መግለጺ መሪር ሐዘን‘‘ብምኽንያት ዕረፍቲ ሐርበኛ ገዲም ተቓላሳይ ኣሕመድ ሐዞት

Published: Saturday, 11 April 2020 Written by ብወኪል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ

መግለጺ መሪር ሐዘን‘‘ብምኽንያት ዕረፍቲ ሐርበኛ ገዲም ተቓላሳይ ኣሕመድ ሐዞት ሰክረተር‘‘ካብ ናይ ሐዘንኩም ተኻፈልቲ ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ‘‘ብዕረፍቲ ብጻይና ኣሕመድ መሪር ሐዘን እንዳ ተሰማዓና‘‘ንስውእ ኣሕመድ;;ረብና ኣብ ጀና ይቀበሎ ኣምላኽና‘‘ንስድራ ቤቱን ፈተውትን መቃልስቱን ድማ ጽንዓት ይሃበና ንብል።

ወይዛ ዓለም ዳንደ ዳነደ

ፍትሒ ሐሪምዎ ዝወለደ

ወደይ ጓለይ እንዳበለ ከደ

ጀጋኑ ከይዶም ብብሐደ‘‘

ዓድ ተኽሊየስ ሐባብ ሰሚዕኩምዶ

ብጻይ ኣሕመድ ሐዞት ግዜ ነዊሑ ዶ

ዓደቦኽ እንዳ ጠመትካዮ ብማዕዶ

ፍረ ቃልስኻ ከይረኤኻዮ ጋዶዩ ጋዶ‘‘

ከይገለጽካዮ ሰነድ ጉባኤ ኣዶባሐ

ንዓዲ ጀጋኑ ኢሰያስ ምስ መርሐ

መስዋእትና ኮይኑ ንጉሒላ ረብሐ

ኤርትራ ብውላድ 70 ኣበይ ረቢሐ‘‘

ወየ ወየ ሐድም ሕውየ ሕወየ

ታሪኽካ ክስንዶ ብዙሕ ተመንየ

ብማዕዶ ይብል ኣለኹ ወየ ወየ‘‘

ዝተቃለሰ ዶ ኣብ ስደት ይቕበር

ወዲ ሰብ ኣይነብርንዩ ታሪኽ እንበር

ሐርበኛ ኣሕመድ ብሰላም ዕረፍ

ተቃላሳይ ታሪኽ ገዲፉ እዩ ዝሐልፍ‘‘

ሐርበኛ ኣሕመድ ሐዞት

ተቐባሊ ጋሻ ከም ኣቦታቱ

ሐርበኛ ኣኽባሪ መቓልስቱ

ካብ ክዛረብ ክሰምዕ ዝፈቱ‘‘

መግለጺ መሪር ሐዘን‘‘ብሽም ኩሎም ሐርበኛታትን ዋዕሮታትን‘‘ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ‘‘ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ‘‘ብወኪል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

Hits: 819

መድለዪ