ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /.../ ሎሚ መዓልቲ 14 ጥሪ 2017 ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ / ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ-መንበር ፈጻሚ-ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Read more: ናይ ሓዘን መግለጺ፣ደሞክራስያዊ...

ቃል ሓዘን

ጨንፈር ሽወደን ሓርበኛ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ካብ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ምህላዉ መሪር ሓዘን እናተሰማዓና ንብጻይናን መራሒናን

Read more: ቃል ሓዘን ጨንፈር ሽወደን ግንባር...

ቃልሓዘን

መስዋእቲ ዶክ.ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ-መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ መርድእ ምስ ሰማዕና: መሪር ሓዘን ተሰሚዑና

Read more: ቃል ሓዘን ግንባር ሃገርዊ ድሕነት...

ናይሓዘንመግለጺ

ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ-መንበር ፈጻም ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ’ዛ ዓለም እዚኣ ብመስዋእቲ ከም ዝተፈለየ ዝገልጽ መርድእ ሰሚዕና። ካብ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ማሕበር ሸውዓተ) ጀሚሩ ኣብ ብረታዊ

Read more: ናይ ሓዘን መግለጺ ግንባር ሃገራዊ...

ናይ ሓዘን መግለጺ

ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም፤ ኣቦ-ወንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝሓደሮ ነዊሕ ሕማም ትማሊ ዕለት 13 ጥሪ 2017 ብመስዋእቲ     ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ምስ ሰማዕና ኣዚዩ ሓዘን ተሰሚዕና። ስውእ

Read more: ናይ ሓዘን መግለጺ ብደግሓኤ ዞባ...

ናይ ሐዘን መግለጺ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦ ወንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤረትራ፡፡ ብሐርበኛ ተቃላሳይ ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰማዓና መሪር ሐዘን እንዳ ገለጽና፡

Read more: ናይ ሐዘን መግለጺ

ቃል ሓዘን

ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰምዓና ዓሚቝ ሓዘን እናገለጽና፤

Read more: ቃል ሓዘን

መግለጺ ሓዘን፡

ናብ ዝኸበርኩም ስድራ ቤት ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶ/ር. ሃብተ ተስፋማርያም፡-

ናብ ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን መላእ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራን፡-

Read more: መግለጺ ሓዘን፡

ምስጋና

ብምኽንያትዕርፍቲክብርቲጓልናንኣዴናን፡ሓፍናን፡ብጸይትናን ጽገወይኒ ሃይለተስፋጽዮን (ብዓልቲ-ቤቱንክቡር ኣቶሃይለስላሴኪዳነ) ክብርቲጓልናንኣዴናን፡ሓፍናን፡ብጸይትናን፡ ጽገወይኒሃይለተስፋጽዮንብዓልቲቤቱንክቡርኣቶሃይለስላሴኪዳነ

Read more: ምስጋና

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ