ስድራ-ቤታት ስዉኣትናን ተቓለስቲ ህዝብታትናን ዝድበሱ፡ ሰማእታትና ዝወደቕሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ሓርነታዊ ቃልስና መሊኡ ምስ ዝዕወት ጥራሕ እዩ

Published: Saturday, 20 June 2020
Written by ደሞክራስዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/

DFfEUˆኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ጭቆና ካብ ዝኽሰት ግዜ ኣትሒዙ ካብ ጭቆና ንምንጋፍ ዝግበር ተጋድሎ ብቀጻሊ ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ቃልሲ ባህርያዊ መስርሕ እዩ፡፡

Read more: ስድራ-ቤታት ስዉኣትናን ተቓለስቲ ህዝብታትናን ዝድበሱ፡ ሰማእታትና ዝወደቕሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ሓርነታዊ ቃልስና መሊኡ ምስ ዝዕወት ጥራሕ እዩ

ብምኽንያት 20 ሰነ፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ብሰደግኤ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ።

Published: Saturday, 20 June 2020
Written by ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

Eritrean Revolutinary Democratic Front ማዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚርና፡ በብዓመቱ እነሆ ንመበል 29 ጊዜ ነኽብራ ኣሎና፡፡ ውድብና ሰደግኤ ን20 ሰነ፡ ከም ማዓልቲ ሰማእታት ተቐቢሉ ከኽብራ እንከሎ፡ ምስ'ዛ ዕለት'ዚኣ ፉሉይ ምትእስሳር ስለዘሎዎ ኣይኮነን።

Read more: ብምኽንያት 20 ሰነ፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ብሰደግኤ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ።

Eritrean Government Covid-19 Pandemic Excuse Is Starving Afar Eritreans in Dankalia

Published: Friday, 19 June 2020
Written by ENCDC Foreign Relations & Humanitarian Affairs

ENCDCEritrean Government Covid-19 Pandemic Excuse Is Starving Afar Eritreans in Dankalia It is with great dismay to learn that Eritreans living the in Red Sea coast had been deprived access to their land and sea resources for a longtime. Since independence, they were once again subjected to cruel treatment by the Eritrean government.

Read more: Eritrean Government Covid-19 Pandemic Excuse Is Starving Afar Eritreans in Dankalia

20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde

Published: Friday, 19 June 2020
Written by Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde

Bilen Eritirea20 ሰኔ 2020ዓም ነዉኽር ክብርድ ኤልብነኩንላ። ንሂርሰና ካብሪ ግርጋ ድግም ኤሪትሪኹል እልላ። ብራ ብራ ግን። ብራ ኒትክ ግን። ብራ ሪሒ ግን። ብራ ክብር ግን። ብሪል ሉኩድ ደዉ ካያ ኣኽጊ ፍትሕዲ ናይዲሲ ደዉ ይረንላኻ ሰኸረዲ ስነዲ ግን። ይና ብራ ይና ናንተልድ መንተልስሮሰና ኤሪዉድ ኻ ሰኸራ የነድኻ ዓንደል ኣኽሮና ደበናት ዶኩኹና።

Read more: 20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/...

Eritrean Government Covid-19 Pandemic Excuse Is Starving Afar Eritreans in Dankalia

Published: Saturday, 06 June 2020
Written by ENCDC Foreign Relations & Humanitarian Affairs

 ENCDCIt is with great dismay to learn that Eritreans living the in Red Sea coast had been deprived access to their land and sea resources for a longtime.

Read more: Eritrean Government Covid-19 Pandemic Excuse Is Starving Afar Eritreans in Dankalia

ህዝብና ንለበዳ ኮሮና-ቫይረስ ንምክልኻል ዘርእዮ ዘሎ፡ ናይ ምድግጋፍ ተበግሶታት ዘተባብዕ’ዩ፤

Published: Saturday, 30 May 2020
Written by ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

DFfEUˆሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ታሪኽ ኣትሒዙ፡ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ ዝጸንሖ ህዝቢ እዩ፡፡ ኣብ ቤተ-ሰብ ነንሕድሕዱ ይኹን ጎረባብቲ ከምኡ’ውን ጎዶቦታቱ /ከባቢታት/ ብዝተፈላለዩ ሓደጋታት፡ ናይ ሕማማት ይኹን ድርቂ፡ ብዕልቕልቕ /ሓያል ውሕጅ/ ብባርዕ-ሓዊ በርቂ ወዘተ ንወገናቱ ዝጎድኡ ተርእዮ ከጋጥም እንከሎ፡ በታ ዝርካባ ዓቕሙ ብጉልበቱ፡ ንብረቱ፡ ብንዋት ይኹን ጥሪት፡ ገንዘብ ብሓሳብ ክደጋገፍ ጸኒሑ እዩ፡፡

Read more: ህዝብና ንለበዳ ኮሮና-ቫይረስ ንምክልኻል ዘርእዮ ዘሎ፡ ናይ ምድግጋፍ ተበግሶታት ዘተባብዕ’ዩ፤

Joint Congratulatory Message by Eritrean Political Forces on the Occasion of the Eritrean Independence Day

Published: Saturday, 30 May 2020
Written by Eritrean political forces

Four OrganisATIONS

Eritrean political forces warmly congratulate the Eritrean people on the anniversary of the 29th year of independence as they continue to dialogue and work cooperatively to advance the common national interest.

Read more: Joint Congratulatory Message by Eritrean Political Forces on the Occasion of the Eritrean...

ኤረትርያ ጀበረት (ነጻንት) ባሕሮ ግርጋ 24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕ እክባ ምርቛ ብሊን/ሆደር ሽፍሽፋ።

Published: Sunday, 24 May 2020
Written by Super User

Bilen Eritireaኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ኢትዮቢኲሲ ሳዓርነሪ ግርጋ ኣኽረዉድ፣ እና ግርጋ 24/ ክብላ/2020ዓም ለጘርጝንዲ ሰሳ አመታት ደንቢ ጀበረቲት ባሕርድኑ፣ ኦ ናዉክ!! ይናከዉታት ተኸትልር ሺራኹልኽር ህንብደናኽር ዋዲክ ፈርሕድነት፣ ፈርሕነት ይነኩን።

Read more: ኤረትርያ ጀበረት (ነጻንት) ባሕሮ ግርጋ 24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕ እክባ ምርቛ ብሊን/ሆደር ሽፍሽፋ።

መድለዪ