እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 52 guests and no members online

ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ንጽጉማት ዓይነታዊ ሓገዝ ዓዲላ

ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚራ ማሕበራዊ ሽግር ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀሪባ ንምርዳእን ካብ ፈተውትን ተደናገጽትን ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ብምእካብ ብዓቕማ ኣለኹ ክትብል ዝጸንሐትን ዘላን ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ፡ ብ8 ሕዳር 2017 ተመሳሳሊ ሓገዝ ዓዲላ።

ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ሓገዛ ብባህሪያውን ሰብ ዝሰርሖን ኣካሎም ዝተጎድኡ፣ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት፣ ከምኡ’ውን ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ንዝተሃስዩ’ሞ ደጋፊ ከም ዘይብሎም ዝተረጋገጹ ወገናት ማእከል ዝገበረ ከም ዝነበረ ካብ’ቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረጋግጽ።

እቲ ዓይነታዊ ሓገዝ፡ ከም ስእኒ፣ ኩስቱሞ፣ ምርኩስ፣ ሳሙና ኣሞ፣ ናይ ስኒ ብራሽ፣ ኣንሶላን ዘይቲ ርእስን ከም ዝኾነ፡ እቶም ሓገዝ ዝተገብረሎም ወገናት ነታ ማሕበርን ንጡፍ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ታ ማሕበር ንዝኾነ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎን ልባዊ ምስገና ከም ዘቕረቡን እቲ ሓበሬታ የረድእ።

መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ንጹር ቅርጽን ኣገባብ ኣሰራርሓን ከም ዘይጸንሖ ገሊጹ።

ስቪክ ማሕበር ድዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መርገጹን ውዳበኡን ብሩህ ኣይኮነን ተባሂሉ ዝሕመ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ ክምስረት እንከሎ ኣብ ህዝቢ ተስፋ ኣሕዲሩ ከም ዝነበረ ብተግባር ግን ንነብሱ ናብ ህይወት ዘለዎ ሓያል ውዳበ ብምስግጋር ንጽሩ ቅርጻን ኣገባብ ኣሰራርሓን ከምዘይወነነ፡ ኣብ ኣባላቱን መላፍንቱን እምነቱ ከስርጽ ከም ዘይበቕዐን ብ6 ሕዳር 2017 ኣብ ዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ።

ኣብ’ቲ ብ20 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ሃገረ ጀርመን ዘካየዶ ኣኼባ፡ መድረኽ ብኸም’ዚ ዘለዎ ክቕጽል ከምዘይኽእል ገምጊሙ፡ ዓሚቕ ውድባዊ ምሕዳስ ከም ዘድሊዮ ብምርድዳእ፡ ዳግመ ስርርዕ ብምግባርን ቁጽሪ ኣባላት ቦርድ ብምውሳኽ ንጹርን ተሓታትነትን ዘለዎ ንጥፈታት ክገብር ዘኽእሎ ኣገባብ ከምዘተኣታተወን ግልጺ ገይሩ።

ስለዚ ብመሰረት ኣብ’ቲ ናይ 20 ጥቅምቲ 2017 ዝጸደቐ ውሽጣዊ መመሓደሪ ሕጊ፡ ነቲ ዝቖመሉ ዕላማ ዘዕውት 25 ዝኣባላቱ ቦርድን 7 ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ከም ዝመረጸን ኣረጋጊጹ።

ኤርትራውያን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ኢዱ ብምእታው ንዝፈጸሞ ጸረ-ህዝቢ ተግባር ዝኹንን፡ ነቲ ብ31 ጥቕምቲ 2017 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ተባዕ ተቓውሞ ዝድግፍን ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለው።

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንጨካን ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ህግደፍ ብምኹናን፡ ነቲ ብቑጠዐ ገንፊሉ ናብ ጎደናታት ኣስመራ ወጺኡ ድምጹ ዘስምዕ ዝነበረ ህዝቢ ዝድግፍን ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለው፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣመሪካ፣ ለንደን፣ ስቶክሆሎም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ምንባሩ፡ ድሒሩ ድማ ኣብ ሃገረ ጀርመንን ኣውስትራሊያን ከም ዝተሰላሰለን ገና ኣብ ካልኦት ሃገራት’ውን እቲ መደብ ክቕጽል ምዃኑን ዝቃላሕ ዘሎ ዜና ይረጋግጽ።

በዚ መሰረት ብዕለት 4 ሕዳር 2017 ኣብ ሃገረ ጀርመን ብዕለት 5 ሕዳር ድማ ኣብ ኣውስትራሊያ ብድሙቅ ኣገባብ ከም ዝተቓነዐ፡ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ብዙሕነት ዝተንጸባረቐሉ፡ ናይ ሓድነትን ቁጠዐን መንፈስ ዝተነበሉ ብመድረኻዊ ናይ ቃልሲ ጭርሖታት ማዕሪጉ ከም ዝተኻየደን እቲ ዜና የረድእ።

ኣብ ሊብያ ሕጂ’ውን ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዘለውን

ኣዝዩ ሕማቕ ህይወት የሕልፉ ምህላዎምን ምንጭታት ሓቢሮም።

መስመር ሱዳን ሊብያ ብኡ ኣቢልካ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝግበር ዘይሕጋዊ ፈተነ ናይ ስደተኛታት፡ ናህሩ ቀኒሱ ደኣምበር ጨሪሱ ደው ከምዘይበለ፡ ዛጊት ኣብ ሊብያ ልዕሊ 40 ሽሕ ስደተኛ ከም ዘሎ፡ ብብዝሒ ቀዳማይ ቦታ ዝሕዙ ሶርያውያን ምዃኖም ድሕሪኦም ዝስርዑ ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 4 ሽሕ ኤርትራውያን ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መኻዚኖታት ሓላፍነት ብዘይስመዖም ምልሻታት ተዘሪዖም ከም ዘለው ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላጹ ሓቢሮም።

በዝሒ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳሞት ካብ ጠቕላላ ናይ’ቶም ኣብ ሊብያ ዝኾነ ውሕስነትን ማሕበራዊ ቀረባትን ኣብ ዘይብሉ ከርፋሕ ህይወት ዘሕልፉ ዘለዎ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝስርዑ፡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮን ህጻናት ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዕን ስቓይን ኣዝዩ መሪር ምዃኑን ኣረጋጊጾም።

ቁጠባዊ ኤርትራ ኣብ ስንኩፍ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ

ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገራት እንታይ ይመስልን ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከብን ኣጽኒዑ ጸብጻብ ዘቕርብ ማዕከን ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት (IMF) ኤርትራ ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከባ 20 ሃገራት ምዃና፡ ኣብ ቁጠባዊ ፖሊሲኣ ዋላ ብመልክዕ ጽገና ዝኾነ ክለሳ ከም ዘይገበረት፡ ጸብጺቡ ትብል ረዲዮ ኤረና ብ7 ሕዳር 2017 ኣብ ዘውጸኣቶ ዜና።

ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዓለማዊ ባንክ’ውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ ዝበዝሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብር ምዃኑ፡ ጠንቂ ናይ’ዚ ከኣ እቲ ዕጹው ስርዓት ንንግድን ወፍርን ከተባብዕ ብዘይምኽኣሉ ዝመጽአ’ዩ ኢሉ ምንባሩን ሓቢራ።

ብካልእ ዜና፡ ነዳድን ፊኖን ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ብኮንትሮባንድ ይኣቱ ከም ዘሎ፡ እዚ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ንጥፈታት እታ ሃገር ብሓፈሻ፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናይ ህዝቢ ከሰላ ድማ ብፍላይ፡ ተጽዕኖ ይፈጥር ከም ዘሎ፡ ስለዚ ከኣ ክዕገት ከም ዘለዎ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ኣደም ጃማ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ብወግዒ ምግላጹን ኤረና ወሲኻ ኣረዲኣ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 10-11-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel