እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 66 guests and no members online

ኣብ ርእሲ ጸገምና፡ ጸገም ከይድረበና ብንቕሓት ንቃለስ፣

ኣብ ገለ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመታት ኣቢሉ፡ ኣንጻር መለኽቲመንግስታት ዝተበገሰ ናይ ህዝብታት ናዕቢ ገሊኡ መለኽቲ መንግስታት ኣወጊዱ ናይ ጽገና ለውጢ ዘረጋገጸ፡ ገሊኡ ድማ ጽገናዊ ለውጢ’ውን ምርግጋጽ ከይበቕዐ በርዒኑ ዝተረፈ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ህዝብታትን ሃገራትን ናብ ቀጻሊ ህውከትን ጸገማትን ዝተሳጥሑ ምህላዎም’ውን እንዕዘቦ ዘለና ሓቂ እዩ።

ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝተፈላለየ ናይ ህዝብታት ናዕቢታት ተጸፍዮም ዝጸንሑ ስዉር ሃይማኖታዊ ሕሉፍ ኣረኣእያ ዝነበሮም ኣካላት ተወዲቦም ክወጹ ዝሕግዝ ፖለቲካዊ ባይታ ብምንባሩ’ውን ኣብዚ ግዜ’ዚ ሃይማኖታዊ መልክዕ ዝሓዘ ውደባ ብምውናን ንገለ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ከም መናሃሪ ብምጥቃም፡ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣህጉራትን ጽልዋታቱን ውዳብኡን እናዘርገሐ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ደቂ-ሰባት ሂወትን ንብረትን ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ዝፍጽም ናይ ራዕድን ሽበራን ምንቅስቓሳት ክኽሰት ኮይኑ እዩ።

እዚ ሕሉፍ ምንቅስቓሳት’ዚ ናይ ሓይልን ራዕድን ስነ-ሞጎት ብምኽታል ከምቲ ”ንዝኣመነን ብሴፍ ንዝኸሓደ ብሴፍ” ዝበሃል እስላማዊ እምነት ዝኽተሉ ህዝብታት ብምሕዳግ ካብኡ ወጻኢ ዘለዉ እምነታት ዝኽተሉ ህዝብታት ዘጥቅዕን ዘዕኑን ኣይኰነን። እንታይ ዳኣ ነቶም ሃይማኖት እስልምና ዝኽተሉ ኣመንቲ ህዝብታት’ውን እንተኾነ “ሃይማኖታዊ መንግስቲ ክምስረት ክትኣምኑን ክትቅበሉን ኣለኩም” ብምባል ተጽዕኖ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ኣብ ሂወቶም፡ ንብረቶምን ቅዱሳት ትካላትምን ቅርስታቶምን ህልቂትን ዕንወትን፡ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ባህሎምን ልምዶምን ድማ ምርኻስ ዝፍጽም፡ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ሰባት ህልቂት፡ ዕንወትን ምርኻስን ዝፍጽም ኣዝዩ ጨካን ሕሉፍ ምንቅስቓስ እዩ።

ስለዝኾነ እዚ ኣሽባሪ ምንቅስቓስ’ዚ ሃይማኖታዊ መልክዕ ውዳበ ከም ሽፋን ብምጥቃም ዝነዝሖ ስብከት ብዘየገድስ፡ ብዕላምኡን ተግባራቱን ክምዘን ከሎ፡ ንሓደ ቀሪቡ ነቲ ካልእ ዝርሕቆ፡ ንሓደ ጐዲኡ ነቲ ካልእ ድማ ዝጠቕሞ ስለ ዘይኮነ፡ ብኩሎም ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣከናውናን ሃይማኖታውን ባህላውን ጾታውን ደርባውን ዕድመን ኣፈላላይ ዘለዎም ሕብረ-ሰብ ዓለም ብሓባራዊ ቃልሲ ክምከትን ክሳዓርን ዘለዎ ኣዕናዊ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ኣዕናዊ እምነትን ምንቅስቓስን’ዚ ኣብ ሃገርና ዕድል ረኺቡ ኣሉታዊ ጽልዋን ዕንወትን ክጻወት ንከይክእል፡ ንቑሕ ኣፍልጦን ምሉእ ተሳትፎን ናይ ህዝብታትና ኣብ ቃልሲ ብምርግጋጽ ክንምክቶን ክንከላኸሎን ክንቃለስ እዩ ዝህልወና።

ካልእ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ መንግስታት ሃይማኖታዊ መልክዕ /ሱኒን ሽዓን/ ዝኽተሉ ኣብቲ ከባቢታት ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያን ቁጠባውን ጥቕሞምን ልዕልነኦምን ንምርግጋጽ ክብሉ ዘርእይዎ ዘለዉ ምንሕናሓትን ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይቀጥታዊ ውግኣትን፡ ካለኦት ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕን ቀይሕ ባሕርን ጠቕሚ ዘለዎም ሓያላት መንግስታት ንክሳተፉ ብወድዕነቱ ዝዕድም ስለዝኾነ፡ እዚ ሉፍሕብምስ መልክዓ-ምድራዊ ኣቀማምጣን ስትራተጂካዊ ተደላይነት ናይ ሃገርናን፡ ተዓሳቢ ባህርያት ጽግዕተኛ ስርዓት ህግደፍን ተዛሚዱ ንሃገርና ኣሉታዊ ጽልዋታት ከንብረላ ስለዝኽእል /ይፍልም’ውን ስለ ዘሎ/ እዚ ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዚ ናብ ዝኸፍኤ ሓደገኛ ደረጃ ከይዓቢ ንምዕጋት ዓቢ ግምት ተዋሂቡዎ ብንቕሓት ክንቃለሰሉ ዘለና ወድዓዊ እዋናዊ ኩነታት እዩ።

ምኽንያቱ ኣብዚ ከባቢታት’ዚ ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት፡ ብንጉሳዊ ስርዓት ስዑዲ ዝምራሕ ልፍንታዊ ሓይሊ ምስቶም ብመንግስቲ ኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ የመን ዘካይድዎ ዘለዉ ደማዊ ኲናት መሳለጢ ክባሃል ገለ ኣባላት ናይቲ ልፍንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ንጽግዕተኛ መንግስቲ ህግደፍ ዘይተኣደነ ገንዘብ ብምሃብ ገለ ምድራውን ማያውን ልኡላውነትና ብምክራይ ሃገርና መናሃርያ ወታሃደራዊ መደበርን መዳጐኒ ምሩኻት ናይ’ዞም ተነሓናሕቲ ሓይልታት ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ እዞም ባዕዳውያን ሓይልታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዘርእይዎ ዘለዉ ዝተፈላለየ ምድፋኣት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ’ዩ።

ጽግዕተኛ ስርዓት ህግደፍ መሬት ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣካሪኻ ናይ ምጥቃም ዘይሓላፍነታውን ስሱዕን ድሌቱ ኣብዚ ዝድረት ስለዘይኮነ፡ ድሮ’ውን ካለኦት ኣብ ከባቢና ረብሓ ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ስዉር ወተሃደራዊ መደበር ክህልዎም ብሚስጢር ክዋደየሉ ይረአ ስለ ዘሎ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ልኡላውነትና ክፍጠር ዝኽእል ኢድ ምትእትታው ሓደግኡ ብቀሊል ዘይግመት እዩ። ስለዚ ኣብ ርእሲ ዘጋጥሙና ዘለዉ ከበድቲ ጭቆናታትን ጸገማትን፡ ናይ ራዕድን ሽበራን ምንቅስቓሳት ክፈጥሮ ዝኽእል ጽልዋን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ከውርድ ንዝኽእል ናይ ግዳም ጣልቃ ናይ ምትእትታው ሓደጋን ዝኣመሰሉ ተወሰኽቲ ጸገማት መታን ከይድረቡና፡ ነዚ ድዂዕን ስሕበትን ብምዃን ከገልግል ዝኽእልን ከገልግል ጀሚሩ ዘሎን ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን መንግስቲ ህግደፍ መሊእና ንምውጋድ ቃልስና ብምሕያል፡ ጸረ ናይ ሽበራን ራዕድን ምንቅስቓሳትን ኣሉታዊ ጽልዋን፡ ምግሃስ ሃገራዊ ልዑላውነትናን ብንቕሓትን ትብዓትን ንቃለስ።

                           ቃልኣብ ኣብራሃም፡

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 22-09-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel