እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 39 guests and no members online

ኣብ ሰብኣዊ ተግባር ትነጥፍ ዶ/ር ኣልጋይነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ) ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሽልማት ከምዝተሓጽየት ተፈሊጡ።

መስራቲት ዘይመንግስታዊ ማሕበር ጋንዲ ዝኾነት፡ ኣብ ኢጣልያ ትቕመጥ ዶ/ሮ ኣልጋነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ) ኣብ ሰብኣዊ ምድግጋፍ ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነጋዶ ሰብ ዝበጽሖ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ማእሰርቲ፡ ምኽፋል ገንዘብ፣ ምምዝዓቕ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካልትን ካልእን ኣብ ምድሓን ክትገብሮ ብዝጸንሐትን ዘላን ምስጉን ተግባር፡ ውድብ ሕቡራት ሃገር ምስ መዓልቲ ስደተኛታት ብምትእስሳር ንዘዳለዎ ሽልማት ተሓጽያ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ኤርትራውያን የቃልሓ ኣለዋ።

ኣብ ቅዱስ ሰብኣዊ ተግባር ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝሰርሐትን ናይ ብዙሓት ስደተኛታት ኣፍሪቃ ህይወት ካብ ሞት ከም ዘድሓነትን ዝገለጻ እተን ማዕከናት ዜና፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ብዓቕማ ገለ ሓገዛት ከም እተበርክት፡ ብፍላይ ንጽጉማት ሰብ ጸጋ ዕድማ፡ ደጋፊ ዘይብለን ኣዴታትን ህጻናት ትኹረት ገይራ ከም እትንቀሳቐስ፡ በዚ ድማ ሓያሎ መንግስታት፡ ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣትኩሮ ከም ዝረኸበት ብምጥቃስ፡ ኣብ’ቲ ሕጸ ዕውቲ ኮይና ክትወጽእን ኮሪዓ ከተኹረዐናን ንሰናይ ተግባራ ብምምስካር ድምጽና ክንህባ ከም ዘለና ይጽብጽባ ኣለዋ።

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ተዛዚሙ።

ካብ’ቲ ኣብ ኣረኣእያን ተግባርን ዝተሰረተ ዘላቒ ሓድነት ንምርግጋጽ ንቃለስ!፣ ሓደን ዝሰመረን ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራዊ ግንባር ክረጋገጽ ንቃለስ!፣ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይደልድል!፣ ሰሚናር ፖለቲካዊ ውድባት፡ ካልኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕንዋት ንረባረብ!፣ ብዝብሉ መሪሕ ደሞክራስያዊ ጭርሖታት ተዓጅቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ኣርእስታት ዝተዛተየ ውድባዊ ሰሚናር ቀጺሉ ብ20 መስከረም 2017 ዝጀመረ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤና ብ24 መስከረም 2017 ተዛዚሙ።

ብኣላዪ መድረኽ ብ/በየነ ኪዳነ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኹም ሰላምታን ብጉጅለ ባህሊ ደግሓኤ ሙዚቃዊ ድራማን ዝተዓጀበ ዝኽሪ ሰማእታት ብድምቀት ዝተኸፍተ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤና፡ ቃል ኣሰናዳኢት ሽማግለ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደግሓኤ፣ ቃል- ማእከላይ መሪሕነት ደግሓኤ ተነቢቡ። ቀጺሉ ብኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን፡ ብኣካል ናይ ዝተረኽቡን ዘይተረኽቡን መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ናይ ደገፍ መግለጺ ብዝተታሕዘሉ መደብ መሰረት ተሰሚዑ። መልእኽቲ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱር መሰረቱ ንምምሓው ሓቢርና ክንቃለስ ከም ዘለና ዝጠልብ ክኸውን እንከሎ ፡ ገለ ድማ ክሳብ ንምትሕንፋጽ ዝጽውዕ ነይሩ።

ቀጺሉ፡ ሰለስተ ዓመታዊ ናይ ስራሕ ጸብጻብን ኣብ መንጎ መንጎ መግለጺ ደገፍ ናይ ዞባታት ደግሓኤን ቀሪቡ። ዞባታት ደግሓኤ ብወሳኒ መልክዑ ምስ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት መሻርኽቲ ኣካላትን ሓቢርናን ተኻባቢርናን ብምስራሕ ጭርሖ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ብተግባር ንተርጉም ዝብል ነይሩ።   ፖለቲካዊ ጸብጻብ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ስለስተ ዓመትን መንፈቕን ክስርሑ ዝተታሕዙ መደባት፡ኣፈጻጽማኦም ዝነበሮም ድኽመታትን ኣርእስቲ በርእስቲ ዝዳህሰሰ ነይሩ።

ንፖለቲካዊ ጸብጻብ ስዒቡ ጸብጻብ ገንዘብ ብኦዲት ኮሚሽን ቀሪቡ። ቀጺሉ ጉባኤኛ ኣብ ረቂቕ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻ ተኻቲዑ ኣድላዪ ምስትኽኻል ድሕሪ ምግባር ኣጽዲቑ። ንሰለስተ ዓመት ዝመርሑ ኣባላት ማእከላይ ማሪሕነትን ኦዲት ኮሚሽንን ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ። ጉባኤኛ ኣብ መዛዘሚ ዕለት ማለት 24 መስከረም 2017 ብጉጅለ ባህሊ ደግሓኤን ተዓዲሙ ብዝመጸ ውሩይ ድምጻዊ ኪሮስ ኣስፋሃን ክዘናጋዕ ኣምሲዩን።

ሬሳ ናይ’ተን ብ14 ሰነ 2017 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግረንፊል ህንጻ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ህይወተን ዝሰኣና ተለልዩ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት 7 ጥቕምቲ 2017 ክፍጻም ከም ዝኾነ ተገሊጹ።

ኣብ’ቲ ብ14 ሰነ 2017 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሃሞቐ ህንጻ ግዳያት ዝኾና፡ ኣማል (ሳምያ) ኣሕመዲን፣ ኣምና ማሕሙድ ኢድሪስ፣ ህጻን ኣማያ ትኩእ ኣሕመዲን ሬሳ ተለልዩ ንቤተሰብ ከም ዝተዋህበ፡ ስለዚ ድማ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ን7 ጥቕምቲ 2017 ተቖጺሩ ከም ዘሎ ቤተ-ሰብ ንዝሃብዎ መግለጺ ብምጥቃስ ኣብ መርበብ ገረገር ዝወጽአ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ድሕሪ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መሪር ሓዘንን ትጽቢትን ሬሳ ተለልዩ ተዋሂቡና ኣሎ ዝበሉ ስድራ ቤት ግዳያት፡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ጎኒና ኮይንኩም ተኻፈልቲ ሓዘና ብምዃን ንዘጸናናዕኩምና ኩሉኹም ልዑል ምስገና ብምቕራብ በቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ናይ መወዳእታ ክንፋነወን ስለዝኾና፡ ኩሉኹም ቤተሰብ፣ ፈተውቲ፣ መሓዙትን መሳርሕትን ኣብ ምፍናወን ኣብ ዕለቱን ሰዓቱን ክትርከቡ ብኣኽብሮት ንሕብር ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ሃገረ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ትገብር ኣላ።

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ መዓስከር ዝኸፈተት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፡ ወተሃደራት ምስ ኩነታት ኣየርን ኣቀማምጣ ቦታን ክላለዩ ዘኽእሎም፡ ዝተፈላለዩ ዝተራቐቑ ኣጽዋር ኲናት ዓጢቖም ኣብ ልምምድ ከም ዝርከቡ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ጅቡቲ ሓቢሮም።

ሃገረ ጅቡቲ ብዘለዋ ጂኦ ፖለቲኮ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ብዙሓት ብዓለም ደረጃ ጽልዋ ዘለዎም መንግስታት ኮነ፡ ዞባውያን መንግስታት መን ቀዲሙ ክሳዳዊ ቦታ ሓዘ ይቀዳደሙላ ከም ዘለው፡ ከም ሃገር ዳርጋ ናብ መዋፈሪት ወተሃደራት ዓለም ገጻ ተምርሕ ከም ዘላ፡ እዚ ጉዳይ ብመንጽር ዞባዊ ርግኣትን ነጻነት ህዝብታትን መንግስታትን ኣዝዩ ኣሰካፊ እናኾነ ይኸይድ ምህላውን እቶም ምንጭታት ትዕዝብቶም ገሊጾም’

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 02-10-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel