እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 20 guests and no members online

                                       ኣብ ዓድስ ብጓሂ ተኸኸ          

               ብደገ ናይ ዞም ፉዉሳትከ?            

                 Tesfamariam Wel.

                     25/ 05/ 2018

                              Norway

                 ከይፈለጥክን ጋሻ ውሕጅ ወሲዱክን

                 ኣብ ቅነ በዓል ናጽነት ላዕልን ታሕትን

               ምስ ተረፍ መረፍ ዓያሹን ለኽባጣትን

               ናፈለጡ ዕረ ዝወሓጡ ዉሽጦም ሕዙን

              

               ብህዝቢ ዝጻወት ተካል ቁራጽ ሰይጣን

                 ንኤርትራዊያን ከጽንት ዝዓቶሮ ስለጣን

               ኣኺሉ ኣብቂዑ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን

                 ዱኳናቶም ኣብ ወጻኢ ከሲረን ተዓጼን

                 ዋጦቶም ሓሜኖም ኩለን ጨው ሲኢነን  

                

               ኣብ ኤውሮጳ ሪኢና ሰሚዕና በዓል ነጻነት

             ህግደፍ ጸሚዩዎም ኣትዮም ኣብ ድኽነት

               ጉዶም ፈሊጡዎም ድሕሪ ብዙሕ ዓመት

               ደጊም ቀልዲ የለን ብበዓል መን ክትጻወት

             ዝነበሩ ዉሑዳት እርይራይ ዘይረብሑ

             ጸሚዩዎም ሰኺሮም ዝመጹ ከጋውሑ

             ጉዳዩ ዘይዓጅቦም ክስኽሩ ንክራግሑ

               ጌና ኣይተዳሎዉን ቁምነገር ንክሰርሑ

               ህግደፋዊ ቅበጽ ህግድፍ ኣይትሕለም

              ይኣክል ተቓሊዕኩም ኩሉ ኪዒቡኩም

               ሓዘን ኣትይዋ ዳስኩም ተኸዲና ጸላም

              ዘጣቕዕ ተሳኢኑ ኮይና ቤተ ሕልምልም

              ቁሩብ ተሪፉ ህ.ግ.ክትካረጅ ካብ ዓለም

            

               እምብዛ ኣይበዝሐንዶ ብህዝቢ ምጽዋት

              መርገም በጺሑኩም መርገም ናይኑጹሃት

                ንውድቀት ንጥሜት እናበልኩም ዓውት

                ብምትላል ሓሊፉ (27) ሸውዓተን ዓመት

              

               ኮነሉ ብብድዐ ብትዕቢት ንህዘቢ ዝጻወት

              ንዘይተግብሮ ዓመት ዓመት መብጽዓታት

                 ሓቁ ኻኣዩ ዓያሹ ረኺቡ ሃላያት ደናቁራት

               ምዕባለ ዘይፈልጡ ብዘይካ ጸበባ ዕንውት

              

                 ህዝብና እናተረመሰ ብሕማም ብጥሜት

              ወጻኢ ኮንካ አሽካዕላል ጽቡቓሎ ማለት

                ሕልና ኣልቦ ጨካናት ሩጉማት ፍጥረት

              ትኸዱ ኣለኹም ማርሻንደትሮ ንድሕሪት

             ግናይ ተግባር ዝጠመየ ህዝብኻ ምርሳዕ

               ከመይ ይገብረልካ ተሓጒስካ ክትስዕስዕ

               ወይ ስደት ንዓሻ ገነት. ንለባም ተቖጥዕ

               ዝተሓጎሰ የለን ብዘይካ ናይ ህግ.ዝራብዕ

              

             ደርፊ ሰሚዑ ሰብ እንተኸዶም ንክጻወት

              ምስኦም ዘሎ ይመስሎም ንዓያሹ ንሃላያት

              ህግደፍ ሽሕ ግዜ ኣኸባ ጉባኤባ ተጸወዐት

              ሰማዒብላን ኩላ ዓጢቓያ ኣብ ጎኒ ውጹዓት

              ድሓን ኩኒ ህግደፍ ኣብ ቀብርኺ የራኽበና

              ናዓናጅል ከተታልሊ ተበልኪ ኣለና ኣለና

              ኣብ መጻብቦ ከምዘለኺ ቀዲምና ፈሊጥና

              ብመብጽዓ ጥራይ ዘቕቢቦም ዓያሹሕዋትና

               ኣብ ውሽጦም ዋላ ሓደ ለባም ሰብ ተሳኢና

        

               27.ተን ዓመት ሃህሂሉ ተጸብዩ ርብዒ ዘመን

               ዝብላዕ ዝስተ ነይረአና ብዘይካ መሪር ሓዘን

               ንተበለጽትን ንዓያሹን ግን ታሕጓስእዩ ሓበን

            ክወግሕ ድዩ ዚኦም ከለዉ ጸዋዕቲ ኣርማገዶን

               ለባም ህደም ሕማም ኢቦላ ህግደፍ ከይለግበካ

               ተረኺባ ኮላ መድሃኒታ ተዓወት ከይተምልጠካ

               ብሓሶት ዘይረብሑ ሰባት ኣይትድፎኖ ሓንጎልካ

               ተንቀሳቐስ ተንስእ ካልእ ዝብሎ የለን ዎ.ዳሓንካ

                       ዝኽረ ሰማእታትና ዘየኽብር

                      ኣብ ቁሉውላውዩ ዝነብር

               ኤረና ኩሑሎ ሎምዘመን ሓዲኡሎ

              

        

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel