እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 68 guests and no members online

በትሪ ሐቂ ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን,

ታሪኽባዓልቲ ቤቱ,ንስዉእብርሃነ ተስፋማርያም,ማየስትራኪኪ (ጸጋይን)

ታሪኾም ኣንቢበብዙሕ ተገሪመ

ጀጋኑሸፋቱክበሃሉ ርእሰይሐሚመ,

Read more: በትሪ ሐቂ ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን,

ብተግባር ኣለና ንበል እንተሃሊና፡-

ህይወት ዘለዎ ፈለኽለኽ ክብል ክዛረብ

ካብ ሕማሙ ክፍወስ ብተግባር ክረባረብ

ይወናጨፍ ኣብ ባሕሪ ብሃገራዊት መርከብ

Read more: ብተግባር ኣለና ንበል እንተሃሊና፡-

መስከብ ዶ በልካ ጊደሁን ሙሁር ደንቆሮ

ምህሮ ብዘይ ኣእምሮ ካብ ምህሮስ ኣእምሮ,,

ፍትሒ ይንገስ ዝበለ ዝረኸቦ, ብነዊሕ መልሐሶም ሕልና ኣልቦ, ጸረ ዓደቦ ኣገልገልቲ ዲክታቶር, በዓል እዚ እዮም,ሕማም ቃሐር, ሰሚዕኩም ዶ ልቦም ጠዋይ, ንኤርትራዊያን ከሊኦምና ምምባር, ኣነ እየ ፋጥና ኣብረሀት, ኣነ እየ ምሐመድ ብርሃነ,,ኣስላም ኣብ መስጊድ ንሰግድ, ክስታን, ኣብ ቤተ ክርስትያን, ጸሊና, ኩልና ንብል ኣሜን, እምነት እንታይ ኣፍሊጥኩም እኒ ጊደሁን ሰዓብቲ ጋኔን, መሰል ህዝቢ ኤርትራ ብኣኹም ማዓስ ይውሰን,,

ኣስላምና ክስታና

ምስ ዋዕሮ ታትና

እዚዩ ምልክት ሐድነትና,

ሰላማዊ ሰልፊ ኣስመራ ከረን ኣቁርደት ተሰነይ, ዓዲ ቐይሕ ኣፍዓበት ዓሰብ ናቕፋ, እዩ ምስክር, ኤርትራዊያን ብሐደ ከም ንነብዕ, ብሐደ ኣውያትና ከም ነስምዕ,,

ድምጺ ህዝቢ ካብ ኣስመራ ነጒዱ,ንጭፍራ ኣብ ድያስፖራ, ኣርዒዱ, ድምጽና ኣብ, ሽወደን ሎንደን ኣመሪካ,, ጀርመን, ግድጺ ኣውስትራልያ,ካናዳ ሆላንድ, ኖርወይ, ስዊዘርላንድ, ፈረንሳ,ኣብ ሮማ, ሱዳን ኢትዮጵያ፡ኣብ ቅርዓት ወጺና ብመስርዕ, ባርባራዊ,ተግባራት ጭፍራ ህግደፍ ነቃልዕ,, ምስ ሰዓብቱ ደም ከም ዝነብዕ ገርናዮ, ቀሪብና ኢና ንክርዳድ ካብ ግራትና ንጽህዮ, ደጊም ቦታ የለን ከም ጊደሁን ዋህዮ,

ምስ መራሒኦም ቢኢዱ

ተ, ሰሚዖም ዝርዕዱ

ጀ, ሰሚዖም ዝስንብዱ

ሃ, ሰሚዖም ዘዕበድብዱ,,

ብደም ጀጋኑ ከም ዝመጸት ሃገር,ማዓስ ብሙሁር ደንቆ ይንገር,ሕድሪ ስዉኣት እንተ ዝትግበር, ዶ ጀጋኑ ስኩላት ኲናት ማይ ሐባር, መሰል ሐቲቶም ምተረሸኑ, ሕድሪ ጀጋኑ እንተ ዝኽበር, ዶ ኣብ ዓዲ ኣበቶ, ብዘይ ሕቶ, ደቂ ስዉኣት ብረሻሽ ምኾኑ ህንኩቶ,ድፉን ጊደሁን, መስከብ ዶ በልካ, ጥንቅልዒት ዝሸንካዮ ናብ ነብስኻ, መስከብ እሺ ኢልካ ትሕሾ ባዕልኽ,,

ህግደፍ ብህዝባዊ ናዕቢ ሰንቢዶም

ኣብ ርእሲ ከተማና ወጺኡ ጉዶም

ህግደፋዊያን ምሱኡ ዩ ፍርዶም,

ትንፋስ ሰዄዕ ወዮ ከዳዕ ህግደፍ

ጽባሕ ኣብ ናይ ታሪኽ ጓሐፍ,

ክሳብ ዝጓሐፍ,

ሙሁር ደንቆሮ ጀሚሩ ሀለፍለፍ,

ህግደፋዊያን ጸረ ሐርነት

ጽባሕ ብሐለንጊ ዉጹዓት

ኣይትቕሰኑ ክወርደኩምዩ ማዓት,

ዝተደጎለ ሐዊ ዝጠፍኤ ይመስል,

ወይሉኡ ናባና ኢዱ ዊጥ ዝብል,

ሎሚ ዘመን ክትብሉ ኢኹም ቅምስል,

ከም መራሒኦም ብጸጋም ዝተንሱኡ

ንጽቡቕ ናይ ህዝቢ ዝጻቡኡ

ምስ መራሒኹም ኢኹም ተጠፍኡ,

ኣገሪሁ ኣብ ርእስና ደይቡ, ኣብ ሕንብርቲ ደቀባት ኣዝጊቡ,ምስ ሰዓብቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸድዔ,, ኢሰያስ ሳጥናኤል,, ማዓልትኻ ቁጸር ደጊም የለን, ብኣኻን ብጉጅለኻን ዝህመል,,

Read more: መስከብ ዶ በልካ ጊደሁን ሙሁር...

እሞ’ኸ

እሞ’ኸ ……..

ዘይሓሰብናዮ ረኺብና ብጥልመት እንተተሓሰና

ነገራት ከፊኡ መግዛእን ድኽነትን እንተሳዕስዑልና

Read more: እሞ’ኸ

ሰላም ደቂ ኤረይ ደለይቲ ሰናይ,, መርገም ወላዲ እንተ ዘይቀተለስ የዕወንወን, ደም ንጹሃት ኤርትራዊያን, ብላሽ ፈሲሱ ኣይተረፈን, ህግደፋዊያን ንመራሒኹም ኣረቂ ኣናዚዝዎ, ማይ ገርኩም ኣውርድዎ ሕጂ ግርም ድንቂ, ገንፊሉ ወጺኡ እቲ ሐቂ,,

Read more: መንዩ ቁኑዕ ብኸመይ ክንመዝኖ...

ላምፒዱዛ ኣይረሳዕናን እቲ ቃንዛ

ኣደ ምስ ደቃ ከምዛ ዋዛ

ምስ 368 ርእሳ ኮይና ቀለብ ዓሳ

ህዝቢ ኤርትራ ሲኢኑ ጓሳ..

(ደቂ ኤረይ ሃየ ድምጽና ንዶክተር ኣልጋነሽ ክንህብ ንጓየ)

Read more: ደቂ ኤረይ ሃየ ድምጽና ንዶክተር...

ከላእ ኣሕሉፉኒ እዛ መስከረም ታሪኽ ኣለዋ

ክብል ንጓል ኣቦይ ፍስሃ ድምጽኹም ሃብዋ

ንዶክተር ኣልጋነሽ ዋዕሮ ድምጺ እኳ ዊሒድዋ,,

ንዶክተር ኣልጋነሽ ክገጥመላ እየ ደጋጊመ

ንዝጠመየ ትዕንግል ትፍውስ ንዝሐመመ

ለይትን መዓልትን ተጎይ ከይበለት ደኺመ

Read more: ከላእ ኣሕሉፉኒ እዛ መስከረም ታሪኽ...

እወ እዝግዮ መሐረና ክርስቶስ, ነቦና ኣንጦንዮስ ዕድመንን ጥዕናን, ኦ} ጎይታ ንህዝቢ ኤርትራ ፍቕርን ሕውነትን ሐርነትን ኣውርደልና ኣሜን}}

ኣቱም ህዝቢ ኡይ እባ ንበል, ካህናትን ድያቆናትን ተዋህዶ ካብ ተቐየሩ ናብ ማፍያ, ኣብ ታቦት ምሒልካስ ድሕሪ ድያብሎስ ጉያ,ዲክታቶር መናውሒ ስልጣኑ ካህናት ኣዋፊሩ,

Read more: ብኣፎም ሐዛም ንሙኡዙዛት ድያብሎስ

ትስዕብ ግጥመይ ከምዚ ትብል,

ዋላ ውን ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኡሱር እንተ ኮነ,

ንመዓልቲ ኡሱራት ዘኪረ ከምዚ ክብል,

ኣይሰካሕናን ዲና፡ ምስ ጀነራላቱ ጉጅለ ኢሰያስ እንታይ ክደግሙና ሕጂ ኸ,,

Read more: ኣይሰካሕናን ዲና፡ ምስ ጀነራላቱ...

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

እግሪ 1 Mod Footer1 sample mod subtitle

This is the footer1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character, the text after will be the subtitle.

ቃለ መጠይቕ