እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 34 guests and no members online

ዕጫ ኤርትራውያን ንደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ሰብኣዊ መቕዘፍቲ፡ ንህግደፍ ግን መዘናግዒ’ዩ።

ኣብ ዓለምና ኣብ ጥንቲ ይኹን ሎሚ ኣንጻር ህዝብታቶም ዝተሰለውፉ መራሕቲ ኣይነበሩን ኣይተራእዩን ክበሃል ኣይከኣልን። ኣንጻር ህዝብታቶም ደው ዝበሉ መራሕቲ ነይሮምን ኣለውን’ዮም። ካብ’ዞም ጥንታውያን ሓደ ንጉስ ነገስታት ኒሮ ዝበሃል ነበረ። ንጉስ ነግስታት ኒሮ ዝፋን ዝደፍኣሉ ዘመን ኣብ ግዜ ንግስነት ሮማ ነበረ። ንጉስ ነገስታት ኒሮ ጥዑይ ኣእምሮ ዘይተዓደለ ነበረ። ንሱ ብህዝቢ ሮማን ንሳ እትገዝኦም ዝነበረት ህዝብታትን ሓደ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ባህሪ ነይርዎ። ዝሓለፎ ቀበጥ በጥ በሃሊ’ዩ። እቲ ቀበጥ በጥ ከኣ ጥራሕ ረኣዩኒ ስምዑኒ ዘይኮነ፡ ጭካነ ዝመልኦ ኢ-ሰብኣዊ ኣረኣእያ ዝነበሮ ምዃኑ’ዩ። ኒሮ ብህይወት ደቂ-ሰባት ይዘናጋዕ ምንባሩ’ዩ።

ኣብ’ቲ ኣብ ሮማ ቼንትራል ተደኲኑ ዝርከብ ሰፊሕ ሜዳ ኮሊሴይም ግጥም ባራዩን ኣናብስን፡ ግጥም ጊሎትን ኣናብርን ዘኸትሎ ዝነበረ ደማዊ ሳዕቤን ክዕዘብ ተደጋጋሚ ኮይኑ ምስተሰላቸወ ካልእ ብልሓት’ዩ ምሂዙ። እቲ ዝመረጾ ብልሓት ከኣ ዝኸፈአ ኣረሜንነት’ዩ። ንጉስ ነገስታት ኒሮ ንሮማን ነበርታን ብሓዊ ከቃጽሎም ወሲኑ። ብተግባር ከኣ ፈጸሞ። እዚ ናይ ዊንታ ወይ ቃሕታ ተዋስኦ ዝመስል ውሳነ ኣብ ተግባር እናተፈጸመ እንከሎ ድማ፡ ኣብ በሪኽ ቦታ ወይ ናሓሲ ናይ ቤተ-መንግስቱ ወጺኡ፡ ኣብ ወርቂ መንበር ተኾድጩ ማስኒቆ ( ጨራ ዋጣ) ሒዙ ንሕንቁቕ ባህርያቱ ከም’ዚ ክብል ኣስቆንቆነ።

ንደዲ ሮማ ሕረሪ

መንፈሰይ ክህደስ ልበይ ክረዊ

ቃል-ቃል በሊ ምስ ነበርትኺ

እወ መንፈስይ ክሕደስ ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይርኪ ዖና ኩኒ …

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ ፍጻሜ’ዚ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ኮይኑ መቕዘፍቲ’ዩ። ንዕንወት፣ ምብስባስ፣ ምሕዛን፣ ምቑዛም፣ ሙማት ብልክዕ ገይሩ ዝገልጾ እዚ መቅዘፍቲ ዝብል ቃል’ዩ። ታሪኽ ከም ኣካዳሚያዊ ኣስተምህሮታቱ ብዛዕባ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ኣብ በብመድረኹ ወይ ዘመኑ ዝኽሰቱ ዓመጻትን ግህሰታትን’ውን ገለ ናቱ ኣወንታዊ ታሪኽ ይገድፍ’ዩ። እንታይ ክብል ደልየ’የ ዓለምና ብናይ ንጉስ ነገስታት ኒሮ ቀበጥበጥ ወይ ዕብዳን ከም ዘይሓለፈላ፡ ካልኦት መራሕቲ ኢና በሃልቲ ናይ ፖለቲካ ዕቡዳት፡ ኣብ በበይኑ መዋእላት ከምዘተኣናገደት ንምዝካር’ዩ። ኣብ ዕድሜና ወይ ዕምርና ዘይከም ናይ ሎሚ ፖፖዶክ ወዱ ቤይቢ ዶክ (ሪፖብሊክ ሀይቲ)፣ ፖልፖት ካምቦዲያ፣ ዣን ቤዴል ቦካሳ (ሪፖብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ) ከም ኣብነት ንምጥቃስ ይከኣል። እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ቅድሚ ስቅያት ህዝብታቶም ብሓጎስ ዘይሞም፡ ዘሚሮም’ዮም። እወ ነቲ መቕዘፍቲ ቅቡል ብምግባር።

ሕጂ እቲ ንዓይ ዘዛርበኒ ዘሎስ፡ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ፡ ኩለንተነኣ ናብ ናይ ሓደ ሰብ ውልቀ ንብረት ተቐይራ ምህላው’ዩ። እቲ ውልቀ ሰብ ከኣ ካብ’ቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ሕሱራት መራሕቲ ዘይፍለ ምዃኑ’ዩ። ክፋኣተ ግብሪ ተንኮሉ፡ ቀበጥ በጥ ምባሉ፡ ብህይወት ዜጋታት ምጥላዑ ካብ’ቶም ዝቐደሙ ናይ ባህሪ መሰልቱ ዝተፈልየ ይገብሮ። ኣብ ኤርትራ ንሱ ብዝተኸተሎን ዝኽተሎ ዘሎን መቕዘፍቲ ዜጋታት ምስሓቕ፡ ሳዕሪሩ ኣሎ። ኮሜዲ ናይ ምዝንጋዕ ምስሓቕ፡ ደስደስ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ዘቕርብዎ መዛናግዒ’ዩ። ህግደፍን ህግደፋውያንን ከኣ ብስቅያትን ሞትን ዜጋታቶም ይስሕቁ ይፍስሁ።

መዓስ ስለምንታይ፡ ብኸመይ ትዘናጋዕ ትስሕቕ ናቱ ባህላውን ሕጋውን ደረታት ኣለዎ። ኮሜዲ ኣብ እዋን ሓዘን ወይ መቕዘፍቲ ክቕርብ ብዝኾነ መዕቀኒ ክቡል ኣይኮነን። ኣብ እንዳ ህግደፍ ግን ካብ ሰብኣዊ ሕልና ዝፈለለ ኣረኣእያ ነጊሱ ስለ ዘሎ እቲ መቕዘፍትን ምዝንጋዕን ብማዕረ ክኸዱ ይረኣዩ። ንኣብነት እቲ ክብረት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል፡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክንጸባረቕ ዘለዎ ሰብኣዊ ሓልዮት ተረሲዑስ፡ ኤርትራውያን ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ፣ ሲናይ፣ ባሕሪ ሜዲትራኒያን፣ ሊብያ፣ ኣካላቶም ክውሰድ፡ ከም ከብቲ ክሽየጡ፡ ክሞቱ እንከለው፡ ኣብ ክንዲ ዝሓዝን ብኣንጻሩ፡ ሙዚቃዊ ድራማ ወዲቡ ኣለው ዝበሃሉ ስነ-ጥበባውያን መዲቡ ስማውያን ሚኒስተራትን ጀነራላትን ኣሳቲፉ ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ተሓንበለ ክብል’ዩ ተራእዩ። እዚ ካብ መስመር ሰብኣዊ ፍጥረትን ክብረትን ዝወጽአ’ዩ። ኣብ ሱዳን ሊብያ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ክዋረዱ እንከለው ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ፡ ርእዩ ከምዘይረኣየ ክኸውን ምምራጹ መርኣያ ጸረ-ህዝብነቱ ፋሉልነቱ’ዩ። ካልእ ምኽንያት ወይ ስም ክወሃቦ ዝከኣል ኣይኮነን።

ዝገርም ነገር’ዩ ነቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ገበናዊ ተግባራት፡ ካብ በዓል ብጹእ ዎቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስኮስ ጀሚርካ ክሳብ ተመሃሮ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ከተማታት ኤውሮጳ ንመሳኪን ግዳያት ኤርትራ ዘለዎም ሓዘን ገሊጾም። መሪር ሰብኣዊ ምድንጋጽ ኣርእዮም። ነቢዖም። ገለ ድማ ኣብ’ቲ ኩምራ ሬሳ ግዳያት ዘለዎ ቦታ ከይዶም ዕታር ዕንበባ ኣቐሚጦም። ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ተሰማዕነት ዘለዎም መንግስታትን ውዳቤታትን ቅድም ቀዳድም ንድሕነት ህይወት ስደተኛታት ደው ክብሉ ጸዊዖም። እቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝፍጸም ኢ-ሰብኣዊ ተግባርን ዘጋጥም ጃምላዊ ህልቂትን ሓደ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ ዘይኮነ ቀጻሊ ክንሱ፡ ህግደፍ ብኡ መጠን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ክብረትን ዜግነታዊ ግዴታን ዘለዎ ሓላፍነት ንጎኒ ብምግዳፍ ብቐጻሊ ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝረሓቐ ፖለቲካዊ ዕብዳኑ ብግህዶ ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ።

ወራሲ ባህሪ ናይ ንጉስ ነገስታት ኒሮ ዝኾነ ኤርትራዊ ማሕበራዊ መበቆል ዘለዎ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ጉኒ ክሙራ ሬሳ ግዳያት ዘለዎ ሃገር ከይዱ ምስዕሳዑ ከይኣክል፡ ነቲ ብማዕከናት ዜና ብዛዕባ ኣተሃላልዋ ኤርትራውያን ኣመልኪቱ ዝቃላሕ ዜና ሓሶት’ዩ ጸለመ’ዩ ዝብል መልሲ ክህበሉ ይስማዕ። ዝተጣሕሰ ሰብኣዊ መሰል የለን። ዝበጽሐ መቕዘፍቲ የለን ብዝብል ይከራኸረሉ። ብካልእ መልክዑ ከኣ፡ ያኢ ሆታን ዕልልታን ፖለቲካዊ ኣይዶሎጂ ኮይኑስ፡ ዘይምኹኑይ ምኽንያታት እናቕረበ፡ ነቲ መቕዘፍቲ ናይ ዜጋታት ብሳዕሳዒት ከፋንዎ ይረአ። ሓኪም ዝኣዘዘሉ መድሓኒት ኣከታቲሉ ከም ዝወስድ ሕሙም ነቲ ብሰንኩ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ብቐጻሊ ብጓይላን ዳንኬራን ይቕበሎን የፋንዎን ኣሎ።

ጠላም መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ንጉስ ነገስታት ኒሮ ጭራ ዋጣ ድዩ ክራር ምልምማድ ኣየድሊዮን’ዩ። በቲ ዝመጽኣሉ ናይ ደም ታሪኹ ዝፍለጥ ጉዕዞ፡ ብኣምሳያኡ ዝቐረጾም ስነ-ጥበበኛታትን መጋበርያታትን ስለ ዘለውዎ ቃሉ እንተደለየ ብወግዒ እንተዘይደለየ ብታሕቲ ታሕቲ ክህብ ጸገም የብሉን። እቶም መጋበርያታቱ ኣብ ዙርያኡ ዘለው ስነ-ጥበበኛታትን ብዛዕባ ሞያዊ ጥብቅናን ምብትታንን ህልቂትን ኤርትራውያን ዝኾነ ተገዳስነት ኣይርእዩን። ንበረልና ንበር ጥራሕ ወደሳ ንውልቀ መላኺ።

ታሪኽ ፍሳሃዬ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-12-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel