ቃል ሐዘን ብምኽንያት ዕረፍቲ‘‘ ኣደና እክብት ጉብጣን‘‘

Published: Saturday, 11 April 2020 Written by ስድራ ቤት በርሀ ዑቅባዝጊ

ቃል ሐዘን ብምኽንያት ዕረፍቲ‘‘ ኣደና እክብት ጉብጣን‘‘ ወላዲቱ ንሐርበኛ ሳሙኤል ዳኒኤል‘‘ ኣደይ ዶ ኽብለኪ ይማ እክብት‘‘ጓል ኣቦይ ጉብጣን ኤርትራዊት‘‘ኣደ ጀጋኑ ስዉኣት‘‘ ጓል ሰንሒት‘‘ወየ ወየ ነታ ተባዕ ዋዕሮ ሃገራዊት‘‘ ከድኪ ዶ ኣብዛ ተካል እዋን‘‘ ንፈታዊኻ ዘይትብለሉ ሰላም‘‘ ንፈታዊኻ ዘይተልብሰሉ ሐመድ ኣዳም።

ኣደይ ኣደይ እንዳበልካ ዘይተፋንወሉ‘‘ንፋታዊኻ ጽንዓት ይሃብካ ዘይትብለሉ‘‘ንገዛ እንዳ ተማላለስካ ዘይተጻናናዓሉ‘‘ ይማ ከምዚ ናትኪ መን ይረኽቦ‘‘መን ኣሎ ንምንባር ዝጸገቦ‘‘ መቓብርኪ ዕንበባ ዝኸበቦ።

ንይማ ኣብ መንግስተ ሰማይ‘‘ቀንደል ኣብሪሁ ኣብ ገነቱ ይቀበልኪ‘‘ኣብ ሩሑቕን ቀረባን ዘለኹም‘‘እንዳ ኣቦይ ዳኒኤል‘‘ ጽንዓት ይሃብኩም‘‘ጠሊ ትግደፈልኩም‘‘

ካብ ስድራ ቤት በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

Hits: 811

መድለዪ