እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 50 guests and no members online

ሰብኣይን ሰበይትን ዝተባእሱሉ,መኣዲ ይፍጠረለይ በለ ሐላፊ መንገዱ,

ሐደ ክልተ ጠንቅታት ክገልጽ,ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ, ህዝባዊት ስለ ዝነረበረት, ውሽጣዊ ግርጭታታ ከይፈትሔት ከላ, ብስልኳ ጉሒላ ብረኢቶ ብዙሐት ተማቓቒላ,,ህዝባዊ ግንባር ግን ባዕሉ ስለ ዝተኸላ, ንፉሉይ ሐሳብ ዘለዎም ቀናጺላ, እንሆ ክሳብ ሕጂ ኣትኪላ ንህዝቢ ኤርትራ ተጽንት ኣላ, ከምቲ ሐፊ መንገዲ ዝበሎ,ኢሰያስ ኣባኢሱና ይነብር ስለ ዘሎ, ንጌጋና ንቀበሎ፡ተጋደልቲ ተሐኤ ግንባር ነበር, ብዝያዳ ካድራት, ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ኩሉና ነዚኣ ንእመነላ፡እሞ ዝቐደምናን ዝደሐርናን፡ደንበ ተቓውሞ, ተሳኒና ናይ ሐርነት ቃልሲ ክንዛዝሞ፡

ሕጂ ውን ንወይጦ መልሲ, ንሰማይ ዝምድራ ኣውሊዕና ባንዴራ ንኣምን ኤርትራዊያን ኣለና፡ኣይኮነን ዶ ንሓና ህዝቢ ኤርትራ ውን, ትርሐሰና ኢሉ ቆጽሊ ስለ ዘየንበረላ፡ባንዴራናስ እንሆ ኣብ ዳዕሮ ዓደቦ ተሰቒላ ተንበልብል ኣላ፡

መን ጠበቓ ገሩካ ወዲ ሃለቃ, ክንደይ ዓቐብ ዘይደየብና በለት ኣድጊ, በየናይ ሕጊ, ብናይ መን ባህጊ, በዛ ባንዴራ ዘይኮርዕ ናብ ትግራይ ወይ መቐለ ከይዱ የግይርዕ, ዶ በልካ ወዲ ሃለቃ, ትግራይን መቐለንስ ንዓኻን ንመራሒኻን ትቐርብ እሺልካ, ሎቕመጽመጽ ዝለመደት ልሳንካ, ጭፍራ ህግደፍ ነባሪ ከይመስለካ, ሱቕ ምባል መን ከልኣካ,

ንደቀባት ኤርትራ, ኣይገርመናን ናይ ወይጦታት ገዳይ ፈኸራ, ንሕና ብሰማይ ዝምድራ ኣውሊዕ ባንዴራ, ብመንነትና ንኾርዕ, ምዃና ኣይትዘንግዕ, መቐለ ንዓኻ ትቐርብ ንሳኻ ንመቐ ከድካ ኣጉርዕ,,

ነቲ ከም ኣባሐጎታቱ ንደቀባት ቀጥቃጢ,ንባንዴራ ከይገበርካ መሸቀጢ, ንዲክታቶር ንበረለይ እንዳ በልካ ግዳ ዘይትዋጢ,

መን ዝሃበኩም ስልጣን, ናብ ውላዱ ዝሳጋገር ንግስነት ኣይኮነን ውርሻ

ወለዶ ሎሚ ኣይትዓሹ

ኣብ ጥቓ ቆልቋል ዝተጸገዔት ኦም ክትነብዕ ትነብር

ኢሰያስ ዓመታት ኮይኑ ንጥፍኣትና ጉድጓድ ክፍሕር

ተቃወሞ ደንበ ክንኮኖ ምድሕን ኣቢና ከይንሐብር

እንሆ ህዝቢ ኤርትራ ኣያ ሲኢኑ እንታይ ክገብር..

ዘይመረጽናዮ ተሳነና ክንዲ ንኣልዩ, ግዜና ኣብ ሕድ ሕድ ቆዮቛ ኣሕሊፍናዮ, ብኣፍና ግና ኣሲርናዮ ቀቲልናዮ,, ጸብሒ ጾም ዓንጋሊት ስድራቤት ምቅርቲ, ኣውሊዔይ ለምለም እያ ኣይኮነትን ንቕጽቲ፡፡

ኣፍልጦና ንወሎዶ ሎሚ ክንገልጸሉ

ኣነ ክዛረብ ኣቦይ ኣደይ ጽንሑ ዝብሉ

ነቲ ግሩህ መንእሰይ መታን ከየታልሉ..

ህዝቢ ዝፈትዎም ደቁ ከፊሉ ትማሊ, ንዳግማይ መስዋእቲ, ተሳጢሕና, ወጮ እንተ ገምጠልዮ ወጮ ኮይኑ ዕጫና,ብኢትዮጵያ ዝብሉ ጸሚምና ንኤርትራ ኣትሸጥም ዝበሉ ሲዒርና ብደቆም ንግዛእ ኣለና, ንጀጋኑ ኣናሺኻ, ንጎባጢ ሰራዊት ደርጊ ሐወልቲ, ምስ ኢሰያስ ዘለዎም ስልቲ ጉድኩም ተቐሊዑ መዕነውቲ,,

ብሐይሉ ኣብ ስልጣን ዝተወጠሔ

ፈታዊ ተመሲሉ ሐሊፉ ብምሔ

ዕምሪ ጭፍራ ህግደፍ ዘናወሔ

እንበር ካሳብ ሎሚ ዶ ምጸንሔ..

ንኤርትራ ምስ ህዝባ ናብ ዳግማይ መግዛእቲ ክመልሱ, ዕላማ ዘለዎም, ንናይ ፓልቶክን ፌስቡክን ንዚኦም ኣብ ባይታ መንዩ ክስዕቦም, ከይገርሁኻ መንእሰይ ኣትገረሃሎም፡

ስልጣን ናብ ውላዱ, ዝሳጋገር, ንግስትነት ኣይኮነን ውርሻ, ንጉጅለ ህግደፍ ኣቃቢጽና ቀልጢፍና ከይነምጽእ ለውጢ, ደላይ ፍትሒ ተመሲሉ ዝዋጢ, ዕንቅፋት ኮይኖምና እኒ መንቀላዋጢ,,

ውላድ ኢሰያስ ማንኪ ክሻ ፍሊጶስ, ደቅ ቶም ጉሒላታት, እንታይ ክትደግሙና ሕጂ ኸ, መን ኣሎ ዓገብ ዝበለ ወዲ ታ ዋዕሪ ጅግና እንዳ በኸ,

ራዛ ናይ ኣቡኡ ሐዛ ንገርዋ

ነታ ንወዳ ክተውርስ ሕልሚ ዘለዋ

ንሳባ እዛ ሃገር ሰብ ኣለዋ በልዋ

ምሳኽም ኣይርከንብዩ ራሃዋ..

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ, በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን, ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን

 

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel