እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 53 guests and no members online

መራሒ ህግደፍ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡

ዘይተለመደ መርድእ ቅድሚ ሞት ንኣምለኽቱ፡ ጭቡጥ ደገፍ ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ’ዩ

መበገሲ ዘይብሉ መደምደምታ የለን። መሰረቱ ዘይደልደለ ህንጻ ኣብ ሓጺር ግዜ እንተፈረሰ፣ ብጽቡቕ ስነ-ምግባር ተኾስኲሱ ዘይዓበየ ቆልዓ ካብ ባህልን ኣካይዳን ዝነብረሉ ሕብረተ-ሰብ ፍጮ እንተወጽአ፡

Read more: መራሒ ህግደፍ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡...

ንስሉባት ኣእምሮ እቲ ቅኑዕ ጌጋ፡ እቲ ጌጋ ቅኑዕ’ዩ።

ኣብ ህግደፍን ኢሳያስን ዘምልኹ፡ ዝለዓሉ ሰበ-ስልጣን ይኹኑ መሰረታት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሃልው ኣብ ወጻኢ፡ ፊደል ዝቖጸሩ ይኹኑ ዘይቆጸሩ፡ ኣብ’ቲ ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ዝብል ስም፣ ሕሉፍ ሓርበኝነት፣ ሓድነት ግኡዝ መሬት ተንጠልጡሎም’ዮም መን ከማና ኢናበሉ

Read more: ንስሉባት ኣእምሮ እቲ ቅኑዕ ጌጋ፡...

                     ኣብዚ መበል 21 ዘመንምቛም መንግስታት ብዓለትነትን ሃይማኖትን ይከኣልዶ

                                             ተራእዮ ኣግኣዝያንከ ንረብሓ መን

"Exposing Agazians false narratives of building TigrayTigrini"                                              

ብፍስሓ ናይር

ሎሚ ነዚ ሓተታ ከቅርብ ዝገደደኒ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ድማ ኣብ ፓልቶኮት ኤርትራውያን ክቀርብ ዝጸንሔ ዘይጸረየን ኣብ ሓቀኛ ጽሑፋት ታሪኽ ብዛዕባ ሕዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምርኰሳ ዘይብሉ ናይ ሃውተታ

Read more: ኣብዚ መበል 21 ዘመን ምቛም...

ዘሕዝን ተረኽቦ

ሎሚ ዓለምና ብምዕባለ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ተሰጋጊራ ኣብ እትርከበሉ መዋእል፡ ነዚ ብብዙሕ ቃልሲ ዝተበጽሐ ስልጣነ’ዚ ዘዕንቅፉ ብዙሓት ከበድቲ መሰናኽላት ማለት፡ ገሊኡ ሰብ ዝሰርሖ፡ ገሊኡ ብባህሪያዊ ሓደጋታት ብዙሕ ህይወትን ንብረት ክሳብ ህዝብታት ብዘስካሕክሕ ኩነታት

Read more: ዘሕዝን ተረኽቦ

ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ካብ’ዚ ኢሳያስ ዘርእዮ ቀበጥበጥ ዘይኮነስ፡ ካብ መሪር ቀጥታዊ ተመክሮኡ’ዩ ክመሃር ዘለዎ

“መንግስቲ” ማለት ብህዝቢ እምነት ዝተነብረሎም እኩባት ሰባት ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ንምምላስን ንምምላእን ምምሕድራዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝርከብሉ ማእከላይ ትካል’ዩ። እዞም ብህዝቢ እምነት ዝተነብረሎም እኩባት ሰባት ብወገኖም፡ ብመሰረት ምምሕዳራዊ ስልጣኖም፡ ሓላፍነቶም፡

Read more: ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ካብ’ዚ ኢሳያስ...

ድሑራት ኣተሓሳስባታት ጸረ ህዝባዊ ቃልስናን ስሉጥ ዓወቱን ስለ ዝኾኑ ንምፍሻሎም ብንቕሓት ንቃለስ!

ሓደ ደርባዊ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ዝመርሖ ኩሉ-መዳያዊ ሂወትን ዘካይዶ ቃልስን፡ ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት፡ እምነታትን ባህልታትን ክህልዉ ውሁብን ባህርያውን እዩ። እዞም ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት፡ እምነታትን ባህልታትን እዚኣቶም ድማ ገሊኦም ብባህርያዊ /ተፈጥራኣዊ/ ገሊኦም ድማ፡ ኣብ መስርሕ ህልውናን ቀጻልነትን ናይ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ዝፍጠሩ፡ ዝምዕብሉን ዝውረሱን ኣብ መንነትን እንታይነትን ናይ’ቲ ህዝቢ ኣብ

Read more: ድሑራት ኣተሓሳስባታት ጸረ ህዝባዊ...

ከሎ ገና ኲናት ከይመጽእ ሰጊኦም ሃገር ራሕሪሖም ዝሃደሙ ሰባት ናይ ሃገሮም ኣምባሳደርነት’ዮም ምባልሲ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ዜጋታት ውሽጣዊ ሰላም ከረጋገጹ፡ ልኡላውነቶም ካብ ናይ ወጻኢ ጎበጣን መጥቃዕትን ተኸላኺሎም ከውሕሱ፡ ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽልን ውሁብ ነገር’ዩ። ግድን ክገብርዎ ዘለዎም ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነት ዘለዎ ኩሉ ዝሰማማዓሉ’ዩ። ዜጋታት ንህልውናኦም፡ ንምዕባሌኦም፡ ልኡላዊት ሃገሮም ብካልኦት ከይትድፈር’ሞ ሓቊፋቶ ዘላ ባህሪያዊ ጸጋታት ተጓሕጒሑ ከይውሰድ ንምክልኻል ኣብ

Read more: ከሎ ገና ኲናት ከይመጽእ ሰጊኦም...

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel