እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 28 guests and no members online

ኣብ ሊብያ ካብ ኢድ ነጋዶ ሰብ ከምልጡ ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት 15 መይቶም ልዕሊ 20 ከም ዝቖሰሉ ተፈሊጡ

ኣብ ሃገረ ሊብያ ብኣማእት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ከም ዘለው፣ ገለ ብነጋዶ ሰብ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መኸዚኖታት ብጅሆ ተታሒዞም ኣብ ትጽቢት ከም ዝርከቡ፣ ዝርከቡ ካብ’ዚኣቶም ብ23 ግንቦት 2018፡ ብኪዳነን ወሊድን ዝተባህሉ ደላሎ ተጠሊሞም ብካልኦት ተታሒዞም ክግረፉ ዘርኢ ምስሊ ከም ዘረጋገጸን ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢረን።

ካብ’ቲ ማሕበራዊ ቀረባት ዘይብሉ፡ ማለት ማይን መግብን ብቐሊል ዘይርከበሉ፡ ብሃሩር ብባልዕን ተላገብቲ ሕማማትን ዝተበከለ መኻዚኖ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ከም ዘምለጡ፡ ዝበዝሑ ከም ዝተታሕዙ፡ 15 ካብ’ቶም ነጋዶ ሰብ ብዝተተኮሰሎም ኣድራጋ ጠያይቲ ከም ዝሞቱ ልዕሊ 20 ድማ ከም ዝቖሰሉ እቲ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርገሐ ዜና ይገልጽ።

ገዲምን ውርይትን ስነ-ጥበባዊት ጸሃይቱ ባራኺ ብ24 ግንቦት 2018 ኣብ ሆላንድ ዓሪፋ፡ ብ31 ግንቦት 2018 ድማ ኣብ እንዳ ማርያም ኣስመራ ሓመድ ድበኣ ተፈጺሙ

ብ1939 ኣብ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ወረዳ ኳዕቲት ተወሊዳ ብ24 ግንቦት 2018 ኣብ መበል 79 ዕሜኣ ብስደት ኣብ እትነብረሉ ዝነበረት ሃገረ ሆላንድ ዝዓረፈት ስነ-ጥበባዊት ጸሃይቱ ባራኺ፡ ቤተሰባን ኣድነቕታን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ31 ግንቦት 2018 ስርዓተ ቀብራ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙ።

ካብ ግዜ ህጻንነታ ጀሚራ፡ ናይ ህርመት ክራርን ስነ-ጥበባዊ ስምዒት ዝንባሌ ዘሕደረት፣ ካብ’ቶም ገዳይምን ውሩያትን ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ሓንቲ ንምዃን ዝበቕዐት፣ ኣብ እንዳባ ሻውል ኣስመራን ዒላ በርዕንድን ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ብተቕርቦ ዝነበረት ባህላውን ሃገራውን ትሕዝቶ ዝነበሮ ደርፍታት፡ ቀልቢ ብዙሓት ስሒባ ከም ዝነበረት፡ ኣብ’ቲ ዓውዲ ዝያዳ ዓቕሚ እናወሰኸት ኣብ ዝኸደትሉ ድማ፡ ብመንገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ፊሊፕስ ዝተባህለ ድምጺ ዝቐርጽ ዝነበረ ትካል ኣብ 1970 ናይ መጀመርያ ደርፋ ከም ዘሕተመትን ቀረባ መሳርሕታ ዝነበሩ ኤርትራውያን ገሊጾም።

ስነ-ጥበባዊት ጸሃይቱ ባራኺ፡ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፋ ሃገራዊ ነጻነት ኣብ ምምጻእ ሞያዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት፡ ብግምት ኣስታት 90 ዝኸውን ፍሉጥ ደርፍታት ከም ዘለዋ፡ ብህዝቢ ፍትውቲ፡ ፍርያታ ኤርትራዊ ባህልን ኣነባብራን መሰረት ዝገበረ ብምዃኑ ናብ ወለዶታት እናተሰጋገረ ዝነብር ዘይበርስ ሰነድ ኮይኑ ክቕጽል’ዩ ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም።

ሓደ ኣብ ድሕነት መጎዓዝያ ምድሪ ኣትኲሩ መጽናዕቲ ዘካይድ ትካል፡ ኤርትራ ብሓደጋ መኪና ብዙሕ ህይወት ሰብ ካብ ዝቐዘፈለን ሃገራት ሓንቲ’ያ ክብል ጸብጺቡ።

እቲ ማሕበር ንድሕነት መጓዓዝያ ምድሪ (Association for Safe International Road Travel) ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል፡ ኤርትራ ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝበዝሐ መቕዘፍቲ ካብ ዝረኣየለን ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ 10 ሃገራት ሓንቲ’ያ ክብል ኣብ ናይ 2018 ፍርቂ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣስፍርዋ ኣሎ።

ኤርትራ ውሑድ ህዝብን ውሑዳት መካይንን ዘለዋ ሃገር ክንሳ፡ ብመቕዘፍቲ ህይወት ሰብ ቅድሚት ክትስራዕ ካብ ዝገበርዋ፡ እኹል ምልክታት ትራፊክ ዘይምህላው፣ ምቹእ ጽርጊያ ዘይምህላው፣ ዝኣረጋ መካይን ብብዝሒ ኣብ ኣገልግሎት ስለዝውዕላን ...ወዘተ ገለ ካብ ጠንቅታት’ዩ ክብል ገሊጹ።

ዓመተ 2018 ካብ ዝኣቱ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሕ ጥራሕ፡ 500 ከቢድን ቀሊል ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠመ፡ ብውሕዱ ህይወት 200 ሰባት ከምዝጠፍአ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት’ኳ ኣብ መንገዲ ኣስመራ ከረን ብዘጋጠም ናይ ምግምጣል ሓደጋ 33 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣፍሊጡ።

ምንጪ፡ ረድዮ ኤረና።

ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ማሕበራት፡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ዝተመዘ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ተልእኾኡ ክቕጽል ጸዊዖም

ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ክጣየስ ዘገደደ ምኽንያት፡ ብስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት እታ ሃገር ዝፍጸም፡ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ፡ ኮይኑ ግን እቲ ዓመጽ ዝኾነ ምምሕያሽ ስለዘየርኣየ፡ ተልእኾ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ተሓዲሱ ክቕጽል ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ማሕበራት ከምዝጸውዑ ንሳይት መጋዚን` ዝተባህለ ምንጪ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣሰና ብ31 ግንቦት 2018 ሓቢራ።

ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፍጹም ዘይጽወር ኮይኑ ስለዝተረኽበ፡ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ወድብ ሕቡራት  ኣብ 2012 ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ  ዝከታተል ብወ/ሮ ሺላ ቢ ኪታሩት ዝምራሕ ንኡስ ጉጅለ ከም ዝመዘዘ፡ እቲ ጉጅለ ኣስታት ን6 ዓመት ብቐረባ ክከታተል ምጽንሑ፡ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ናይ 2018 ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ እቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ምምሕያሽ ከምዘየርኣየ ምርግጋጹ ይፍለጥ ይብል እቲ ዜና።

እቲ ኣብ ኣሰና ዝተረኽበ ዜና ቀጺሉ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ፓስተር ዶር ብርሃነ ኣስመላሽ ንዎርልድ ዎች ሞኒተር` ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኩነታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናኸፍአ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ፡ ኤርትራ ዓቕሚ ሰባ ትስእን ዘላ ሃገርያ ክብል ምሕባሩን ገሊጹ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-06-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel