እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 62 guests and no members online

ሰላም ንዓኹም ኣዳላውቲ ዓምዲ መድረኽ ምስ ሓፋሽ፡ መጀመርያ ምሉእ ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን እናተመነኹ፡ ናብታ ንሎሚ ዝበልክዋ ጽሕፍቲ ክኣቱ

ጸረ-ህዝቢ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ በታ ንትምክሕታዊ ኣረኣእያኡን መዝምሩን ከም ዘለዎ ተቐቢላ፡ እተቃልሕ ኤረ ቴቪ ኣቢሉ፡ ሎሚ ቅነ ብተደጋጋሚ ዘመሓላልፎ ዘሎ “ውዳበ ሓይሊ’ዩ” ዝብል ጭርሖ ዘይበሰለ ጥረ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ልማዱ ከደናግር ዝዓለመ ንምዃኑ ዘይርደእ ዘሎ ኣይመስለንን። ኣነ’ውን ብወገነይ ከም ኤርትራዊ መጠን፡ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ቅነ ፖለቲካዊ ዘመተ ወይ መሰረቱ ዝተዛበዐ ኣዘራርባ፡ ዘለኒ ኣረኣእያ ገለ ክብል።

ሓቀኛ ሃገራዊ ውዳበ ብልክዕ ንህዝብን ሃገርን ሓይሊ’ዩ። እንተኾነ ግን እዞም ህግደፋውያን ዝብልዎ ወይ ዝንየትሉ ዘለው ውዳበ፡ መሰረት ዘለዎ ውዳበ ድዩ? ውዳበ ማለት’ከ እንታይ ማለት’ዩ? ንኽትውደብ’ከ እንታይ የድሊ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዕሊካ፡ ክትግምግሞ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ነጥብታት’ዮም። ውዳበ፡ መሰረት ኣለዎ። መሰረቱ ድማ ዘይከም ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣደንቊሪ ፖለቲካዊ ውዳበ፡ ኣንቂሕካ ኣእሚንካ ምውዳብ’ዩ እቲ ቀንዲ መለለይኡ። ምውዳብ ጽቡቕ’ኳ እንተኾነ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓት ምስ ዘይህልዎ ግን፡ ሓፋሽ ኣንጻር ረብሓኡ ክውደብ ዝገብር’ዩ ዝኸውን። ስለዚ ድማ’ዩ ስርዓት ህግደፍ ንህዝብታት ኤርትራ ብምስምስ ውዳበ ከደንቁሮን ረጊጹ ንምግዛእ መታን ክጥዕሞ፡ ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ መስመር ዘይብሉ ተጎታቲ ንምግባሩ ክሰርሕ ዝጸንሐን ዘሎን።

ውዳበ፡ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ፖለቲካዊ ንቕሓት ምስ ዝህልዎ ጥራሕ’ዩ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል። ካብ’ዚ ወጻኢ ዝግበር ውዳቤታት ኩሉ ንመሰል ረብሓን ውጹዓት ህዝብታት ዘገልግል ኣይኮነን። ብተግባር፡ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ፡ ዝጠቀመሉ ዘሎ ድማ፡ መሰረቱ ዝዘንበዐ ውዳበ’ዩ። እዞም ልዕል ክብል ዝተገልጹ፡ መሰረታውያንን ኣገደስትን መሰላት ኣብ ዘይተኸብርሉ ውድዕነት ውዳበ ኢሉ እንተዘመረ፡ ንስለ ምባል ዝበሃል ፍረ ኣልቦ ጭርሖ ጥራሕ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ መሰል ህዝብታት ነፊግሉ ኣብ ዘለወሉ መድረኽ ውዳበ ክብል ዘሕፍርን ዘሕንኽን’ዩ። ንመን’ዩ ክውድብ? እንታይ ኢሉ’ኸዩ ክውድብ? ዝብሉ ሕቶታት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኤርትራዊ ክመጽእ ዘለው’ዩ።

ስለዚ ‘ምበኣር፡ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ፖለቲካዊ ዘመተ ንንቀሓሉ። ኣብ ህዝቢ መሰረት ዘይገበረ ውዳበ ንበይኑ ሓይሊ ክኸውን ኣይክእልን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ መሰልና ዘይንፈልጥ፡ ተመለኽቲ፡ ኣገልገልቲ፡ ጌሩ፡ ህላወና ኣብ ምሉእ ምሕረት ህግደፍ ከም ዝምርኮስ ዝገብር ሓደገኛ ስልቲ’ዩ። ስለዚ ንቕሓትን ብስለትን ዝዓጠቐ ማእከሉ ህዝባዊ ደሞክራሲ ኣብ ዝገበረ ውዳበ ዓሲልና ንሓይል። ሓይልና ድማ ነዚ ጸረ-ህዝቢ ዝኾነ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ምስ ኩሉ ትካላቱ ኣብ ምውጋድ ነውዕሎ። ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝዓጠቐ ውዳበ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንሰላም፣ ደሞክራሲ ፣ ማዕርነት፣ ፍትሒ፣ ሓባራዊ ልምዓታዊ ዕቤት’ዩ ዘገልግል። ስለዚ ንመሰልና ንንቃሕ ንውደብ።

መሓመድ ከድር

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

17-06-2016

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel