እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 17 guests and no members online

ውድባዊ ሰሚናር ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ሰሚናርኣብ ሳልሳይመዓል 9/18/17፡      “

ኣብ ውድባዊ ሰሚናር ንምይይጥ ዝተዳለወ ሰነድሎሚ ሳልሳይ መዓልቱ ዝቐጸለ ኮይኑ፡ ምሉእ ብምሉእ ብክብ ዝበለ ሓላፍነታዊን መድረኻዊን ክትዓትን ምምይያጥን ኣካይድሉ።ንዕኡ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ናይ ሳልሳይ መዓልቲመዛዘሚ ናይቲ ሰሚናር ሓላፍነት ዝመልኦም ርእይቶታትን ገምጋማትን ለበዋታትን ካብ ተሳተፍቲ ክቐርቡ እንከለዉ፡ እዚ ሰሚናር እዚ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ብሩህን ትስፉውን መጻኢ ነጥበ-መቐይሮ ክፈጥር ኢዩ ዝብል ብምሉእ ዕገበትን ምትእምማንን ኣስሚረሙሉ

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ኣብ ሕቶ ሓድነት ሓይልታት ደንበ-ደለይቲ ፍትሒኤርትራ ዘለዎ መትከላዊ እምነትን፡ ንምዕዋቱ ዝግበር ቃልስን፡ ዝገጥምዎ ብድሆታትን ዝኸፍለሎም ዘሎ መስዋእትን ኣመልኪቱ ኣብውድባዊ ሰሚናርእዚኣዝዩ ርሱንን ዓሚቝን ሰፊሕን ክትዓት ከካይድ ምዃኑ ኩሉ ግዱስ ኤርትራዊ ዘይስሕቶ ሓቂ ኢዩ፡ ንምታይሲ እዚ ሕመረት ናይ ህዝብታትና ጭርሖመሰረታዊድሌትን ጠለብን ስለዝኾነ። ውድባዊ ሰሚናርና፡ ንመብርሂን መጽፈፊን መደባት ቃልሲ ተጠቒሙ፡ ንውድባዊ ጉባኤና ቅድመ-ተደላይነታቱ ዘዋድድ፡ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣገዳስነቱን ናብ ተግባር ኣወዓዕልኡን ብዝምልከት ዝነውሔ ጊዜ ዘካትዔ ኢዩ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ።

ውደባዊ ሰሚናር ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልታት ውዕዉዕን ዓሚቝን እዋናውያንን ኣርእስትታትን ኣልዒሉ ክትዓት ምክያድ፡ ሰሚናር ብንጹር መርሆን ምርድዳእን መደቡ ሎሚ መዓልቲ 18 መከረም 2017 ዛዚሙ። ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕርፍቲ ድማ ናብቲ ብሃንቀውታ እንጽበዮ ዘለና 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ክእቶ ኢዩ።  

ውድባዊ ሰሚናርና፡ መናሃርያ ምዕማቝ ደሞክራስያዊ እምነታትና ኢዩ!

   

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!   

ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!

ብክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ካብ ቦታ ሰሚናር  

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደግሓኤ/     

18 መስከረም 2017

 

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel