እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 32 guests and no members online

ህዝባዊ መኸተ፡ ብዋጋ መን ንረብሓ መን’ከ

ከም ንቡር ሓደ ዝኣረገ ዓመት፡ ብሓድሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ መንግስታት ንህዝብታቶም ሓደስቲ ፖሊሲታት፡ መደባት ዕዮ ዕማምን ናይ ተግባር መምርሒታትን ሒዞም’ዮም ብትሕትና እንቋዕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብጸሓና፡ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላምን ዕቤት ዓመት

Read more: ህዝባዊ መኸተ፡ ብዋጋ መን ንረብሓ...

ካብ ጥንታዊ ውርሻኡ፡ ኣበጋግሳኡን ተግባራቱን “ጊላ” ማለት ዝኾነ መሰል ነጻነት ዘይብሉ ሰብ ማለት’ዩ።

Read more: ቃልሲ ክነውሕን ክመርርን...

እቲ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ሰብኣዊ ፍጡር፡ ንክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ሕቖኡ ሂቡ፡ ኣንፈት ሰሜን ተኸቲሉ፡ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ፡ ናብ ክፍለ ዓለም ኤውሮጳ ምስ ሰገረ፡ ምስጋም ቀቢላታትን ህዝብታትን ኣሃዱ ከም ዝበለ ይትረኽ።

Read more: ተርእዮ ግሎባላዊ ገምጋም፡ ስደትን...

ኣቐዲመ ናይ እግዝኣብሄር ሰላምታ የቕርበልኩም  ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣዳለውትን ኣቕረብትን መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ።

Read more: ሕግን ሕጋዊ ዳኛን ኣብ ዘይብላ...

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዳርጋ መዓልታዊ መዘራቢ ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ዝርከብ ጉዳይ ስደትን ስደተኛታትን’ዩ  እንተበልኩ ምግናን ኣይመስለንን። ከመይ’ሲ ኩነታት ዓለም ተኸታቲልካ ንኽትፈልጥ ኣብ ዝኸፈትካዮ መራኸቢታት ክንድ’ዚ ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት፡ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ኤስያ ነዊሕ፡ ኣድካምን ሓደገኛ ቦታ ሰጊሮም ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ኣትዮም። ብተመሳሳሊ ካብ ሞት ንስክላ ዘምለጡ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ኣትዮም።

Read more: ህልቂት ስደተኛታት ንኸብቅዕ፡...

ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ኣድሐ ንኣመንቲ እስልምና ንኤረትራዊያን ንህዝቢ ዓለምን› ዓመት ሰላም ዓመት ሐርነት ይግበረልና ኣሜን›

Read more: ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ኣድሐ

ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፡ ሓባራዊ ጠቕሚ ወይ ዕላማ ንምርግጋጽ ብሓባር ይሰርሑ’ዮም። ቅድሚ ናብ ተግባር ምውፋሮም ግን፡ ብዛዕባ’ቲ ከረጋግጽዎ ዝደልዩ ጠቕሚ ወይ ዕላማ ኣመልኪቶም ምርድዳእ ይገብሩ። መደብ-ዕዮ ወይ ዕማማት የነጽሩ።

Read more: ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን...

ናብ ፌስቲቫል ደሞክራስያዊ ማሕበር መንእስይ ኤርትራ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ዝቐረበ መልእኽቲ፣

ዝኽበርካ ኣቦ-መንበርን ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ግ.ሃ.ድ.ኤ.!

ዝኸበርኩም ኣባላት ደሞክራስያዊ ማሕበር መንእስይ ኤርትራ!

ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሳናዳኢት ሽማግለ ፌስቲቫል ካስል 2015!

ዝኸበርኩም ወክልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽ!

Read more: ናብ ፌስቲቫል ደሞክራስያዊ ማሕበር...

ፈላጣት ናይ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ፍጡር፡ ሓይሊ መበገሲኡ ውሽጣዊ ኩነታቱ’ዩ ኢሎም ክዛረቡ፡ ክመኽሩን ክምህሩን ይስምዑ። ንሓደውልቀ-ሰብ፣ ማሕበር፣ ጉጅ፣ ውድብ ኮነ መንግስቲ፡ እንታይነቱ ብልክዕ ክትፈልጥ፡ ስለዚ ከኣ ሓያል ድዩ ድኹም ክትመዝን ምስ እትደሊ፡ ቅድሚ ደጋዊ ቅርጹን ተግባሩን ውሽጣዊኩነታቱ ምፍላጥ ተመራጺ’ዩውሽጣዊ ኩነታት ብግቡእ ምስ ፈለጥካ፡ ንግዳማዊ ግዝፉ፣ ዝሽፍኖ ቦታ፣ ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ከተምክን፡ ንዕለታዊ ተግባሩ ክትምክት ዘኽእለካ ዘተኣማምን ውጥን ከተውጽእ ይሕግዘካ።

Read more: ስርዓት ህግደፍ ውሽጡ ቦኽቢኹ ...

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel