ ዝውንኑ። ገሊኦም ንነገራት ጠንቁ፡ ሳዕቤኑን ኣፈጻጽማኡን እናመዘኑ ብርግኣት መንገዲ ዓወት ሒዞም ይጎዓዙ። ገለ ድማ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት ከየመዛዘኑ ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ እናተመርሑ ድሌቶም ንምዕዋት ሃነፍነፍ ክብሉ ይረኣዩ …ወዘተ። ጽማቑ ትሕዝቶ ናይ’ዞም ዝተገልጹን ዘይተገልጹን ባህሪያት ወዲ-ሰብ ዝንጸባረቐሎም ረቛሒታት ብሃናጺ ወይ ኣፍራሲ ብኣወንታ ወይ ብኣሉታ’ዮም ዝገለጹ። ደረጃታቱ ብዘይገድስ ኣወንታዊ መልእኽቲ ዘለዎ ባህሪ ድግፉ’ዩ። ኣሉታዊ ውጽኢት ዘፍሪ ባህሪ ግን ድግፉ ኣይኮነን።

ካብ’ዞም ኣሉታዊ ውጽኢት ዘመዝግቡ ባህሪያት ሓደ ነገራት ከየመዛዘንካ፡ እግረ መንገድኻ ብዝረኣኻዮን ዝሰማዕካዮን ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ ጠብሎቕሎቕ ክትብል ወይ ኣብ መደምደምታ ክትበጽሕ እንከለኻ’ዩ። ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ከም ልኡላዊ ህዝቢ፡ ሃገረ ኤርትራ ድማ ከም ልኡላዊት ሃገር ከመይ ንቐጽል ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም እንርከብ መስካሪ ዘድልዮ ኣይኮነን። መን’ዩ ጠንቂ? ከመይ’ከ ከልግስ ኣለዎ? ብዓይኒ ብዙሓትን ውጹዓትን ንጹር’ዩ። ውሑዳት ጭቡጥ ኣተሃላልዋኦም፡ ዓቕሞም፡ ብግቡእ ዘይግምግሙ ካብ ክውንነት ወጻኢ ድሌቶም ብዝላ ከዐውቱ ዝደልዩ ወገናት ግን፡ ነገራት ክደዋውሱ ይረኣዩ። ሓንሳብ ንህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራ ዝሕለቑ ዘለው መሲልዎም በረኣእያ ምስ ህግደፍ ይዕረቑ። ካልእ ግዜ ከኣ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ ብውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝተፈጸመ መስተንክራዊ ወተሃደራዊ ዓወት ኣላሕሲሶም ክድምስስዎ ጫፍ ክበጽሑ ይረኣዩ። ከም እንደገና ህግደፍ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ኣደናጊሩ ኣብ ስልጣን ንምቕናይ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ጽልኢ ፈጢሩ ኲናት እንክውልዕ ኤርትራ ተተንከፈት ተደፍረት ካብ ዝብል ስምዒት ከም ጽንብላላዒ ኣብ’ቲ ሃልሃልታ ሓዊ ይጥበሱ። ህግደፍ ንዝጸልአን ሃገራትን መንግስታትን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ገይሮም ይውስዱ። እዚ ኩሉ ገይሮም ምስላጥ ምስ ኣበዮም ድማ “ህውኽ ዝብእስ ቀርኒ ጤል ይነክስ” ከምዝበሃል ተገልቢጦም ከላእ ባዕላ ትፈልጥ ኤርትራ ኢሎም ተስፋ ቆሪጾም ዓወንወን ይብሉ።

ገለ ካብ’ዞም ብስምዒት ዝምርሑ ሰባት ንኣብነት፡ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ መሪር ጽልኢ ከም ዘለዎም ንኢትዮጵያ ከም ህዝብን ሃገርን ብቋንቋ ህግደፍ ገይሮም ክገልጽዋ ይስምዑ። ምኽንያትኩም እንታይ እስከ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ጠቕምታት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ጉድለት ግለጹ ምስ እትብሎም፡ ኣብ ቀዳማይ ወራር፣ ኣብ ካልኣይ ወራር’ ኣብ ሳልሳይ ወራር ከም’ዚ ገይሮም እናበሉ ነቲ ኢሳያስ ተሓቢእሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ከውሊ ይደግሙልካ። ኣብራሲ ኲናት ባድመ መንጀሚርዎ፡ ስለምንታይ ጀሚርዎ ኣይፈልጡን። ክሳብ’ውን ብናይ መን ሰዓራይነት ዶባዊ ኲናት ደው ከም ዝበለ ኣይርድኡን። ወይ ነቲ ስዕረት ክቕበሉ ኤርትራ ተሳዒራ ክብሉ ኣይደልዩን። ኣብ ቅድሚኦም ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብድልቲ፡ ኩሉ ግዜ ድማ ዕውቲ’ያ። ህግደፍ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ዝብል ፈጺሙ መሰረት ዘይብሉ መደነጋሪ ስልቲ ይጥቀም፡ ንሳቶም ከኣ፡ ብከመይ ከይመለሱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቀዳምነት መሬታዊ ሓድነት የቃልሑ። ስምዒታውያን ሰብኣዊ ሕልና ኮነ ፖለቲካዊ መርገጽ የብሎምን። ከም’ቲ “ኣደኻ ከም ዝለኣኸትካ ኣይኮነን ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካ” ዝበሃል ኣረኣእያኦም፡ ውሳነኦም፡ ተግባሮም፡ ብውጥን ኣይምራሕን። ኩነታታዊ’ዩ። ኣብ ቅድሚኦም ብዝጸንሖም’ዮም ዝምርሑ። ንዓታቶም ፈታሒ ጸገም ካብ ኣእምሮ ዝፍልፍል ሓሳብ ዘይኮነ፡ ቅልጽም’ዩ። በትሪ’ዩ። ጠበንጃ’ዩ።

እዞም ብግዝያዊ ስምዒት ዝረስኑ፡ ጸኒሖም ናብ በረድ ዝቕየሩ ወገናት፡ መብዛሕቲኦም ኣብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ዝርከቡ ኮይኖም፡ ሓንሳብ ብጉጅለ ህግደፍ ህይወቶም ብዝሰኣኑ ኣካሎም ብዝጎደሉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝማስኑ ዘለው ዜጋታት ከም ዝግደሱ፡ ሕድሮም ተቐቢሎም ክሳብ ፍጹም ዓወት ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ከም ዝቃለሱ ቃል ይኣትው። ግልብጥ ኢሎም ኣነኮ ሃገረይ ኣይጸላእኩን ኣነኮ ሃገረይ ይፈቱ’የ፡ መንግስቲ’ኮ ክጋገ ይኽእል’ዩ። ኢሳያስ ተጋግዩ ኢለ ኣንጻር ሃገረይ ደው ኣይብልን ኣይስለፍን ኢሎም ነቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ረሲዖም መዓጹ ኤምባሲ ህግደፍ ይኹሕኩሑ። ኣብ ፈስቲቫላቱ ከይዶም የዳምቑ። 2% ይኸፍሉ። ጉዳይ ዶብ መሊኡ መፍትሒ ከይረኸበ መንግስቲ እንታይ ዘይገበረ፡ ንልኡላውነት ሃገር ዝተኸፍለ ይከፈል እናበሉ ዘርባዕባዕ ይብሉ። ስለዚ እዞም ብከም’ዚ ዝምርሑ ሰባት ኣይሰምዑ ኣየስምዑ ዘረግቲ ቅኑዕን ሕኑንን ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ስለዝኾኑ፡ በዓል መን’ዮም ምልላዮምን ኣለሊኻ ምግራሖምን ናይ ኩሉ ግዱስ ብሱል ሓላፍነት’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 01-09-20

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel