እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 20 guests and no members online

ደምዳሚ መግለጺ

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣመርካ

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና “ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንምዕዋት ሓርነት ህዝብና በርቲዕና ንቃለስ ! ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ካብ ዕለት 17-18 የካቲት 2018 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ብድምቀት ተሰላሲሉ።

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና ብዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ብዞባ ሽማግለ ዓመታዊ ኩሉ መዳያዊ ናይ ስራሕ ጸብጻብ ቀሪቡሉ። ዘድሊ ክትዓትን ምይይጣትን ኣካይድሉ፡ ዝጎደለ መሊኡ ምስ ኣጽደቖ፣ ካብ ዝሓለፈ ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤና ክሳብ እዚ እዋን እዚ ዝተሰላሰሉ ዞባዊ ስራሓትን መደባትን ሓያልን ድኹምን ጎድንታቶም ብምግምጋም፣ ነቶም ዝተራእዩ ጉድለታት ብምእራም፣ ንመጻኢ ከይድገሙ ኣበርቲዑ ክሰርሓሎም ተሰማሚዑ። ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና ነቲ ካብ ዕለት 20-24 መስከረም 2017 ብዓወት ዝተጸንበለ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ውድብና ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዘሕለፎም ፖለትካዊ ውሳኔታትን፣ ውድባዊ መደብ ዕዮን፡ ዓንዲ-ሕግን ተቐቢሉ ብስጥመት ክሰርሓሎም ወሲኑን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

ኦ! ደለይቲ ፍትሒ ህዝብታት ኤርትራ!

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይተፈጥሮ፡ ሑሱም ጨካን ጸረ-ህዝብን ጸረ-ሰላምን ስርዓት ህግደፍ ተቖሪኖም ካብ ዝደሃኹ እንሆ 27ተን ዓመታት ኣቝጺሩ። ኣብዘን ዝሓለፋ መረርቲ ናይ መቕዘፍትን ወሓዚ ስደትን ናይ ስቓይ ዓመታት፡ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳኸፍአን እንዳጸልመተን እኸይድ ምህላዉ መዚኑ። እዚ ተረኽቦ እዚ ከኣ ብዓቢኡ እዃ ብሰንኪ ጨቛኒ ስርዓት ህግደፍ እንተኾነ፣ ተቓወምቲ ፖለቲካውያን ውድባት ኤርትራ እውን ኣብ ተግባር ዘይትርጎም “ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ዝብል ጭርሖ እንዳ ጨርሓ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ጽላል ተጠርኒፈን ናይ ሓባር ስራሕ ዝሰርሓ፡ ንግሆ-ንግሆ እንዳተፋናጠሓ ከቢድ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ይፍጽማ ምህላወን ኣስሚሩሉ ሓሊፉ።

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና፡ ንደምበ ደለይቲ ፍትሒ ብሓበራ፡ ብፍላይ ካአ ፖልቲካውያን ውድባት ኤርትራ ኩሉ ፍልልያትና ንጎድኒ ገዲፍና፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና፣ ብኣፍ ዘይኮነ ብተግባር ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓቢርና ክንቃለስ ኣትሪሩ ጸዊዑ።

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና፡ ጨካናት ነጋዶ ደቂ-ሰብ ኣብ ልዒሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፈጸምዎን፡ ጌና እውን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ኣትሪሩ ኮኒኑ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሓፈሻ ተጣበቕቲ መሰል ደቂ-ሰባት ከኣ ብፍላይ ኣብ ሊብያ ከምኡ እውን ኣብ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከምኡ እውን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ቖላሕታ ክገብርሉ ጸዊዑ። መንግስቲ እስራኤል ከኣ ንኤርትራውያን ስደተኛታት መሰሎም ክሕልወሎምን፡ ብዘይ ድልየቶም ናብ ሳልሳይ ናይ ስደት ሃገራት ንኸየግዕዞምን፡ ኣብዮም ኢሉ ናብ ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ከይዳጉኖምን ብትሪ ነማሕጽን።

ጉባኤና፡ ንኹሎም ፈተውቲ ሰላምን ዲሞክራስያዊ ፍትሕን ዝኾኑ ዞባውን ኣህጉራውን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ከኣ ብፍላይ ንኢርትራውያን ስደተኛታት ህዝብና ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ መዳያዊ ምትእንጋድን ሰብኣዊ ምትሕብባርን ምዕቛብን ልዑል ምስጋና ኣመሓላሊፉ።

ዞባዊ ጉባኤና፡ ነቲ ኣብዚ ዓመትዚ ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮ፡ ካብ 3/7/2018 ጀሚሩ ኣብ ሆላንድ ብደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ንጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝምልከት ልዝብን ሰላማዊ ሰልፊን ምኽንያት ጌሩ፡ ውድብና ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎን ናይ $1000.00 ሓገዝን ምሉእ ደገፉ ገሊጹ።

ጉባኤና፡ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት መግዛእቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ እትርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ፣ መሳርሒን ኣገልገልትን ጨቛኒ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክንዲ ትኾኑ፣ ሃገራዊ ሓርነተዊ መርገጽ ወሲድኩም፡ ፍትሓውን ሓርነታውን ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ንምዕዋት ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝብኹም ደው ክትብሉ ጸዊዑ።

ጉባኤና፡ ዕጡቓት ናይ ፕሮፖጋንዳን ምልዕዓልን ኣሃዱታትና፡ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ተጋድሎ፡ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ተሰላስልዎ ዘለኹም ሓርነታዊ ዕማማትን፣ እተካይድዎ ዘለኹም ህዝባዊ ምትሕብባርን ነሞግስን፤ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኑኹም ከም ዘሎና ነረጋግጸልኩም።

ኣብ መደምደምታ ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤና ንዝቕጽል ዓመት ዝመርሕ ዞባ ሽማግለን ተቖጻጻርን ብድሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ፡ ብዝኽሪ ሰማእታት ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ።

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ!

ውድቀት ንጸረ ሰላም ስርዓት ህግደፍ!

ዝኽርን ክብሪን ንሰማእታት ኤርትራ!!!

ሓሙሻይ ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣመሪካ! ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)!

18 የካቲት 2018።

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel